thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Học ngữ pháp giờ Anh, các bạn ko thể bỏ lỡ thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Đây sẽ là 1 trong những 12 thì cơ phiên bản, luôn luôn phải có trong những bài xích đánh giá. Nhưng lúc bấy giờ, nhiều học tập viên vẫn còn đó cảm nhận thấy khá hồi hộp khi xúc tiếp. Vậy thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn là gì? cấu tạo đi ra sao? Nó được dùng  như vậy nào? Dấu hiệu nhận ra là gì? Mời các bạn nằm trong ôn tập dượt lại với Langmaster vô nội dung bài viết tiếp sau đây nhé.

Xem thêm:

Bạn đang xem: thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

 • TỔNG HỢP BẢNG CÁC THÌ TRONG TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ NHẤT
 • CÁC DẠNG BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN CÓ ĐÁP ÁN

I. Kiến thức công cộng về thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

1. Khái niệm thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn (Past perfect continuous)

Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn (Past Perfect Continuous) được dùng để làm thao diễn miêu tả một hành vi đang được và đang được xẩy ra tuy nhiên đang được kết thúc đẩy trước một hành vi không giống nữa tạo nên 1 thời điểm vô quá khứ.

Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn (Past Perfect Continuous)
Thì quá khứ hoàn thiện tiếp diễn (Past Perfect Continuous)

 2. Cách người sử dụng thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Thì quá khứ tiếp nối được dùng để làm thực hiện gì? Dưới đấy là một trong những cách sử dụng cơ bản:

 • Dùng nhằm diễn tả một hành vi chính thức xẩy ra và kéo dãn liên tiếp vô một khoảng tầm thời hạn ở quá khứ. Hành động này đang được kết thúc đẩy bên trên 1 thời điểm xác lập vô quá khứ.

Ví dụ: Quan had been playing games from the morning lớn noon yesterday. 

(Quân đang được nghịch tặc năng lượng điện tử liên tiếp kể từ sáng sủa cho tới trưa ngày ngày qua.) 

 • Dùng nhằm thao diễn miêu tả một hành vi đang được xẩy ra và kéo dãn liên tiếp vô quá khứ tuy nhiên bị một hành vi không giống chen vô vào quá khứ.

Ví dụ: I had been reading book until my mother asked má lớn go lớn the market. 

(Tôi đang được xem sách cho tới khi u tôi rủ tôi lên đường chợ.)

 • Dùng nhằm thao diễn miêu tả sản phẩm của một hành vi vì thế hành vi không giống tạo nên vô quá khứ.

Ví dụ: Lan was sánh tired because she had been working trang chính all day long. 

(Lan rất rất mệt nhọc vì như thế chị  ấy đang được thao tác làm việc mái ấm liên tiếp một ngày dài.)

 • Dùng nhằm diễn tả về một hành vi xẩy ra liên tiếp được xác lập trước một mốc thời hạn ví dụ vô quá khứ.

Ví dụ: Jenny had been watching T.V for 2 hours by 7p.m last night.

(Jenny đang được coi TV được 2 giờ tính cho tới 7 giờ tối ngày ngày qua.)

Xem thêm:

 • THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN
 • THÌ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN (PAST CONTINUOUS) - CÔNG THỨC, CÁCH DÙNG, DẤU HIỆU VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN
 • THÌ QUÁ KHỨ HOÀN THÀNH (PAST PERFECT): CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

null

3. Công thức thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

3.1. Câu khẳng định

Cấu trúc: S + had + been + V-ing +…

Ví dụ: 

 • She had been doing her homework for twenty minutes before her mother came trang chính. 

(Cô ấy đang được đang khiến bài xích tập dượt về mái ấm khoảng tầm đôi mươi phút trước lúc u cô ấy về mái ấm.)

 • Linda had been working in the office for eight hours before the phone rang. 

(Linda đang được nỡ thao tác làm việc vô văn chống 8 giờ trước lúc chuông điện thoại thông minh reo.)

3.2. Câu phủ định

Cấu trúc: S + had not / hadn’t + been + V-ing

Ví dụ:

 • Thuy hadn’t been doing her homework when her mother came trang chính. 

(Thuy đang được nỡ ko thực hiện bài xích về mái ấm khi u cô ấy trở lại mái ấm.)

 • Hoa hadn’t been listening to music English before she found her headphones.

(Hoa đang được nỡ ko nghe nhạc cho đến khi cô ấy nhìn thấy tai nghe của tôi.)

3.3. Câu nghi ngại vấn

3.3.1. Câu căn vặn Yes/No question 

Cấu trúc câu hỏi: Had + S + been + V-ing +… ?

Trả lời:

Yes, S + had.

No, S + hadn’t.

Ví dụ: 

 • A: Had Quang been watching T.V when we came? (Có cần Quang đang được nỡ coi TV khi tất cả chúng ta đến?)

B: Yes, he had. (Đúng vậy)

 • A: Had Linda been doing her homework for ten minutes before her sister came trang chính. (Có cần Linda đang được đang khiến bài xích tập dượt khoảng tầm 10 phút trước lúc chị gái cô ấy trở lại nhà?)

B: No, she hadn’t. (Không đâu)

3.3.2. Câu căn vặn Wh- question 

Cấu trúc hỏi: WH-word + had + S + been + V-ing +…?

Trả lời: S + had + been + V-ing…

Ví dụ:

 • How long had Hoang been sitting there? 

(Hoàng đang được nỡ ngồi trên đây được bao lâu rồi?)

 • Hoang had been sitting for thirty minutes before you arrived. 

(Hoàng đang được nỡ ngồi trên đây được một phần hai tiếng trước khi chúng ta trở lại.)

null

4. Cách phân tách động kể từ ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Ở từng thì, cơ hội phân tách động kể từ đều phải có sự không giống nhau. Chúng tao nằm trong lần hiểu cơ hội phân tách trợ động kể từ và động kể từ thông thường vô thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhé!

4.1. Trợ động từ

STT

Đại kể từ nhân xưng

Trợ động từ

1

I, you (số ít)

Had been

2

We, you, they (Số nhiều)

Had been

3

He, she, it (Số ít)

Had been

4.2. Động kể từ thường

Ở thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, động kể từ chủ yếu được phân tách bằng phương pháp thêm thắt đuôi -ing, tất cả chúng ta phụ thuộc vào những quy tắc sau:

 • Nếu động kể từ kết thúc đẩy bằng: -e, tao quăng quật -e thêm thắt -ing. Ví dụ: Write => Writing, Come => Coming
 • Nếu động kể từ kết thúc đẩy bằng: -ie, tao thay đổi -ie trở nên -y rồi thêm thắt -ing. Ví dụ: Lie => Lying, Die => Dying
 • Nếu động kể từ kết thúc đẩy bằng: vẹn toàn âm + phụ âm (trừ h, w, x, y), tao nhân song phụ âm và thêm thắt -ing. Ví dụ: Stop => Stopping, Cut => Cutting
 • Nếu động kể từ kết thúc đẩy bằng: vẹn toàn âm + “h, w, x, y”, tao thêm thắt luôn luôn đuôi -ing vào thời gian cuối động kể từ. Ví dụ: Know => Knowing, Draw => Drawing

5. Dấu hiệu thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Để nhận ra được thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn, các bạn dựa vào những kể từ ví dụ sau:

5.1. By the time: Đến lúc/ vô lúc….

Ví dụ:

 • By the time I came back he had been watching T.V for five hours.

(Đến khi Tôi trở lại, anh ấy đang được coi TV khoảng tầm năm giờ đồng hồ).

 • By the time my mother arrived, I had been cooking dinner.

(Trước khi u tôi về, tôi vẫn đang được nấu nướng bữa tối).

5.2. Until then: Cho đến thời điểm đó

Ví dụ: 

Xem thêm: giải phương trình bậc 1

 • Until then, I had been leaving Ha Long for 10 years

(Cho đến thời điểm bại liệt tôi đang được tách ngoài Hạ Long được 10 năm).

 • Until then, I had been playing football.

(Cho đến thời điểm bại liệt tôi vẫn đang được nghịch tặc đá bóng).

5.3. Prior lớn that time: Thời điểm trước đó/ trước đó

Ví dụ: Prior lớn that time I had been still traveling in Phu Quoc for two months.

(Trước bại liệt, tôi đang được du ngoạn ở Phú Quốc khoảng tầm nhì tháng).

5.4. Before, after: Trước, sau

Ví dụ:

 • Before I came, Lan had been having dinner at 7 o’clock.

(Trước khi tôi cho tới, Lan đang được bữa ăn khi 7 giờ).

 • Before my family arrived, I had been calling my best friend.

(Trước khi mái ấm gia đình tôi trở lại, tôi đang được gọi cho chính mình thân thiết của tôi).

Xem thêm:

=> CẤU TRÚC THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN TỪ A-Z: CẤU TRÚC, CÁCH DÙNG VÀ BÀI TẬP

=> TỔNG HỢP BÀI TẬP THÌ TƯƠNG LAI ĐƠN THƯỜNG GẶP NHẤT, KÈM ĐÁP ÁN

null

6. Video tự động học tập thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

THÀNH THẠO 12 THÌ TIẾNG ANH TRONG 15 PHÚT

BÍ KÍP THUỘC LÒNG CẤU TRÚC 12 THÌ TIẾNG ANH

II. Bài tập dượt thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn với đáp án

1. Bài tập

Bài 1. Điền câu vô địa điểm rỗng theo dõi khêu gợi ý vô ngoặc

 1. She was very tired when I arrived trang chính. .............. (I/work/hard all day)
 2. Quan was disappointed when He had lớn cancel my holiday. ………… (I/look/forward lớn it)
 3. The five boys came into the house. ………………. (they/play/badminton) and they were both very tired.
 4. When I got trang chính, my mother was sitting in front of the TC. She had just turned it off. ……………….(She/watch/a film)
 5. Marry woke up in the middle of the night. She was frightened and didn’t know where she was. ……………… (she/dream)

  Bài 2: Chia dạng đích thị cho tới động kể từ vô ngoặc

  1. She (sleep) ____ for eight hours when I woke her.
  2. She (word) ____ all day, sánh she didn’t want lớn go out.
  3. They (live) ____ in London for five years when he lost his job.
  4. We (eat) ____ all day, sánh we felt a bit ill.
  5. When we met, you (work) ____ at that company for four months.
  6. It (rain) ____ and the road was covered in water.
  7. He was red in the face because he (run) ____.
  8. He was really tired because He (study) ____.
  9. We (go) ____ out for two years when we got married.
  10. It (snow) ____ for five days.

  Bài 3: Bài tập dượt trắc nghiệm thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

  1. My father ________ smoking in the garden.

  A. has

  B. had

  C. had been

  2. The worker ________ working well.

  A. had not been

  B. hadn't

  C. had not

  3. Had the members _____ playing by the rules?

  A. been

  B. have

  C. be

  4. Linda ________ expecting the worst.

  A. had

  B. 'd been

  C. had being

  5. Had the teachers ________ before the strike?

  A. been work

  B. working

  C. been working

  6. Our pool pump ________ running properly before the storm.

  A. had not have

  B. hadn't been

  C. hadn't being

  7. My roommate was upset because his girlfriend. He _____ been waiting for an hour.

  A. had

  B. has

  C. have

  8. My brother just heard about the accident. ________ been working all night?

  A. Had the driver

  B. Had the driving

  C. Have the driver

  9. We were shocked lớn see him. ________ been expecting him.

  A. We are

  B. We have

  C. We'd not

  10. I finally reached my father. ________ him all day.

  A. I'd been calling

  Xem thêm: bài hát năm ngón tay ngoan

  B. I have called

  C. I called

  Bài 4: Hoàn trở nên câu sau dùng kể từ vô ngoặc

  1. We …………….. much because of our friend’s absence. (not/enjoy)
  2. The stored water  …………….. above the dam in the rainy season. (overflow)
  3. When I saw Linda, She …………….. near the traffic signal on the highway. (beg)
  4. My friend …………….. the water in the milk lớn give lớn the customers. (not/mix)
  5. David’s father always …………….. him from intruders. (protect)
  6. We …………….. the overall budget of the buổi tiệc nhỏ last week. (not/calculate)
  7. They …………….. another chopper in their artillery. (include)
  8. Andy …………….. from fever due lớn the change in the climate? (suffer)
  9. He …………….. the freewheel of this machine yesterday. (change)
  10. She …………….. anything lớn anyone about the incident. (not/explain)

  2. Đáp án

  Bài 1:

  1. I’d been working hard all day
  2. I’d been looking forward lớn it
  3. They’d been playing badminton
  4. She’d been watching a film
  5. She’d been dreaming

  Bài 2:

  1. had been sleeping
  2. had been working
  3. had been living
  4. had been eating
  5. had been working
  6. had been raining
  7. had been running
  8. had been studying
  9. had been going
  10. had been snowing

  Bài 3:

  1. C; 2. A; 3. A; 4. B; 5. C; 
  2. B; 7. A; 8. A; 9. C; 10. A

  Bài 4:

  1. had not been enjoying
  2. had been overflowing
  3. had been begging
  4. hadn’t been mixing
  5. had always been protecting
  6. hadn’t been calculating
  7. had been including
  8. had he been suffering
  9. had been changing
  10. hadn’t been explaining

  Trong nội dung bài viết bên trên trên đây, Langmaster đang được tổ hợp và share cho chính mình những kỹ năng quan trọng tương quan cho tới thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Hy vọng với những vấn đề tương quan cho tới công thức, cách sử dụng, tín hiệu nhận ra này tiếp tục khiến cho bạn đạt được sản phẩm cao trong những bài xích đánh giá giờ Anh tới đây. Nếu mình muốn đánh giá trình độ chuyên môn giờ Anh của tôi thời điểm hiện tại, hãy đăng ký test online không tính phí ngay nào!