thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu

Câu hỏi: Thao tác nào là tại đây ko nên là thao tác update dữ liệu?

A. Nhập tài liệu ban đầu

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không là thao tác cập nhật dữ liệu

B. Sửa những tài liệu ko phù hợp

C. Thêm phiên bản ghi

D. Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự phòng

Đáp án chính D.

Thao tác nào là tại đây ko nên là thao tác update tài liệu là Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự trữ, vì thế thao tác update tài liệu bao gồm những thao tác Nhập tài liệu lúc đầu, Sửa những tài liệu ko thích hợp, Thêm phiên bản ghi, Xóa phiên bản ghi.

Lý giải việc lựa chọn đáp án D là do:

Tạo lập CSDL

– Tạo bảng: Cách trước tiên trong những công việc tạo ra lập một CSDL mối quan hệ là đưa đến một hoặc nhiều bảng. Để triển khai vấn đề đó, rất cần phải khai báo cấu hình bảng, bao gồm:

+ Đặt thương hiệu những trường;

+ Chỉ lăm le loại tài liệu cho từng trường;

+ Khai báo độ cao thấp của ngôi trường.

Ví dụ: Giao diện tạo ra bảng vô Access ​

Xem thêm: vẽ hoa bỉ ngạn

– Chọn khoá chủ yếu mang đến bảng bằng phương pháp nhằm hệ QTCSDL tự động hóa lựa chọn hoặc tớ xác lập khoá tương thích trong số khoá của bảng thực hiện khoá chủ yếu.

– Đặt thương hiệu bảng và lưu cấu hình bảng.

– Tạo link Một trong những bảng bằng phương pháp xác lập những ngôi trường cộng đồng trong số bảng. Liên kết hùn hệ QTCSDL biết liên kết những bảng ra sao nhằm đáp ứng việc kết xuất vấn đề.

Cập nhật dữ liệu

– Sau Lúc tạo ra cấu hình tớ hoàn toàn có thể nhập tài liệu mang đến bảng. Thông thông thường việc nhập tài liệu được triển khai kể từ keyboard. Quá trình update đáp ứng một số trong những buộc ràng trọn vẹn và được khai báo.

– Phần rộng lớn những hệ QTCSDL được chấp nhận đưa đến biểu khuôn nhập tài liệu (hình 2) nhằm việc nhập đơn giản rộng lớn, nhanh chóng rộng lớn và giới hạn kĩ năng lầm lẫn.

– Dữ liệu nhập vô hoàn toàn có thể được sửa đổi, tăng, xoá:

+ Thêm phiên bản ghi bằng phương pháp bổ sung cập nhật một hoặc một vài ba cỗ tài liệu vô bảng

+ Chỉnh sửa tài liệu là sự thay cho thay đổi những độ quý hiếm của một vài ba nằm trong tínhcủa một cỗ.

+ Xoá phiên bản ghi là sự xoá một hoặc một số trong những cỗ của bảng.

Như vậy Sao chép CSDL trở thành phiên bản sao dự trữ ko nên là thao tác update tài liệu.

Xem thêm: vẽ trang trí bìa sổ tay đơn giản