temis tập huấn.csdl.edu.vn đăng nhập

Tôi ham muốn căn vặn về phía dẫn cụ thể cơ hội singin khối hệ thống hướng dẫn taphuan.csdl.edu.vn cho tới nhà giáo phổ thông như vậy nào? Câu căn vặn của chị ý Lan (Hà Nội).

Hướng dẫn cụ thể cơ hội singin khối hệ thống hướng dẫn taphuan.csdl.edu.vn cho tới nhà giáo phổ thông?

Dưới đấy là chỉ dẫn singin khối hệ thống hướng dẫn trực tuyến nhưng mà nhà giáo phổ thông rất có thể tham lam khảo:

Bước 1: Đăng nhập

Bạn đang xem: temis tập huấn.csdl.edu.vn đăng nhập

Các thông tin tài khoản vẫn sở hữu bên trên Hệ thống Tập huấn là những thông tin tài khoản và đã được tạo ra hoặc và đã được dùng bên trên Hệ thống Tập huấn.

Truy cập trang web: https://taphuan.csdl.edu.vn/ hoặc singin qua loa tiện ích Màn hình khối hệ thống hiển thị như sau:

1

Bước 2: Điền vấn đề singin nhập screen sau:

2

Trong đó:

- Tài khoản: Địa chỉ gmail của khách hàng.

- Mật khẩu: Mật khẩu của khách hàng bên trên khối hệ thống Tập huấn. quý khách hàng rất có thể dùng ký hiệu "mắc" nhằm hiển thị vấn đề password tường minh chứ không những ký tự động.

- Click nhập nút ĐĂNG NHẬP nhằm truy vấn nhập khối hệ thống. Nếu vấn đề singin của khách hàng nhập trúng thì chúng ta singin thành công xuất sắc và chính thức dùng những tính năng của khối hệ thống. Nếu vấn đề singin ko trúng, khối hệ thống tiếp tục báo lỗi “Tên singin hoặc password ko khớp, sướng lòng nhập lại.

Hướng dẫn chuyên chở tiện ích SmartLMS ETEP

- Cách 1: Truy cập CH Play với Smartphone dùng hệ điều hành và quản lý Android và App Store với Smartphone hệ điều hành và quản lý iOS

Xem thêm: chu vi hình tròn lớp 5

- Cách 2: Trong mục lần lần, gõ thương hiệu phần mềm “SmartLMS ETEP”

3

- Cách 3: Chọn “Cài đặt/Nhận” nhằm chuyên chở phần mềm về máy năng lượng điện thoại

4

- Cách 4: Mở phần mềm và triển khai singin. Chọn “Mở” nhằm hé ứng dụng

- Cách 5: Mở tiện ích và triển khai đăng nhập

Hướng dẫn cụ thể cơ hội singin khối hệ thống hướng dẫn taphuan.csdl.edu.vn

Hướng dẫn cụ thể cơ hội singin khối hệ thống hướng dẫn taphuan.csdl.edu.vn cho tới nhà giáo phổ thông

Giáo viên phổ thông nhập cuộc hướng dẫn được quy thay đổi vày từng nào tiết dạy?

Căn cứ theo đòi Điều 11 Quy toan cơ chế thao tác so với nhà giáo phổ thông tất nhiên Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được sửa thay đổi vày khoản 11 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy toan như sau:

Quy thay đổi những hoạt động và sinh hoạt trình độ chuyên môn không giống rời khỏi tiết dạy
1. Giáo viên dạy dỗ môn chuyên nghiệp bên trên những ngôi trường chuyên nghiệp, lớp chuyên nghiệp, 1 tiết dạy dỗ môn chuyên nghiệp được xem vày 3 tiết toan nút.
...
2. Ngoài trọng trách giảng dạy dỗ chủ yếu phía trên lớp, nhà giáo nên triển khai những hoạt động và sinh hoạt trình độ chuyên môn và những hoạt động và sinh hoạt không giống theo đòi sự cắt cử của hiệu trưởng. Việc quy thay đổi những hoạt động và sinh hoạt này rời khỏi tiết dạy dỗ nhằm tính số giờ giảng dạy dỗ cho tới từng nhà giáo được triển khai như sau:
...
b) Đối với nhà giáo được kêu gọi nhập cuộc công tác làm việc chỉ dẫn, tu dưỡng, hướng dẫn trình độ chuyên môn, nhiệm vụ bởi Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tổ chức triển khai thì 1 tiết chỉ dẫn, tu dưỡng, hướng dẫn thực tiễn được xem vày 1,5 tiết toan mức;
c) Báo cáo nước ngoài khóa và hoạt động và sinh hoạt thưởng thức phát minh cho tới học viên bởi mái ấm ngôi trường tổ chức triển khai (có giáo án/kế hoạch dạy dỗ học tập hoặc đề cương báo cáo) thì từng tiết report thực tiễn được xem vày 1,5 tiết dạy dỗ toan mức;
d) Hiệu trưởng mái ấm ngôi trường địa thế căn cứ tình hình thực tiễn quy toan việc quy thay đổi tiết dạy dỗ so với những việc làm trình độ chuyên môn không giống sau thời điểm sở hữu chủ ý đồng ý của Trưởng chống Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Giám đốc Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra theo đòi phân cấp cho vận hành so với những hạ tầng giáo dục

Như vậy, so với nhà giáo phổ thông được kêu gọi nhập cuộc hướng dẫn trình độ chuyên môn, nhiệm vụ bởi Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tổ chức triển khai thì 1 tiết chỉ dẫn, tu dưỡng, hướng dẫn thực tiễn được quy rời khỏi vày 1,5 tiết toan nút.

Xem thêm: công thức tính góc giữa hai đường thẳng

Giáo viên phổ thông sở hữu thời hạn hướng dẫn là từng nào nhập năm học?

Căn cứ theo đòi Điều 5 Quy toan cơ chế thao tác so với nhà giáo phổ thông tất nhiên Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT được bổ sung cập nhật vày khoản 3, khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT quy toan về thời hạn hướng dẫn như sau:

Thời gian giảo thao tác, thời hạn ngủ hằng năm
1. Thời gian giảo thao tác của nhà giáo tè học tập nhập năm học tập là 42 tuần, nhập đó:
a) 35 tuần giành cho việc giảng dạy dỗ và những hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ theo đòi quy toan về plan thời hạn năm học tập.
b) 05 tuần giành cho tiếp thu kiến thức, tu dưỡng nâng lên chuyên môn.
c) 01 tuần giành cho việc sẵn sàng năm học tập mới mẻ.
d) 01 tuần giành cho việc tổng kết năm học tập.
2. Thời gian giảo thao tác của nhà giáo trung học tập hạ tầng và trung học tập phổ thông nhập năm học tập là 42 tuần, nhập đó:
a) 37 tuần giành cho việc giảng dạy dỗ và hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ theo đòi quy toan về plan thời hạn năm học tập.
b) 03 tuần giành cho tiếp thu kiến thức, tu dưỡng nâng lên chuyên môn.
c) 01 tuần giành cho việc sẵn sàng năm học tập mới mẻ.
d) 01 tuần giành cho việc tổng kết năm học tập.
2a. Thời gian giảo thao tác của nhà giáo ngôi trường dự bị ĐH là 42 tuần, nhập đó:
a) 28 tuần giành cho việc giảng dạy dỗ và hoạt động và sinh hoạt dạy dỗ theo đòi quy toan về plan năm học;
b) 12 tuần giành cho tiếp thu kiến thức, tu dưỡng nâng lên chuyên môn, thiết kế tư liệu, nghiên cứu và phân tích khoa học tập và một trong những hoạt động và sinh hoạt không giống theo đòi plan năm học;
c) 01 tuần giành cho việc sẵn sàng năm học tập mới;
d) 01 tuần giành cho việc tổng kết năm học”.
3. Thời gian giảo ngủ mỗi năm của nhà giáo gồm: ngủ hè, ngủ tết nguyên đán, ngủ học tập kỳ và những ngày ngủ không giống, rõ ràng như sau:
a) Thời gian giảo ngủ hè mỗi năm của nhà giáo là 02 mon (bao bao gồm cả ngủ mỗi năm theo đòi quy toan của Sở Luật lao động), thừa hưởng nguyên vẹn lộc và những phụ cấp cho (nếu có)
b) Thời gian giảo ngủ tết nguyên đán, ngủ học tập kỳ theo đòi quy toan của Sở trưởng Sở Giáo dục đào tạo và Đào tạo;
c) Các ngày ngủ không giống theo đòi quy toan của Sở Luật làm việc.
Căn cứ plan năm học tập, quy tế bào, Điểm lưu ý, ĐK rõ ràng của từng ngôi trường, Hiệu trưởng sắp xếp thời hạn ngủ mỗi năm cho tới nhà giáo một cơ hội hợp lý và phải chăng theo như đúng quy toan.

Theo cơ, thời hạn nhà giáo phổ thông giành cho việc hướng dẫn nhập năm học tập là 03 tuần giành cho tiếp thu kiến thức, tu dưỡng nâng lên chuyên môn.

Lê Bửu Yến