sự ra đời của đảng cộng sản ở các nước đông nam á đã khẳng định điều gì

Bạn đang xem: sự ra đời của đảng cộng sản ở các nước đông nam á đã khẳng định điều gì

Sự thành lập và hoạt động của Đảng Cộng sản ở những nước Khu vực Đông Nam Á vẫn xác định điều gì?

A. Cách mạng ở Khu vực Đông Nam Á hoàn thành thời gian rủi ro khủng hoảng về hướng dẫn.

B. Giai cấp cho người công nhân phát triển thành lực lượng chủ yếu trị cần thiết.

C. Hình trở thành cao trào cách mệnh.

D. Chủ nghĩa Mác - Lênin đem ĐK tác động.

Đáp án B

Đảng Cộng sản là đại biểu cho tới giai cấp cho người công nhân nên lúc Đảng thành lập và hoạt động tiếp tục đã cho chúng ta thấy giai cấp cho người công nhân phát triển thành lực lượng chủ yếu trị cần thiết.

Còn nhiều nước ko lựa chọn tuyến đường và cách mệnh vô sản nên ko thể phát biểu là cách mệnh ở Khu vực Đông Nam Á hoàn thành thời gian rủi ro khủng hoảng về hướng dẫn.

Đáp án C, D thì sai hẳng rồi.

Xem thêm: vẽ tranh cô bé quàng khăn đỏ

Nguyễn Thị Huyền Anh Cô vấn đáp không còn ở lời nói giải rồi nhé!

. 29/02/2020

Nguyễn Viết Phúc Thẩm S lại là B?????

. 06/12/2019

Bùi Hoàng Hiệp A chứ>

. 22/09/2019

lê minh toàn ?????

. 17/09/2019

Lữ thị huyền em ko làm rõ câu này

. 11/09/2019

Đỗ ĐẠI HỌC em thiếu hiểu biết nhiều ạ

. 06/09/2019