Sprint backlog là gì

 - 

Sprint backlog là gì?

Là một bảng công việc của Nhóm phát triển dùng để quản lý công việc trong một Sprint.

Bạn đang xem: Sprint backlog là gì

Sprint backlog gồm tập các hạng mục trong Product Backlog được chọn vào Sprint cùng với kế hoạch hoàn thành chúng để làm ra phần sản phẩm tăng trưởng và hiện thực hóa Mục tiêu của Sprint.

Sprint backlog thay đổi liên tục trong suốt Spint. Khi cần là thêm việc gì thì Nhóm phát triển thêm việc đó vào Sprint backlog. Hoặc khi có những công việc là không cần thiết thì chúng được loại bỏ khỏi Sprint backlog. Khi công việc đã “Done” thì giá trị ước lượng công việc đó được cập nhật. Việc cập nhật Sprint backlog sẽ chỉ do Nhóm phát triển đảm nhiệm. Không có ai khác ngoài nhóm kể cả Product Owner hay Scrum Master đều không được. Scrum Master chỉ hỗ trợ Nhóm phát triển quản lý Sprint backlog trong trường hợp Nhóm mới học cách sử dụng Sprint backlog.

Theo dõi tiến độ Sprint bằng Sprint backlog

Sprint backlog là một bản kế hoạch đầy đủ và chi tiết những gì cần làm trong Sprint để có thể chuyển giao thành phần tăng trưởng. Nó được tạo ở đầu Sprint trong phiên Lập kế hoạch Sprint và được cập nhật trong suốt Sprint. Điều này đảm bảo được thông tin trong Nhóm luôn minh bạch và kịp thời. Scrum Master chịu trách nhiệm hướng dẫn Nhóm cách sử dụng và theo dõi Sprint backlog. Việc theo dõi này Nhóm thực hiện ít nhất một lần vào lúc Daily để đảm bảo có thể dự tính và điều chỉnh tiến độ khiến cho Nhóm có thể tiến tới Mục tiêu của Sprint đúng hạn.

Một số thể hiện Sprint backlog

Có nhiều cách để thể hiện được Sprint backlog, tùy vào nhóm và tính phù hợp của mỗi thể hiện thì nhóm có thể lựa chọn.

Xem thêm: Digital Media Là Gì ? Ưu Nhược Điểm Của 3 Loại Digital Media Quen Thuộc

Sprint backlog dạng Spreadsheet
*
Sprint backlog dạng Spreadsheet

Đây là một dạng thể hiện Sprint backlog truyền thống. Trong bảng có các cột

Hạng mục trong Product backlogCông việc trong Sprint: là danh sách công việc tương ứng với từng hạng mục Người thực hiệnƯớc tính khối lượng công việc ban đầu: ước lượng ban đầu tương ứng với từng công việcCác cột tiếp theo tương ứng với từng ngày làm việc trong Sprint

Sau mỗi ngày làm việc nhóm tái ước tính khối lượng công việc còn lại cho từng công việc và tiến hành cập nhật vào bảng.

Sprint backlog dạng Kanban
*
Sprint backlog dạng Kanban

Bảng Kanban là một dạng Sprint backlog được sử dụng rộng rãi hiện nay. Bảng này bao gồm các cột:

Hạng mục Product backlog: Danh sách những hạng mục được chọn. Công việc: Danh sách công việc tương ứng với từng hạng mục.Đang làm: Danh sách công việc mà nhóm đang thực hiện. Nên giới hạn lượng công việc đang thực hiện để trong cùng một thời điểm thì nhóm có thể tập trung và không thực hiện số lượng công việc vượt quá số lượng quy định. Con số này phụ thuộc vào số lượng thành viên và quyết định của Nhóm phát triển. (VD: ở hình trên là 5)Hoàn thành: Danh sách công việc đã hoàn thành.

Xem thêm: Phân Tích Bao Dữ Liệu Dea Là Gì, Researchgate

Trong mỗi interation, các thành viên trong Nhóm cập nhật liên tục công việc cho đúng trạng thái.