so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Phân biệt nội tiết và nước ngoài tiết

Bạn đang xem: so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết

Giống nhau: 2 loại tuyến này đều sở hữu và một hình thức là tạo ra đi ra những hóa học tiết;

Các sản phẩm chất tiết đều đóng vai trò quan trọng khi tham gia vào những hoạt

động tâm sinh lý của cơ thể: gửi hóa vật hóa học và tích điện, trao thay đổi hóa học,…

Khác nhau:

Tuyến ngoại tiết: Sản phẩm (chất tiết) theo ống dẫn đến các quan xác định

hoặc thể hiện ngoài.Ví dụ: tuyến các giọt mồ hôi, tuyến nước bọt…

Tuyến nội tiết: Sản phẩm các chất tiết (hoocmôn) tiết ra được ngấm thấm

thẳng vô ngày tiết mang tới phòng ban đích. Ví dụ: tuyến yên ổn, tuyến giáp…

Lưu ý: tuyến tuỵ tuyến pha tuyến này vừa đóng vai trò

tuyến nước ngoài tiết, vừa vặn đóng vai trò là tuyến nội tiết.

Tuyến tuỵ tuyến ngoại tiết: Các sản phẩm tiết theo ống dẫn

đổ vô tá tràng hùn cho sự biến hóa đồ ăn trong ruột non.

– Tuyến tuỵ là tuyến nội tiết: Bên cạnh đó, tuyến tuỵ còn tồn tại các tế bào

tiết hoocmôn glucagôn tế bào β tiết hoocmôn insulin)

chức năng điều hoà lượng đàng trong ngày tiết.

Xem thêm: unit 9 cities of the future

Dựa vô điểm bài trừ và nơi tính năng người tao phân các hooc môn

thành nhì loại này là hormon bên trên chỗ (hormon địa phương) và

hormon của những tuyến nội tiết.

1. Hormon bên trên chỗ

Hormon bên trên địa điểm là những hormon bởi một group tế bào bài trừ vô

máu rồi được ngày tiết đem đến những tế bào không giống ở sát điểm bài bác tiết nhằm

gây đi ra những tính năng sinh lý.

Ví dụ: Secretin, cholecystokinin, histamin, prostaglandin …

2. Hormon của những tuyến nội tiết

Các hormon bởi những tuyến nội tiết bài tiết lại được phân trở thành nhì

loại không giống nhau:

- Một số hormon có công dụng lên hầu không còn những tế bào ở trong khung người

như hormon GH của tuyến yên ổn, T3, T4 của tuyến giáp, cortisol của

Xem thêm: việc nhân nghĩa cốt ở yên dân

tuyến vỏ thượng thận, insulin của tuyến tụy nội tiết …

- Một số hormon chỉ mất tính năng đặc hiệu lên một tế bào hoặc một cơ

quan này cơ như hormon ACTH, TSH, FSH, LH … của tuyến yên ổn.