so sánh hơn của bad

Tính kể từ sánh sánh

Tính kể từ đối chiếu được dùng nhằm đối chiếu sự khác lạ thân thiện nhị đối tượng người sử dụng nhưng mà bọn chúng té nghĩa (larger, smaller, faster, higher). Chúng được dùng trong số câu đem nhị danh kể từ được đối chiếu, với kiểu sau:

Noun (subject) + verb + comparative adjective + than + noun (object).

Bạn đang xem: so sánh hơn của bad

Đề mục loại nhị được đối chiếu rất có thể được bỏ lỡ nếu như nó đang được rõ nét nhập văn cảnh bại (ví dụ sau cuối mặt mày dưới).

Kiểm tra loài kiến ​​thức của bạn
Ví Dụ
 • My house is larger phàn nàn hers.
 • This box is smaller phàn nàn the one I lost.
 • Your dog runs faster phàn nàn Jim's dog.
 • The rock flew higher phàn nàn the roof.
 • Jim and Jack are both my friends, but I lượt thích Jack better. ("than Jim" is understood)

Tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất

Tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất được dùng nhằm tế bào miêu tả một đối tượng người sử dụng nằm ở vị trí số lượng giới hạn bên trên hoặc số lượng giới hạn bên dưới của unique (the tallest, the smallest, the fastest, the highest). Chúng được dùng trong số câu nhập bại ngôi nhà kể từ được đối chiếu với 1 group túc kể từ.

Noun (subject) + verb + the + superlative adjective + noun (object).

Nhóm được đối chiếu rất có thể được bỏ lỡ nếu như nó rõ nét nhập văn cảnh bại (ví dụ sau cuối mặt mày dưới).

Xem thêm: trên người ta có một con rồng

Ví Dụ
 • My house is the largest one in our neighborhood.
 • This is the smallest box I've ever seen.
 • Your dog ran the fastest of any dog in the race.
 • We all threw our rocks at the same time. My rock flew the highest. ("of all the rocks" is understood)

Cách tạo hình sự đối chiếu rộng lớn nhất

Hình trở thành đối chiếu và đối chiếu nhất rất đơn giản. Cách xây dựng tùy nằm trong nhập con số âm tiết nhập tính kể từ gốc.

Tính kể từ đơn âm

Thêm -er so với đối chiếu và -est so với rộng lớn nhất.Nếu tính kể từ đem phụ âm + vẹn toàn âm đơn + phụ âm đem trị âm, phụ âm sau cuối cần được tăng gấp rất nhiều lần trước lúc tăng kết giục.

Xem thêm: lời bài hát chillies mascara

Tính từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
tall taller tallest
fat fatter fattest
big bigger biggest
sad sadder saddest
Tính kể từ đem nhị âm

Tính kể từ với nhị âm tiết rất có thể tạo hình đối chiếu bằng phương pháp tăng -er hoặc bằng phương pháp tăng more  nhập trước tính kể từ. Những tính kể từ này tạo ra trở thành đối chiếu rộng lớn nhất bằng phương pháp tăng -est hoặc tăng most  trước tính kể từ.Trong nhiều tình huống, cả nhị kiểu dáng được dùng, tuy vậy một cơ hội dùng tiếp tục thịnh hành rộng lớn đối với cách tiếp. Nếu chúng ta ko dĩ nhiên liệu tính kể từ nhị âm tiết rất có thể tạo ra trở thành đối chiếu hoặc đối chiếu rộng lớn nhất bằng phương pháp này, hãy chọn lựa cách đáng tin cậy là dùng moremost . Đối với những tính kể từ tận nằm trong vì chưng y, thay đổi nó trở thành i trước lúc tăng đuôi đối chiếu nhập.

Tính từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
happy happier happiest
simple simpler simplest
busy busier busiest
tilted more tilted most tilted
tangled more tangled most tangled
Tính kể từ đem tía âm hoặc hơn

Tính kể từ với tía hoặc nhiều âm tiết tạo ra trở thành sự đối chiếu bằng phương pháp bịa đặt more phía đằng trước tính kể từ, và bịa đặt most trước tính kể từ đối chiếu rộng lớn nhất.

Tính từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
important more important most important
expensive more expensive most expensive

Ngoại lệ nhập đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất

Những tính kể từ vô cùng thịnh hành này còn có dạng đối chiếu rộng lớn và đối chiếu rộng lớn nhất nước ngoài lệ.

Tính từ So sánh hơn So sánh rộng lớn nhất
good better best
bad worse worst
little less least
much more most
far further / farther furthest / farthest
Ví Dụ
 • Today is the worst day I've had in a long time.
 • You play tennis better phàn nàn I tự.
 • This is the least expensive sweater in the store.
 • This sweater is less expensive phàn nàn that one.
 • I ran pretty far yesterday, but I ran even farther today.
Kiểm tra loài kiến ​​thức của bạn