Sơ Đồ Quy Trình Khám Chữa Bệnh

 - 

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI KHOA KHÁM BỆNH CỦA BỆNH VIỆN (Ban hành kèm theo quyết định số: 1313/QĐ-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2013 của bộ trưởng liên nghành Bộ Y tế)

I. MỤC ĐÍCH

1. Thống nhất quá trình khám bệnh tại Khoa xét nghiệm bệnh của các bệnh viện.

Bạn đang xem: Sơ đồ quy trình khám chữa bệnh

2. Phía dẫn những bệnh viện thực hiện các giải pháp cách tân quy trình và thủ tục trongkhám bệnh, rút ngắn thời gian chờ, tránh gây phiền hà và tăng sự chấp thuận của ngườibệnh, đặc biệt đối với những người bệnh bảo đảm y tế lúc tới khám tại căn bệnh viện.

3. Người bệnh biết rõ quy trình để thuộc phối hợp với bệnh viện trong quá trình khámbệnh.

II. NGUYÊN TẮC CHUNG

1. Bạn bệnh đến khám được tiếp cận xét nghiệm lâm sàng, cận lâm sàng và dịch vụ thương mại kỹthuật theo như đúng yêu ước chuyên môn.

2. đảm bảo tính hợp lý và công bình giữa fan bệnh bao gồm bảo hiểm y tế và không tồn tại bảohiểm y tế.

3. Phải dễ dàng và đơn giản hóa giấy tờ thủ tục liên quan đến bỏ ra trả cùng đồng bỏ ra trả viện phí, kị nộp việnphí các lần.

III. CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Thời hạn khám bệnh

a) đi khám lâm sàng 1-1 thuần: thời hạn khám trung bình bên dưới 2 giờ.

b) thăm khám lâm sàng bao gồm làm thêm 01 chuyên môn xét nghiệm/chẩn đoán hình ảnh, thăm dòchức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang thường xuyên quy, cực kỳ âm): thời gian khám trungbình dưới 3 giờ.

c) thăm khám lâm sàng bao gồm làm thêm 02 kỹ thuật kết hợp cả xét nghiệm và chẩn đoánhình hình ảnh hoặc xét nghiệm và thăm dò chức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquangthường quy, vô cùng âm): thời hạn khám trung bình bên dưới 3,5 giờ.

d) xét nghiệm lâm sàng có làm thêm 03 kỹ thuật phối hợp cả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnhvà thăm dò chức năng (xét nghiệm cơ bản, chụp xquang thường xuyên quy, vô cùng âm, nội soi):Thời gian xét nghiệm trung bình dưới 4 giờ.

2. Lưu lại lượng khám

– Đến năm 2015, vừa phải mỗi phòng khám phấn đấu tối đa chỉ xét nghiệm 50 fan bệnh/8giờ và cho năm 2020 chỉ thăm khám 35 người bệnh/8 giờ. Vào trường hợp số lượng ngườibệnh tăng vọt do các nguyên nhân khác biệt thì phấn đấu tối đa mỗi buồng khámkhông tăng thừa 30% tiêu chí trên.

IV. QUY TRÌNH KHÁM BỆNH

1. Bước 1: tiếp đón người bệnh

1.1. Trách nhiệm của người bệnh

– lấy số sản phẩm tự để triển khai thủ tục khám bệnh.

– Xuất trình thẻ bảo hiểm y tế (BHYT), sách vở tùy thân gồm ảnh, hồ nước sơ chuyển việnhoặc giấy hứa hẹn tái khám.

– dìm phiếu khám bệnh dịch và số thiết bị tự tại phòng khám.

– Đối với các trường đúng theo vượt tuyến, trái tuyến, người bệnh gồm nguyện vọng khámbệnh, chữa căn bệnh theo yêu cầu thì bạn bệnh lâm thời ứng tiền thăm khám bệnh, trị bệnh.

1.2. Trọng trách của bệnh viện

– sắp xếp các quầy nhằm tiếp đón, khám nghiệm thẻ BHYT cùng các sách vở và giấy tờ liên quan.

– Nhập tin tức của fan bệnh vào vật dụng vi tính, xác minh buồng xét nghiệm phù hợp, inphiếu khám dịch và phát số sản phẩm công nghệ tự khám.

– giữ thẻ BHYT, hồ nước sơ chuyển viện cùng hẹn tái thăm khám (và chuyển tập trung về cỗ phậnthanh toán ra viện).

– Thu tiền trợ thì ứng so với những ngôi trường hợp fan bệnh quá tuyến, trái tuyến, ngườibệnh gồm nguyện vọng xét nghiệm bệnh, chữa căn bệnh theo yêu cầu (theo quy định ví dụ củabệnh viện).

2. Cách 2: khám lâm sàng cùng chẩn đoán

Tùy theo triệu chứng bệnh, thầy thuốc có thể chỉ định xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh,thăm dò tác dụng hoặc chẩn đoán xác định và kê solo điều trị mà không bắt buộc chỉ địnhxét nghiệm cận lâm sàng.

2.1. Xét nghiệm lâm sàng, chẩn đoán và chỉ định và hướng dẫn điều trị

2.1.1. Trách nhiệm của fan bệnh

– đợi khám theo số máy tự đã có được ghi trên phiếu đi khám bệnh.

– Vào xét nghiệm khi được thông báo.

2.1.2. Trách nhiệm của căn bệnh viện

– thông tin người bệnh dịch vào thăm khám theo số sản phẩm công nghệ tự.

– sắp xếp buồng thăm khám lâm sàng, siêng khoa,

– Khám, ghi chép tin tức về chứng trạng bệnh, chẩn đoán, hướng đẫn điều trị.

– Kê đối kháng thuốc, in đơn thuốc (in 3 liên cho những người bệnh, kế toán cùng khoa dược), in vàký phiếu thanh toán ngân sách khám bệnh, chữa bệnh (mẫu 01/BV) và chỉ dẫn ngườibệnh đến phần tử thanh toán.

– Nếu fan bệnh bắt buộc nhập viện lưu giữ theo dõi hoặc chữa bệnh nội trú: Làm bệnh lý lưu,nhập viện và tạm ứng viện phí.

Phụ lục 1:Sơ đồ các bước khám lâm sàng và kê đối kháng điều trị.

2.2. Thăm khám lâm sàng, xét nghiệm, chẩn đoán và chỉ định và hướng dẫn điều trị

2.2.1. Trách nhiệm của tín đồ bệnh

– hóng khám theo số máy tự đã được ghi bên trên phiếu thăm khám bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

– nhận phiếu hướng đẫn xét nghiệm từ bác sĩ khám.

– Đến địa điểm lấy chủng loại xét nghiệm, nộp phiếu hướng đẫn xét nghiệm với chờ cho lượt.

– Phối hợp với kỹ thuật viên xét nghiệm để mang mẫu xét nghiệm.

– trở lại buồng khám bệnh, chờ cho lượt.

– Nhận chỉ định điều trị, đơn thuốc với về vị trí làm giấy tờ thủ tục chi trả viện giá thành hoặc đồng chitrả bảo đảm y tế.

2.2.2. Nhiệm vụ của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

– thông tin người căn bệnh vào xét nghiệm theo số sản phẩm công nghệ tự.

– thăm khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định xét nghiệm, in phiếu xétnghiệm.

– hướng dẫn người bệnh dịch đến vị trí làm xét nghiệm theo chỉ định.

b) Tại nơi lấy chủng loại xét nghiệm

– bố trí đủ điểm lấy mẫu mã xét nghiệm cân xứng với lưu số người bệnh. Khu vực lấy mẫuđược để tại khoa đi khám bệnh.

– nhấn phiếu hướng đẫn từ fan bệnh.

– phía dẫn fan bệnh chuẩn bị và lấy chủng loại xét nghiệm.

– Chuyển mẫu về khoa xét nghiệm.

c) trên khoa xét nghiệm

– tiến hành xét nghiệm.

– gửi trả hiệu quả xét nghiệm cận lâm sàng về phòng khám vị trí chỉ định.

Phụ lục 2:Sơ đồ quy trình khám lâm sàng có xét nghiệm.

2.3. đi khám lâm sàng, thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, chẩn đoán bệnh và chỉđịnh điều trị

2.3.1. Nhiệm vụ của người bệnh

– ngóng khám theo số thiết bị tự đã có được ghi trên phiếu khám bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

– nhấn phiếu chỉ định và hướng dẫn kỹ thuật chẩn đoán hình hình ảnh từ bác bỏ sĩ khám.

– Đến khu vực làm nghệ thuật chẩn đoán hình ảnh, nộp phiếu hướng đẫn và chờ đến lượt.

– phối kết hợp theo chỉ dẫn của chuyên môn viên chẩn đoán hình hình ảnh để tiến hành kỹ thuật.

– hóng nhận kết quả chẩn đoán hình ảnh, quay trở về buồng khám và nộp công dụng chẩn đoán hình ảnh cho buồng khám, chờ bác sĩ đi khám chẩn đoán và hướng đẫn điều trị.

– Nhận hướng dẫn và chỉ định điều trị hoặc đối chọi thuốc cùng về địa điểm làm thủ tục chi trả viện tổn phí hoặc đồng chi trả bảo đảm y tế.

2.3.2. Nhiệm vụ của căn bệnh viện

a) Tại phòng khám bệnh

– thông tin người căn bệnh vào xét nghiệm theo số lắp thêm tự.

– thăm khám lâm sàng, ghi chép thông tin về tình trạng bệnh, chỉ định kỹ thuật chẩn đoán hình hình ảnh và in phiếu chỉ định.

– hướng dẫn người bệnh đến nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh.

– bác bỏ sĩ coi kết quả, chẩn đoán và hướng đẫn điều trị, kê đơn.

b) tại nơi thực hiện kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh

– Nơi thực hiện kỹ thuật tốt nhất là được để ở khoa đi khám bệnh nhằm mục đích tạo thuận lợi cho tất cả những người bệnh, giảm khoảng chừng cách dịch rời và thuận tiện cho tất cả những người bệnh. Ngôi trường hợp không thể bố trí được thì bao gồm sơ thiết bị hướng dẫn nắm thể cho người bệnh.

– kỹ thuật viên chẩn đoán hình hình ảnh nhận phiếu hướng đẫn từ fan bệnh.

– hướng dẫn tín đồ bệnh sẵn sàng và kết hợp thực hiện tại kỹ thuật.

– Trả hiệu quả chẩn đoán hình ảnh, kèm phim, hình ảnh (nếu có) cho những người bệnh.

* Khuyến khích các bệnh viện gửi trả thẳng hiệu quả chẩn đoán hỉnh ảnh, phim, hình ảnh về phòng khám.

Phụ lục 3:Sơ đồ tiến trình khám lâm sàng có xét nghiệm cùng chẩn đoán hình ảnh.

Xem thêm: Bệnh Giang Mai Là Gì? Nguyên Nhân, Triệu Chứng & Điều Trị Bệnh Giang Mai

2.4. Khám lâm sàng, tiến hành kỹ thuật dò xét chức năng, chẩn đoán căn bệnh và chỉđịnh điều trị

2.4.1. Trách nhiệm của tín đồ bệnh

– ngóng khám theo số thứ tự đã làm được ghi bên trên phiếu xét nghiệm bệnh.

– Vào đi khám khi được thông báo.

– nhấn phiếu chỉ định và hướng dẫn kỹ thuật thăm dò tác dụng từ bác sĩ khám.

– Đến khu vực làm chuyên môn thăm dò chức năng, nộp phiếu chỉ định và chờ cho lượt.

– kết hợp theo hướng dẫn của chưng sĩ, nghệ thuật viên để triển khai kỹ thuật.

– chờ nhận hiệu quả thăm dò công dụng và quay trở lại buồng khám.

– Nộp kết quả chẩn đoán hình ảnh cho phòng khám, chờ chưng sĩ thăm khám chẩn đoán và chỉ định điều trị.

– Nhận hướng dẫn và chỉ định điều trị hoặc 1-1 thuốc với về nơi làm thủ tục chi trả viện phí hoặc đồng bỏ ra trả bảo đảm y tế.

2.4.2. Trọng trách của bệnh viện

a) Tại buồng khám bệnh

– thông báo người bệnh vào thăm khám theo số máy tự.

– thăm khám lâm sàng, ghi chép tin tức về chứng trạng bệnh, hướng dẫn và chỉ định kỹ thuật thăm dò tính năng và in phiếu chỉ định.

– chỉ dẫn người bệnh dịch đến nơi triển khai kỹ thuật dò hỏi chức năng.

– bác sĩ xem kết quả thăm dò chức năng, chẩn đoán, chỉ định điều trị, kê đơn.

b) trên nơi thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng

– Nơi thực hiện kỹ thuật tốt nhất có thể là được để ở khoa khám bệnh nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh, giảm khoảng chừng cách dịch chuyển và thuận tiện cho người bệnh. Ngôi trường hợp không thể bố trí được thì tất cả sơ đồ gia dụng hướng dẫn nắm thể cho tất cả những người bệnh.

– bác bỏ sĩ, kỹ thuật viên thăm dò chức năng nhận phiếu chỉ định và hướng dẫn từ bạn bệnh.

– hướng dẫn fan bệnh sẵn sàng và phối hợp thực hiện tại kỹ thuật.

– Trả hiệu quả thăm dò chức năng, kèm phim, hình ảnh (nếu có) cho những người bệnh.

Phụ lục 4:Sơ đồ quá trình khám lâm sàng bao gồm xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và thămdò chức năng.

2.5. Những trường hợp triển khai khám lâm sàng và bao gồm chỉ định làm cho 1, 2 hoặc 3 kỹthuật cận lâm sàng phối hợp (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng),thực hiện tại kỹ thuật hoặc chuyển khám siêng khoa

Người dịch và cơ sở y tế phải triển khai theo trình tự các bước như trên, đồng thời,bác sĩ khoa khám căn bệnh hoặc nhân viên cấp dưới tại buồng khám nên hướng dẫn rõ ràng trình tựlàm các kỹ thuật cận lâm sàng phù hợp. Sau khi có đủ kết quả cận lâm sàng thì ngườibệnh trở về buồng khám, nộp hiệu quả cho chưng sĩ đi khám và chưng sĩ chú ý kết quả,chẩn đoán còn chỉ định, kê 1-1 điều trị. Trưởng hợp tiến hành dịch vụ kỹ thuât hoặccần khám chuyên khoa khác, tín đồ bệnh được thiết kế dịch vụ kỹ thuật hoặc xét nghiệm chuyênkhoa theo yêu cầu chuyên môn.

Người căn bệnh nhận hướng dẫn và chỉ định điều trị, đơn thuốc cùng về vị trí làm thủ tục chi trả viện chi phí hoặcđồng bỏ ra trả bảo hiểm y tế.

3. Bước 3: thanh toán giao dịch viện phí

3.1. Trách nhiệm của bạn bệnh

* tín đồ bệnh gồm bảo hiểm y tế

– Nộp phiếu giao dịch (mẫu 01/BV).

– Xếp hàng chờ cho lượt thanh toán.

– Nộp tiền cùng chi trả cùng nhận lại thẻ BHYT.

* tín đồ bệnh không tồn tại bảo hiểm y tế nộp viện mức giá theo quy định.

3.2. Trách nhiệm của dịch viện

– chất vấn nội dung thống kê trong mẫu 01/BV, ký kết xác nhận.

– Thu chi phí thanh toán.

4. Bước 4: Phát và lĩnh thuốc

4.1. Trách nhiệm của người bệnh

– Nộp solo thuốc tại quầy phát thuốc.

– Kiểm tra, so sánh thuốc trong đơn và thuốc đang nhận.

– Nhận solo thuốc, dung dịch và ký kết nhận.

4.2. Trách nhiệm của bệnh viện

– Kiểm tra 1-1 thuốc, vạc thuốc.

– hỗ trợ tư vấn người bệnh dịch về đối chọi thuốc cùng thuốc sẽ cấp.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN

Tùy theo đk thực tế, khám đa khoa lựa lựa chọn một hoặc các giải pháp cải tiến như sau:

1. Các phương án tổng thể của bệnh dịch viện

1.1. Cải tạo hạ tầng khoa xét nghiệm bệnh

Bố trí mặt phẳng đủ rộng, tăng con số bàn thăm khám bệnh, tăng ô làm cho thủ tục, mở rộngnơi tiếp đón, chỗ chờ, bố trí khoa khám bệnh liên hoàn, số điểm lấy căn bệnh phẩm, nơithực hiện tại kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, thu viện phí, giải quyết thủtục bảo đảm y tế đáp ứng lưu số dân cư bệnh đến khám tại dịch viện. Tổ chứcnhiều điểm hướng dẫn bạn bệnh cho khám làm giấy tờ thủ tục và đi khám bệnh theo như đúng quytrình.

1.2. Bức tốc ứng dụng công nghệ thông tin

– kết nối mạng thân khoa khám bệnh, xét nghiệm, khoa dược, thu viện phí, lãnh đạobệnh viện cùng các thành phần có tương quan giúp giảm thời hạn chờ, tăng tốc quản lý,giảm không đúng sót, nhầm lẫn, nâng cấp chất lượng khám, chữa bệnh, giảm lực lượng lao động trực tiếp tham gia quy trình khám bệnh.

– Ứng dụng một trong những phần mềm cung ứng cho thầy thuốc nhằm nâng cấp chất lượng chẩnđoán, kê solo và điều trị.

– Áp dụng mã vạch, thẻ từ trong việc xác minh người bệnh, né nhầm lẫn, không đúng sót vàthuận nhân tiện trong câu hỏi trao đổi thông tin về người bệnh giữa những khoa, phòng, bộ phậntrong bệnh dịch viện.

1.3. Lực lượng lao động đủ và gồm chất lượng

– tăng cường nhân lực làm việc tại các khâu tiếp đón, xét nghiệm bệnh, lấy mẫu mã xét nghiệm,thực hiện kỹ thuật, thu viện phí, giấy tờ thủ tục BHYT, cấp phép thuốc;

– nhân viên cấp dưới được đào tạo và huấn luyện nắm vững chuyên môn, thái độ giao tiếp ứng xử cân xứng vàthân thiện.

1.4. Bổ sung cập nhật các trang thiết bị quan trọng tại khoa khám bệnh

Tăng cường những thiết bị vấp ngã sung bao hàm cả vật dụng chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm,thăm dò công dụng để ship hàng người căn bệnh ngay tại khoa khám bệnh.

1.5. Thi công phương án thỏa mãn nhu cầu linh hoạtkhi lưu số lượng dân cư bệnh tăng độtbiến.

2. Những giải pháp cải tiến cụ thể tại các phần tử tham gia tiến trình khám bệnh

Ngoài các giải pháp lớn mang tính chất tổng thể như trên, cơ sở y tế cần nghiên cứu áp dụngmột số giải pháp sau:

2.1. Tiếp đón người bệnh

– Khuyến khích thực hiện máy phân phát số trường đoản cú động.

– cơ sở y tế không để người bệnh từ photo sách vở và giấy tờ tùy thân, thẻ bảo đảm y tế, giấychuyển viện, … . Nếu gồm nhu cầu, khám đa khoa tự thực hiện (áp dụng cho cơ sở y tế đã thuviện giá thành theo khung giá mới).

– bố trí đủ quầy tiếp nhận với sự phối hợp giữa phần tử tiếp đón, thu viện tổn phí và hướngdẫn thủ tục bảo hiểm y tế.

– bố trí đủ bàn và tín đồ hướng dẫn tín đồ bệnh trên khoa đi khám bệnh.

– Đặt lịch hẹn xét nghiệm qua điện thoại, qua tổng đài 1080, qua mạng internet.

– công khai minh bạch giờ khán bệnh, các bước khám bệnh, bảng giá viện phí, đối tượng người dùng ưu tiên.

– bao gồm sơ thứ khoa khám bệnh.

2.2. Thăm khám lâm sàng, cận lâm sàng, chẩn đoán, chỉ định và hướng dẫn điều trị

– Ứng dụng bảng số năng lượng điện tử, bảng thông tin điện tử.

– Phiếu hứa hẹn giờ trả công dụng xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh.

– nhân viên cấp dưới khoa xét nghiệm trả công dụng cho khoa khám bệnh (các phòng khám).

2.3. Thu viện phí, trả thẻ bảo hiểm y tế

– bố trí nhiều quầy thu viện phí.

– Ứng dụng thẻ thanh toán giao dịch điện tử.

2.4. Phát cùng lĩnh thuốc

– Kết nối phần tử cấp phân phát thuốc cùng với khoa dược, phòng khám tạo dễ ợt cho công tác làm việc dược lâm sàng và chủ động trong cấp-phát thuốc.

– bố trí nơi cấp phát thuốc độc thân tự, phòng nắp, theo team thuốc siêng khoa.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc bệnh dịch viện

a) căn cứ hướng dẫn này, giám đốc dịch viện nên quy định ví dụ quy trình khámbệnh của khám đa khoa và công khai minh bạch để người bệnh, nhân viên biết và thực hiện.

b) liên tiếp thực hiện cách tân quy trình khám dịch qua công việc sau

– thành lập nhóm cách tân chất lượng gồm thay mặt đại diện khoa khám dịch và những phòng,khoa có tương quan để kết hợp triển khai các giải pháp đổi mới quy trình thăm khám bệnh.

– Đánh giá chỉ lại cục bộ quy trình khám dịch tại khám đa khoa và thành lập Đề án cải tiến quytrình khám bệnh của bệnh viện.

– xác định những nội dung, những vấn đề ưu tiên đổi mới nhằm rút ngắn thời gian chờ và tăng sự ưa thích của fan bệnh.

– Phê coi xét đề án, xúc tiến các phương án can thiệp, reviews hiệu quả, duy trì thựchiện chiến thuật cải tiến.

2. Cục làm chủ Khám, chữa dịch chủ trì phối hợp với Vụ bảo đảm y tế và những đơn vịcó tương quan chỉ đạo, kiểm tra, reviews việc triển khai tiến hành hướng dẫn tại cácbệnh viện trực thuộc bộ Y tế.

3. Thủ trưởng y tế ngành chỉ đạo, kiểm tra, nhận xét việc triển khai tiến hành hướngdẫn tại các bệnh viện trực nằm trong Bộ, Ngành.

Xem thêm: Một Số Bệnh Thường Gặp Ở Ngan, Vịt : 10 Bệnh Thường Gặp, Các Bệnh Thường Gặp Ở Vịt Bà Con Nên Nắm Kỹ

4. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, tp trực thuộc trung ương chỉ đạo, kiểm tra, tiến công giáviệc triển khai tiến hành hướng dẫn tại các bệnh viện trực ở trong sở y tế, khám đa khoa tưnhân bên trên địa bàn.

PHỤ LỤC 1

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG (Ban hành kèm theo đưa ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm trước đó của Bộtrưởng cỗ Y tế)

*

PHỤ LỤC 2

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM (Ban hành kèm theo ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm 2013 của Bộtrưởng bộ Y tế)

*

PHỤ LỤC 3

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM VÀ CHẨN ĐOÁNHÌNH ẢNH (Ban hành kèm theo quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm trước đó của Bộtrưởng bộ Y tế)

*

PHỤ LỤC 4

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH KHÁM BỆNH LÂM SÀNG CÓ XÉT NGHIỆM, CHẨN ĐOÁN HỈNHẢNH VÀ THĂM DÒ CHỨC NĂNG (Ban hành kèm theo ra quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22 mon 04 năm trước đó của Bộtrưởng bộ Y tế)