skills 2 unit 9 lớp 8

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skills 2 unit 9 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

1. Listen vĩ đại the news report and correct the following statements. 

(Nghe report thông tin và sửa những câu sau.)

1. A typhoon hit Nghe An Province early this morning.

(Một cơn sốt vẫn đổ xô nhập tỉnh Nghệ An nhập sáng sủa sớm ni.)

2. Only a few people were seriously injured in the storm.

(Chỉ đem một số trong những người bị thương nặng trĩu nhập cơn sốt.)

3. There wasn't any damage vĩ đại property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

(Không đem thiệt hoảng về gia tài bên trên Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển của Nghệ An.)

4. The storm had not weakened when rescue workers arrived in the area.

(Cơn bão đang không giảm sút Khi những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn cho tới chống.)

5. According vĩ đại the weather bureau, the area will be rain-free over the next few days.

(Theo phòng ban khí hậu, chống này tiếp tục không tồn tại mưa nhập vài ba ngày cho tới.)

Phương pháp giải:

Audio script:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage vĩ đại property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buildings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment vĩ đại Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken vĩ đại safe areas, where temporary accommodation will be built vĩ đại house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected vĩ đại continue over the next few days.

Dịch bài bác nghe:

Tỉnh Nghệ An bị tác động nặng trĩu quay về Khi một cơn sốt tấn công nhập chống tối qua loa. Cơn bão chính thức vào tầm khoảng 11 giờ tối và hoành hành trong cả tối. Hàng chục con người bị thương nặng trĩu và hàng trăm ngàn người không giống bị mất mặt mái ấm cửa ngõ. Những cơn dông mạnh làm ra thiệt hoảng rộng lớn cho tới gia tài, bao hàm mọi người cửa ngõ và công ty, nhất là ở Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển ở Nghệ An. Cơn bão vẫn yếu hèn chuồn Khi team cứu hộ cứu nạn cho tới chống này. Các sinh hoạt cứu hộ cứu nạn vẫn chính thức và nhiều người bị giắt kẹt trong số tòa mái ấm bị sập hoặc hư đốn lỗi và được cứu vãn bay. Công nhân hiện tại đang lau chùi và vệ sinh những miếng vụn sót lại kể từ cơn sốt kinh hoàng. nhà nước vẫn gửi vũ trang cứu hộ cứu nạn cho tới Nghệ An, na ná thức ăn và vật tư hắn tế. Những người bị mất mặt mái ấm cửa ngõ và được đưa tới những chống đáng tin cậy, điểm những điểm tạm thời trú ẩn sẽ tiến hành xây đắp. Cục khí hậu vẫn phát hành lưu ý lũ lụt cho tới Nghệ An và những tỉnh phụ cận Khi mưa rộng lớn dự con kiến tiếp tục nối tiếp nhập vài ba ngày cho tới.

Lời giải chi tiết:

Phần in đậm là phần được sửa lại

1. A typhoon hit Nghe An Province last night.

(Một cơn sốt nhiệt đới gió mùa tấn công nhập Nghệ An tối qua loa.)

2. Dozens of people were seriously injured in the storm.

(Hàng tá người bị thương nặng trĩu nhập cơn sốt.)

3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An.

(Có thiệt hoảng rộng lớn về gia tài ở Cửa Lò, một thị xã ven bờ biển ở Nghệ An.)

4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area.

(Cơn bão vẫn yếu hèn chuồn Khi team cứu hộ cứu nạn cho tới chống.)

5. According vĩ đại the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days. 

(Theo trung tâm dự đoán khí tượng thủy văn, mưa rộng lớn tiếp tục nối tiếp nhập vài ba ngày cho tới.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Listen again and complete the data chart.

(Nghe đợt nữa và hoàn thành xong bảng vấn đề.) 

Type of natural disaster

Typhoon

What is this disaster?

A powerful storm with severe (1) _______ and heavy rain.

When and where did the disaster occur?

- At about 11 p.m

- In Nghe An Province

What are the effects of this disaster?

- Dozens of people were seriously injured.

- Hundreds of others became (2) _______.

- Extensive (3) _______ was caused vĩ đại property, including homes and businesses.

- Heavy rain is expected vĩ đại continue and (4) _______ warnings have been issued.

What has been done vĩ đại help the victims of the disaster?

- Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes.

- Rescue workers are clearing up the (5) _______.

- Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there.

- People left homeless have been taken vĩ đại safe areas.

- Temporary (6) _______ will be built vĩ đại house them.

Lời giải chi tiết:

1. winds

2. homeless

3. damage

4. flood

5. debris

6. accommodation

Type of natural disaster

(Loại thiên tai)

Typhoon (Bão sức nóng đới)

What is this disaster?

(Thiên tai này là gì?)

A powerful storm with severe (1) winds  and heavy rain.

(Một cơn sốt kinh khủng với dông mạnh và mưa rộng lớn.)

When and where did the disaster occur?

(Thiên tai này xẩy ra lúc nào và ở đâu?)

- At about 11 p.m (Khoảng 11 giờ tối)

- In Nghe An Province (Ở tỉnh Nghệ An)

What are the effects of this disaster?

(Những tác động của thiên tai này là gì?)

- Dozens of people were seriously injured.

(Hàng tá người đã trở nên thương nặng trĩu.)

- Hundreds of others became (2) homeless.

(Hàng trăm con người không giống phát triển thành người vô gia cư.)

Xem thêm: công thức diện tích tam giác vuông

- Extensive (3) damage  was caused vĩ đại property, including homes and businesses.

(Thiệt hoảng nguy hiểm với gia tài, bao hàm mái ấm cửa ngõ và gia tài.)

- Heavy rain is expected vĩ đại continue and (4) flood warnings have been issued.

(Mưa nặng trĩu phân tử được cho rằng tiếp tục và lưu ý lũ lụt và được thể hiện.)

What has been done vĩ đại help the victims of the disaster?

(Điều gì và được thực hiện sẽ giúp đỡ nâng những nàn nhân của thảm họa?)

- Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes.

(Những nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn vẫn cứu vãn được những người dân bị kẹt trong mỗi mái ấm sập nhừ và bị đập bỏ.)

- Rescue workers are clearing up the (5) debris.

(Nhân viên cứu hộ cứu nạn đang được dọn tinh khiết những miếng vụn.)

- Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there.

(Các vũ trang cứu hộ cứu nạn, na ná thực phẩm và dung dịch thang và được gửi cho tới.)

- People left homeless have been taken vĩ đại safe areas.

(Những người bị mất mặt mái ấm và được đưa tới điểm đáng tin cậy.)

- Temporary (6) accommodation will be built vĩ đại house them.

(Chỗ ở trong thời điểm tạm thời và được xây cho tới bọn họ.)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about.

(Em hoặc ai cơ nhập mái ấm gia đình trải đời qua loa một thảm họa vạn vật thiên nhiên chưa? Ghi chú nó nhập bảng bên dưới. Thay nhập cơ, em đem ghi chép một thảm họa vạn vật thiên nhiên tuy nhiên em từng hiểu.)

Type of natural disaster

 

What is this disaster?

 

When and where did the disaster occur?

 

What are the effects of this disaster?

 

What has been done vĩ đại help the victims of the disaster?

 

Lời giải chi tiết:

Type of natural disaster 

(Loại thiên tai)

Drought 

(Hạn hán)

What is this disaster?

(Thảm họa này là gì?)

There was no rain for 6 months and the temperature was over 40 celcius degrees. 

(Không đem mưa trong khoảng thời gian nửa năm trời và sức nóng chừng bên trên 40oC.)

When and where did the disaster occur?

(Thảm họa xẩy ra lúc nào và ở đâu?)

In the early of 2013 (Đầu năm 2013)

In Long An province (Ở tỉnh Nghệ An)

What are the effects of this disaster?

(Những hiệu quả của thảm họa này?)

The trees and animals died without water.

(Cây và động vật hoang dã bị tiêu diệt bởi không tồn tại nước.)

The rice paddies were dry and died.

(Những đồng lúa bị khô nứt hạn và bị tiêu diệt.)

The soil was broken. 

(Đất bị nứt nẻ.)

People didn’t have enough water for daily activities.

(Người dân không tồn tại đầy đủ nước cho tới sinh hoạt hằng ngày.)

What has been done vĩ đại help the victims of the disaster?

(Điều gì được tạo sẽ giúp đỡ mững nàn nhân thảm họa?)

The rescue workers brought water tanks vĩ đại villages vĩ đại provide water.

(Đội cứu hộ cứu nạn đem theo đuổi những bình nước cho tới những ngôi buôn bản nhằm cung ứng nước.)

People were limited vĩ đại go out on day. 

(Người tao bị giới hạn ra đi ngoài nhập buổi ngày.)

Bài 4 a

Video chỉ dẫn giải

4.a. Use your notes in 3 vĩ đại write a news report.

(Sử dụng xem xét nhập bài bác 3, ghi chép 1 thông tin.)

Lời giải chi tiết:

A severe drought in Long An Province

A severe drought seriously affected a large area in Long An province in early 2013. There had been no rain for 6 months and the temperature reached over 40 degrees Celsius. The drought had serious consequences. In drought areas, the trees and animals died gradually for lack of water. The rice paddies withered and the soil was broken. The people in affected areas didn’t have enough water for their daily activities. To save the desperate situation, hundreds of rescue workers were sent vĩ đại the drought areas. They brought water tanks vĩ đại help the thirsty villagers. Moreover, the villagers were advised vĩ đại limit their outside activities by day. It was expected that the situation would improve soon.

Tạm dịch:

Một mùa hạn hán nguy hiểm ở tỉnh Long An

Một mùa hạn hán nguy hiểm vẫn tác động u ám cho tới một vùng to lớn ở tỉnh Long An đầu năm mới 2013. Không đem mưa trong khoảng thời gian nửa năm và sức nóng chừng lên tới mức 40oC. Hạn hán này đã nhằm lại những kết quả rộng lớn lao. Trong những chống bị hạn hán, cây cỏ và động vật hoang dã bị tiêu diệt dần dần vì thế háo nước. Những cánh đồng lúa bị tiêu diệt thô và khu đất đai nứt nẻ. Con đứa ở chống bị tác động không tồn tại đầy đủ nước cho những sinh hoạt hằng ngày. Để cứu vãn thưa tình hình nguy nan cung cấp, hàng trăm ngàn nhân viên cấp dưới cứu hộ cứu nạn được gởi cho tới điểm bị hạn hán. Họ rước những bình nước cho tới hùn những người dân dân buôn bản đang được bị tiêu diệt khát. Hơn thế nữa, dân buôn bản được khuyên nhủ số lượng giới hạn những sinh hoạt phía bên ngoài nhập buổi ngày. Mọi người đang được chờ mong tình hình tiếp tục sớm được nâng cấp.

Bài 4 b

4b. Swap news reports with a partner and review each other's drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report vĩ đại class.

(Trao thay đổi vấn đề với cùng một bạn làm việc và xem xét lại bạn dạng nháp của từng người. Ôn lại và sửa nếu như cần thiết. Sau cơ trình diễn report ở đầu cuối cho tới lớp.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Xem thêm: bảng cộng trừ lớp 1

7. 

8. 

9.