skill 1 unit 2 lớp 8


1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions. 2. Read the text about life in a village in Viet Nam. Match the highlighted words in the text with their meanings. 3. Read the text again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Make notes about the village or town where you live or which you know. 5. Work in groups. Take turns to tướng talk about the village or town where you live or which you know. Use the information in 4.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: skill 1 unit 2 lớp 8

Video chỉ dẫn giải

Reading

1. Work in pairs. Look at the picture and discuss the following questions.

(Làm việc theo dõi cặp. Nhìn nhập tranh ảnh và thảo luận những thắc mắc tại đây.)

 

1. What can you see in it?

(Bạn thấy gì nhập bức hình?)

2. Which of the following adjectives describe the picture?

Which of the following adjectives describe the picture?

(Những tính kể từ nào là sau đây tế bào mô tả bức hình?)

            peaceful          vast          crowded          picturesque          noisy

Phương pháp giải:

peaceful (adj): yên bình

vast (adj): rộng lớn          

crowded (adj): đông đúc        

picturesque (adj): đẹp như tranh        

noisy (adj): ồn ào

Lời giải chi tiết:

1. In the picture, I can see a peaceful village with a vast field.

(Tôi thấy một ngôi buôn bản yên tĩnh bình với 1 cánh đồng to lớn nhập bức hình.)

2. peaceful (yên bình); vast (rộng lớn); picturesque (đẹp như giành giật vẽ)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Read the text about life in a village in Viet Nam. Match the highlighted words in the text with their meanings.

(Đọc văn bạn dạng về cuộc sống thường ngày ở một ngôi buôn bản ở nước Việt Nam. Nối những kể từ được khắc ghi nhập văn bạn dạng với ý nghĩa sâu sắc của bọn chúng.)

I feel fortunate that I am living in a peaceful village in southern Viet Nam. The scenery here is beautiful and picturesque with vast fields stretching long distances. The houses are surrounded by green trees. There are lakes, ponds, and canals here and there. The air is fresh and cool. Life here seems to tướng move more slowly phàn nàn in cities. The people work very hard. They grow vegetables, cultivate rice, and raise cattle. At harvest time, they use combine harvesters to tướng harvest their crops. Many families live by growing fruit trees in the orchards. Others live by fishing in lakes, ponds, and canals. Life in the village is very comfortable for children. They play traditional games. Sometimes they help their parents pick fruit and herd cattle.

People in my village know each other well. They are friendly and hospitable. They often meet each other in the evening, eating fruit, playing chess, singing folk songs, and chatting about everyday activities.

1. stretching

a. small passages used for carrying water to tướng fields, crops, etc.

2. canals

b. place where people grow fruit trees.

3. cultivate

c. covering a large area of land.

4. orchards

d. to tướng grow plants or crops.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tôi cảm nhận thấy suôn sẻ vì thế tôi đang được sinh sống nhập một ngôi buôn bản yên tĩnh bình ở miền Nam nước Việt Nam. Cảnh vật ở phía trên rất đẹp như giành giật vẽ với những cánh đồng ngút ngàn trải nhiều năm tít tắp. Những mái nhà được cây cối xung quanh. Có nhiều hồ nước, ao và kênh ở từng tương đối. Không khí trong sạch và thoáng mát. Cuộc sinh sống ở phía trên nhường nhịn như ra mắt chậm rì rì rộng lớn bên trên TP.HCM. Mọi người thao tác chuyên cần. Họ trồng rau củ, ghép lúa và chăn nuôi gia súc. Vào ngày thu hoạch, bọn họ dùng máy gặt đập phối hợp nhằm thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. phần lớn mái ấm gia đình sinh sống bằng phương pháp trồng cây ăn ngược nhập vườn. Những người không giống sinh sống bằng phương pháp cút câu cá trong số hồ nước ao và kênh. Cuộc sinh sống ở vùng quê đặc biệt tự do mang lại trẻ con con cái. Chúng đùa những trò đùa truyền thống lâu đời. Thi phảng phất, bọn chúng canh ty phụ huynh bằng phương pháp cút hái ngược cây và cút chăn gia súc.

Những người nhập buôn bản tôi biết nhau rất rõ ràng. Họ đặc biệt thân mật thiện và hiếu khách hàng. Họ thông thường bắt gặp nhau vào cụ thể từng ban đêm, ăn ngược cây, đùa cờ, hát dân ca và thủ thỉ về những sinh hoạt hằng ngày.

Lời giải chi tiết:

1 - c: stretching - covering a large area of land

(trải nhiều năm – chứa đựng một vùng khu đất rộng lớn lớn)

2 - a: canals - small passages used for carrying water to tướng fields, crops, etc.

(kênh bới – một quãng nhỏ dùng làm đem nước cho tới cánh đồng, hoặc vùng trồng sản phẩm nông nghiệp v.v)

3 - d: cultivate - to tướng grow plants or crops.

(trồng trọt – trồng cây hoặc nông sản)

4 - b: orchards - place where people grow fruit trees

(vườn ăn ngược – điểm quý khách trồng cây ăn quả)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Read the text again and tick () T (True) or F (False) for each sentence.

(Đọc văn bạn dạng một đợt tiếp nhữa và khắc ghi () T (Đúng) hoặc F (Sai) cho từng câu.)

1. Life in the author’s village is very peaceful.

2. The people in the village work very hard.

3. Villagers live only by catching fish in lakes, ponds, and canals.

4. The children are always busy helping their parents.

5. The villagers get along well.

Lời giải chi tiết:

1. T

Life in the author’s village is very peaceful.

(Cuộc sinh sống ở buôn bản của người sáng tác yên tĩnh bình.)

Thông tin: I feel fortunate that I am living in a peaceful village in southern Viet Nam.

(Tôi cảm nhận thấy suôn sẻ vì thế tôi đang được sinh sống nhập một ngôi buôn bản yên tĩnh bình ở miền Bắc nước Việt Nam.)

2. T

The people in the village work very hard.

(Những người nhập buôn bản thao tác chuyên cần.)

Thông tin: The people work very hard.

(Mọi người thao tác chuyên cần.)

Xem thêm: contribute đi với giới từ gì

3. F

Villagers live only by catching fish in lakes, ponds, and canals.

(Dân buôn bản chỉ sinh sống bằng phương pháp bắt cá nhập ao hồ nước và kênh.)

Thông tin: They grow vegetables, cultivate rice, and raise cattle. At harvest time, they use combine harvesters to tướng harvest their crops. Many families live by growing fruit trees in the orchards. Others live by fishing in lakes, ponds, and canals.

(Họ trồng rau củ, ghép lúa và chăn nuôi gia súc. Vào ngày thu hoặc, bọn họ dùng máy gặt đập phối hợp nhằm thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. phần lớn mái ấm gia đình sinh sống bằng phương pháp trồng cây ăn ngược nhập vườn. Những người không giống sinh sống bằng phương pháp cút câu cá trong số hồ nước ao và kênh.)

4. F

The children are always busy helping their parents.

(Đám trẻ con luôn luôn tất bật hỗ trợ phụ huynh.)

Thông tin: Sometimes they help their parents pick fruit and herd cattle.

(Thi phảng phất, bọn chúng canh ty tía mje bằng phương pháp cút hái ngược cây và cút chăn gia súc.)

5. T

The villagers get along well.

(Dân buôn bản sinh sống cùng nhau chan hòa.)

Thông tin: People in my village know each other well. They are friendly and hospitable.

(Những người nhập buôn bản tôi biết nhau rất rõ ràng. Họ đặc biệt thân mật thiện và hiếu khách hàng.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Speaking

4. Make notes about the village or town where you live or which you know.

(Ghi chú về ngôi buôn bản hoặc thị xã điểm chúng ta sinh sống hoặc điểm chúng ta biết.)

Lời giải chi tiết:

Name

(Tên)

Uoc Le Village

(làng Ước Lễ)

Location

(Vị trí)

Tan Uoc commune, Thanh Oai district, Ha Noi City

(xã Tân Ước, thị trấn Thanh Oai, TP.HCM Hà Nội)

Scenery

(Cảnh quang)

ancient bridge with village gate, traditional house and market, ancient temples and well

(cây cầu cổ với cổng buôn bản, căn nhà và chợ truyền thống lâu đời, đền rồng và giếng cổ)

How people live

(Mọi người sinh sống như vậy nào)

make traditional gio lua,

(làm chả lụa truyền thống)

Activities adult or children often do

(Những sinh hoạt trẻ con con cái thông thường làm)

children go to tướng school and help parents after class

(trẻ con cái đến lớp và hỗ trợ phụ huynh sau giờ học)

The relationships among the people

(Mối mối liên hệ thân mật từng người)

get on well together

(chan hòa với nhau)

Special feature

(Điểm quánh trưng)

peaceful

(yên bình)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Work in groups. Take turns to tướng talk about the village or town where you live or which you know. Use the information in 4.

(Làm việc group. Thay phiên nhau nói đến ngôi buôn bản hoặc thị xã điểm chúng ta sinh sống hoặc chúng ta biết. Sử dụng vấn đề nhập 4.)

Example: I live in Duong Lam. It's an old village outside Ha Noi. It has...

(Ví dụ: Tôi sinh sống ở Đường Lâm. Nó là 1 ngôi buôn bản cổ ở phía bên ngoài Thành Phố Hà Nội. Nó sở hữu...)

Lời giải chi tiết:

I want to tướng talk about an ancient village named Uoc Le. It is a famous village for making traditional gio phụ vương. The scenery here is picturesque with the old bridge and the village gate. There are many places to tướng visit lượt thích traditional house, temples and wells. People in this village live by making traditional gio phụ vương, but some other people go to tướng work at factory. This is village is suitable for children. They go to tướng school in the morning and help their parents after classes. People here get on well together. This village is very peaceful and suitable for anyone who wants to tướng escape from the life of the thành phố.

Tạm dịch:

Tôi mong muốn nói đến một ngôi buôn bản cổ thương hiệu Ước Lễ. Nó là 1 ngôi buôn bản có tiếng với nghề nghiệp thực hiện giò chả truyền thống lâu đời. Cảnh vậy ở đấy rất đẹp như giành giật vẽ với cây cầu cổ và dòng sản phẩm cổng buôn bản. Có thật nhiều điểm nhằm cho tới giống như các mái nhà truyền thống lâu đời, đền rồng cổ, giếng cổ. Mọi người nhập buôn bản sinh sống vày nghề nghiệp thực hiện giò chả, tuy nhiên sở hữu những người dân không giống đi làm việc việc ở xí nghiệp. Ngôi buôn bản này đặc biệt phù phù hợp với trẻ con con cái. Chúng cho tới ngôi trường nhập buổi sớm và phụ canh ty phụ huynh sau khoản thời gian tan học tập. Mọi đứa ở phía trên sinh sống chan hòa cùng nhau. Ngôi buôn bản này đặc biệt yên tĩnh bình và thích hợp mang lại những ai mong muốn bay ngoài cuộc sống thường ngày ở TP.HCM.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Skills 2

  1. Work in pairs. Discuss the following question. 2. Listen to tướng three people talking about life in the countryside. Choose the opinion (A - C) that each speaker (1 - 3) expresses. 3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in groups. Discuss and write what you lượt thích or dislike about life in the countryside. 5. Write a paragraph (80 - 100 words) about what you lượt thích or dislike about life in the countryside.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Looking back

  1. Write the phrase from the box under the correct picture. 2. Choose the correct answer A, B, or C. 3. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in brackets. 4. Underline the mistakes in the sentences and correct them.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Project

  1. Search for a village in Viet Nam or a foraign country that you would lượt thích to tướng visit. 2. Design a poster about that village, including: 3. Present your poster to tướng the class.

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 Communication

  1. Listen and read the conversations. Pay attention to tướng the highlighted sentences. 2. Work in pairs. Make similar conversations to tướng practice giving and responding to tướng compliments, using the cues below. 3. Read the adverts for the two beautiful villages. Tick (v) the boxes to tướng show which village the statements describe. Sometimes both boxex need to tướng be ticked. 4. Work in groups. Take turns to tướng talk about the similarities and differences between Duong Lam and Hollum. 5. Work in pairs. Which village in 3

 • Tiếng Anh 8 Unit 2 A Closer Look 2

  1. Write the comparative forms of the adverbs in the table below. 2. Complete the sentences with the comparative forms of the adverbs in brackets. 3. Complete the sentences with suitable comparative forms of the adverbs from the box. 4. Read the situations and complete the sentences using the comparative forms of the adverbs in brackets. 5. Work in pairs. Ask and answer to tướng find out who:

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 8 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: tra cứu điểm thi vào lớp 10 hà nội

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K10 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 8 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 8 học tập chất lượng tốt, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.