sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh đi ra đem quánh tính

Bạn đang xem: sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh ra mang đặc tính

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh đi ra đem quánh tính

A. loại cây u, với sự phối hợp thân mật phó tử đực và phó tử cái

B. loại cây u, không tồn tại sự phối hợp thân mật phó tử đực và phó tử cái

C. như thể phụ huynh, với sự phối hợp thân mật phó tử đực và phó tử cái

D. như thể và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân mật phó tử đực và phó tử kiểu mẫu.

Đáp án B

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh đi ra đem đặc điểm loại cây u, không tồn tại sự phối hợp thân mật phó tử đực và phó tử kiểu mẫu.

Tiếng Anh cho tất cả những người chính thức 200.000đ 159.000đ
Combo Sách Sở đề Khối C (Văn - Sử - Địa) 600.000đ 387.000đ
Combo Câu chất vấn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng bong tay Toán 277.000đ 123.000đ
XEM THÊM SÁCH ID
Luyện ganh đua IELTS 5.5+ 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ

Xem thêm: tiêu chuẩn tình yêu 100

Combo Câu chất vấn lý thuyết trọng tâm Vật lý & Hoá học tập tặng bong tay Toán

277.000đ 123.000đ

25 đề Đánh giá chỉ năng lượng ĐHQG TP.Sài Gòn Tặng sách Tự học tập bất kì 250.000đ 189.000đ