sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vì chưng những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kiến thức và kỹ năng trình diễn ở trên đây đều khởi nguồn từ những trường hợp của cuộc sống thường ngày xung quanh tớ và quay về giúp chúng ta giải quyết và xử lý những yếu tố của cuộc sống thường ngày. Vì thế, khi tham gia học Toán theo dõi cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân mật và gần gũi.

Bạn đang xem: sách toán 10 kết nối tri thức tập 2

Đoạn mở màn của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho thấy sự quan trọng cần đưa tới những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua cơ, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời tiến bộ, này đó là tài năng “mô hình hoá”. Khi đã mang yếu tố thực dìu về sự (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy tăng những kiến thức và kỹ năng toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kiến thức và kỹ năng vẫn biết giải quyết và xử lý việc thực dìu đề ra.

Hi vọng rằng, qua chuyện từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua chuyện từng vòng lặp kể từ thực dìu cho tới trí thức toán học tập, rồi kể từ trí thức toán học tập trở lại thực dìu, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn và trở nên người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: trang an scenic landscape complex is the 8th world heritage in viet nam by unesco

Xem thêm: mark zuckerberg's enormous success has taken a lot of hardwork and

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG VI. HÀM SỐ, ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG.
Bài 15. Hàm số.
Bài 16. Hàm số bậc nhì.
Bài 17. Dấu của tam thức bậc nhì.
Bài 18. Phương trình quy về phương trình bậc nhì.
Bài tập luyện cuối chương VI.
CHƯƠNG VII. PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG.
Bài 19. Phương trình đường thẳng liền mạch.
Bài đôi mươi. Đường trực tiếp vô mặt mũi phẳng phiu toạ chừng.
Bài 21. Đường tròn xoe vô mặt mũi phẳng phiu toạ chừng.
Bài 22. Ba đàng conic.
Bài tập luyện cuối chương VII.
CHƯƠNG VIII. ĐẠI SỐ TỔ HỢP.
Bài 23. Quy tắc kiểm đếm.
Bài 24. Hoán vị, chỉnh ăn ý và tổng hợp.
Bài 25. Nhị thức Newton.
Bài tập luyện cuối chương VIII.
CHƯƠNG IX. TÍNH XÁC SUẤT THEO ĐỊNH NGHĨA CÓ ĐIỂN.
Bài 26. Biến cố và khái niệm cổ xưa của phần trăm.
Bài 27. Thực hành tính phần trăm theo dõi khái niệm cổ xưa.
Bài tập luyện cuối chương IX.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một số nội dung cho tới hoạt động và sinh hoạt thưởng thức hình học tập.
Ước tính số thành viên vô một quần thể.
Bài tập luyện ôn tập luyện thời điểm cuối năm.
Bảng tra cứu giúp thuật ngữ.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)