sách giáo khoa toán lớp 3

Giới thiệu sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Kết Nối Tri Thức

Sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Kết Nối Tri Thức bao gồm đem 7 căn nhà đề: Ôn tập dượt và vấp ngã sung; Bảng nhân, bảng chia; Làm quen thuộc với hình phẳng lặng, hình khối; Phép nhân, luật lệ phân chia nhập phạm vi 100; Một số đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, lượng, dung tích, sức nóng độ; Phép nhân, luật lệ phân chia trang phạm vi 1000; Ôn tập dượt học tập kì 1. Xem cụ thể nội dung cuốn sách giáo khoa Toán Lớp 3 Tập 1 Kết Nối Tri Thức ngay lập tức tiếp sau đây.

toan lop 3 tap 1 ket noi tri thuc voi cuoc song

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán lớp 3

  • Bạn đang được coi nội dung bài viết của SGK

Nội dung sách

Chủ đề 1: Ôn tập dượt và vấp ngã sung

Bài 1: Ôn tập dượt những số cho tới 1000
Bài 2: Ôn tập dượt luật lệ nằm trong, luật lệ trừ nhập phạm vi 1000
Bài 3: Tìm bộ phận nhập luật lệ nằm trong, luật lệ trừ
Bài 4: Ôn tập dượt bảng nhân 2; 5, bảng phân chia 2; 5
Bài 5: Bảng nhân 3, bảng phân chia 3
Bài 6: Bảng nhân 4, bảng phân chia 4
Bài 7: Ôn tập dượt hình học tập và đo lường
Bài 8: Luyện tập dượt chung

Chủ đề 2: Bảng nhân, bảng chia

Bài 9: Bảng nhân 6, bảng phân chia 6
Bài 10: Bảng nhân 7, bảng phân chia 7
Bài 11: Bảng nhân 8, bảng phân chia 8
Bài 12: Bảng nhân 9, bảng phân chia 9
Bài 13: Tìm bộ phận nhập luật lệ nhân, luật lệ chia
Bài 14: Một phần mấy
Bài 15: Luyện tập dượt chung

Chủ đề 3: Làm quen thuộc với hình phẳng lặng, hình khối

Bài 16: Điểm ở thân ái, trung điểm của đoạn thẳng
Bài 17: Hình tròn trĩnh. Tâm, nửa đường kính, 2 lần bán kính của hình tròn
Bài 18: Góc, góc vuông, góc ko vuông
Bài 19: Hình tam giác, hình tứ giác. Hình chữ nhật, hình vuông
Bài 20: Thực hành vẽ góc vuông, vẽ đàng tròn trĩnh, hình vuông vắn, hình chữ nhật và vẽ trang trí
Bài 21: Khối lập phương, khối vỏ hộp hình chữ nhật
Bài 22: Luyện tập dượt chung

Chủ đề 4: Phép nhân, luật lệ phân chia nhập phạm vi 100

Xem thêm: đóa hoa của mặt trời

Bài 23: Nhân số đem nhì chữ số với số mang 1 chữ số
Bài 24: Gấp một số trong những lên một số trong những lần
Bài 25: Phép phân chia không còn, luật lệ phân chia đem dư
Bài 26: Chia số đem nhì chữ số mang lại số mang 1 chữ số
Bài 27: Giảm một số trong những cút một số trong những lần
Bài 28: Bài toán giải bởi vì nhì bước tính
Bài 29: Luyện tập dượt chung

Chủ đề 5: Một số đơn vị chức năng đo chừng nhiều năm, lượng, dung tích, sức nóng độ

Bài 30: Mi – li – mét
Bài 31: Gam
Bài 32: Mi – li -lít
Bài 33: Nhiệt chừng, Đơn vị đo sức nóng độ
Bài 34: Thực hành và hưởng thụ với những đơn vị chức năng mi – li – mét, gam, mi – li – lít, chừng C
Bài 35: Luyện tập dượt chung

Chủ đề 6: Phép nhân, luật lệ phân chia trang phạm vi 1000

Bài 36: Nhân số đem tía chữ số với số mang 1 chữ số
Bài 37: Chia số đem tía chữ số mang lại số mang 1 chữ số
Bài 38: Biểu thức số. Tính độ quý hiếm của biểu thức số
Bài 39: So sánh số rộng lớn vội vàng bao nhiêu thứ tự số bé
Bài 40: Luyện tập dượt chung

Xem thêm: đề thi tốt nghiệp thpt 2021 môn văn

Chủ đề 7: Ôn tập dượt học tập kì 1

Bài 41: Ôn tập dượt luật lệ nhân, luật lệ phân chia nhập phạm vi 100, 1000
Bài 42: Ôn tập dượt biểu thức số
ài 43: Ôn tập dượt hình học tập và đo lường
Bài 44: Ôn tập dượt chung

Xem sách online


Tải sách

download button