sách giáo khoa toán 11

Sách giáo khoa Toán 11 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn tự những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Trần Mạnh Cường, Lê Văn Cường, Nguyễn Đạt Đăng, Lê Văn Hiện, Phan Thanh Hồng, Trần Đình Kế, Phạm Anh Minh, Nguyễn Thị Kim Sơn.

LỜI NÓI ĐẦU:
Các em học viên yêu thương quý!
Trên tay những em là cuốn TOÁN 11 của cuốn sách “Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống”. Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kiến thức và kỹ năng trình diễn ở trên đây hầu hết bắt nguồn từ những trường hợp của cuộc sống đời thường xung quanh tao và quay về tạo điều kiện cho ta xử lý những yếu tố của cuộc sống đời thường. Vì thế, khi tham gia học Toán bám theo cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân thiện.
Đoạn mở màn của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta biết sự quan trọng nên đưa tới những định nghĩa toán học tập mới mẻ. Qua ê, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời tiến bộ, này là tài năng “mô hình hoá”. Khi đã lấy yếu tố thực dẫn dắt về câu hỏi (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy thêm thắt những kiến thức và kỹ năng toán học tập mới mẻ, nhằm cùng theo với những kiến thức và kỹ năng vẫn biết xử lý câu hỏi thực dẫn dắt đề ra.
Hi vọng rằng, qua loa từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua loa từng vòng lặp kể từ thực dẫn dắt cho tới học thức toán học tập, rồi kể từ học thức toán học tập trở lại thực dẫn dắt, TOÁN 11 sẽ hỗ trợ những em cứng cáp nhanh gọn lẹ và phát triển thành người bạn tri kỷ thiết của những em.
Chúc những em thành công xuất sắc nằm trong TOÁN 11!

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 11

Xem thêm: thơ lục bát về quê hương

MỤC LỤC:
CHƯƠNG I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC.
Bài 1. Giá trị lượng giác của góc lượng giác.
Bài 2. Công thức lượng giác.
Bài 3. Hàm con số giác.
Bài 4. Phương trình lượng giác cơ bạn dạng.
Bài tập dượt cuối chương I.
CHƯƠNG II. DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN.
Bài 5. Dãy số.
Bài 6. Cấp số nằm trong.
Bài 7. Cấp số nhân.
Bài tập dượt cuối chương II.
CHƯƠNG III. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG ĐO XU THẾ TRUNG TÂM CỦA MẪU SỐ LIỆU GHÉP NHÓM.
Bài 8. Mẫu số liệu ghép group.
Bài 9. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài tập dượt cuối chương III.
CHƯƠNG IV. QUAN HỆ SONG SONG TRONG KHÔNG GIAN.
Bài 10. Đường trực tiếp và mặt mày phẳng lặng vô không khí.
Bài 11. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên tuy nhiên.
Bài 12. Đường trực tiếp và mặt mày phẳng lặng tuy nhiên tuy nhiên.
Bài 13. Hai mặt mày phẳng lặng tuy nhiên tuy nhiên.
Bài 14. Phép chiếu tuy nhiên tuy nhiên.
Bài tập dượt cuối chương IV.
CHƯƠNG V. GIỚI HẠN. HÀM SỐ LIÊN TỤC.
Bài 15. Giới hạn của mặt hàng số.
Bài 16. Giới hạn của hàm số.
Bài 17. Hàm số liên tiếp.
Bài tập dượt cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Một vài ba vận dụng của Toán học tập vô tài chủ yếu.
Lực căng mặt phí ngoài của nước.
Bảng tra cứu vớt thuật ngữ.
Bảng lý giải thuật ngữ.