result đi với giới từ gì

Result có nghĩa gì và Result lên đường với giới kể từ gì? Khi lên đường với những giới kể từ không giống nhau như in, of, from, as, with thì nó biểu thị ý nghĩa sâu sắc gì? Hãy nằm trong IZONE mò mẫm hiểu ý nghĩa và tầm quan trọng của result và ý nghĩa sâu sắc của result khi kết phù hợp với những giới kể từ qua quýt nội dung bài viết sau đây nhé.

Theo từ điển Cambridge, result /rɪˈzʌlt/ vừa nhập vai trò danh kể từ, vừa vặn nhập vai trò động kể từ.

Bạn đang xem: result đi với giới từ gì

  • Result (n): thành phẩm, trở thành ngược, đáp số (trong toán học)
  • Result (v): bởi vì, vì thế đồ vật gi tuy nhiên đi ra, xẩy ra như 1 kết quả

Result lên đường với giới kể từ gì?

Result có thể lên đường với rất nhiều giới kể từ không giống nhau, tạo thành những ý nghĩa sâu sắc không giống nhau đáp ứng mục tiêu của những người thưa. Những giới kể từ phổ cập thông thường lên đường với result bao gồm: in, of, from, as, with.

result đi với giới từ gì

Result in là gì?

 RESULT IN
Định nghĩaDẫn cho tới, mang lại thành phẩm là
Cấu trúcS + result in + something
Ví dụ

The lack of exercise and unhealthy diet resulted in weight gain.

Việc không nhiều luyện thể dục thể thao và ăn uống hàng ngày thiếu lành mạnh kéo theo quá cân

Từ đồng nghĩa

Bring about (khiến điều gì ê xảy ra)
Lead to tát (gây đi ra, dẫn đến)
Cause (là vẹn toàn nhân của đồ vật gi, tạo ra nên)

Xem thêm: Bring about là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng nhập giờ Anh

Result of là gì?

 RESULT OF
Định nghĩaLà thành phẩm, kết viên của cái gì
Cấu trúcS + V + (a/the) result of + something
Ví dụ

The company’s growth is the result of hard work and dedication.

Sự cách tân và phát triển của công ty lớn là thành phẩm của sự việc thao tác chịu thương chịu khó và góp sức.

Từ đồng nghĩa

Consequence (hậu ngược, kết quả)
Outcome (hậu ngược, thành phẩm, tác động)
Effect (kết ngược, sự hình ảnh hưởng)

Result from là gì?

 RESULT FROM
Định nghĩaBị tạo nên kể từ đồ vật gi, là thành phẩm của cái gì
Cấu trúcS + result from + something
Ví dụ

The student’s high grades resulted from consistent studying and effort.

Điểm cao của học viên là thành phẩm của việc kiên trì tiếp thu kiến thức và nỗ lực

Từ đồng nghĩa

Be caused by (bị tạo nên bởi)
Be the result of (là thành phẩm, kết quả của đồ vật gi đó)
Stem from (bắt mối cung cấp từ)

Result as là gì?

Trong giờ Anh, không tồn tại cụm động kể từ result as, thay cho nhập ê, tao tiếp tục thông thường bắt gặp cụm kể từ sau: As a result.

 AS A RESULT 
Định nghĩaKết ngược là, vì thế đó
Cấu trúc

S + V + as a result of + something

As a result, S + V

Ví dụ

As a result of the accident, several people were injured.

Hậu ngược của vụ tai nạn ngoài ý muốn là khiến cho nhiều người bị thương

– The accident caused several injuries. As a result, the highway was stuck for several hours.

Vụ tai nạn ngoài ý muốn khiến cho một vài người bị thương. Kết ngược là, đàng đường cao tốc đã biết thành ùn tắc nhập vài ba giờ

Từ đồng nghĩa

Consequently/ As a consequence (kết ngược là, kết quả là)
Therefore/ Thus (do đó)

Result with là gì?

Trong giờ Anh, không tồn tại cụm động kể từ result with, thay cho nhập ê, tao tiếp tục thông thường bắt gặp cụm kể từ sau: with the result that

Xem thêm: dịch tiếng anh bằng hình ảnh

 WITH THE RESULT THAT 
Định nghĩaKết ngược là, kéo theo kết quả là
Cấu trúcS1 + V1, with the result that S2 + V2
Ví dụ

The team worked hard and practiced regularly, with the result that they won the championship.

Đội này đã thao tác chịu thương chịu khó và rèn luyện thông thường xuyên, thành phẩm là bọn họ đang được giành chức vô địch

Từ đồng nghĩa

Consequently/ As a consequence (kết ngược là, kết quả là)
Therefore/ Thus (do đó)

Từ đồng nghĩa tương quan, ngược nghĩa với result

  • Từ đồng nghĩa tương quan với result (kết ngược, hậu quả)
STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Consequence (n)Hậu quả

Every choice we make has consequences.

Mỗi lựa lựa chọn của tất cả chúng ta đều phải sở hữu những kết quả kèm cặp theo

2Outcome (n)Hậu ngược, kết quả

The outcome of the election was still uncertain.

Kết ngược của cuộc bầu cử vẫn không được xác định

3Product (n)

Sản phẩm, 

thành quả

The product of their hard work was a successful business.

Một công ty thành công xuất sắc là trở thành ngược cho việc chịu thương chịu khó của họ 

Xem thêm: Tổng hợp ý 13 cụm động kể từ với start – Phrasal verb start cần thiết nhớ

  • Từ ngược nghĩa với result (kết ngược, hậu quả)
STTTừ vựngNghĩaVí dụ
1Beginning/ Start (n)  Sự bắt đầu

The beginning of the movie was very exciting.

Phần khởi điểm của tập phim vô cùng thú vị

2Origin (n) 

Nguồn gốc, 

sự khởi nguồn

The origin of the problem was difficult to tát determine.

Khá khó khăn nhằm xác lập xuất xứ của yếu tố này

3Commencement (n)Sự khởi đầu

The commencement of the negotiations was a positive step towards peace.

Xem thêm: thanh toán cước trả sau viettel

Việc chính thức những cuộc thương thảo là một trong những bước tích vô cùng hướng đến hòa bình

Bài tập

Bài 1: Chọn giới kể từ chính cho những câu sau

  1. The popularity of online shopping has resulted ________ the convenience and variety it offers.
  2. The discovery of new planets could result ________ a better understanding of the universe.
  3. As a result ________ the heavy rain, the streets were flooded.
  4. Many health problems can result ________ a poor diet.

Qua nội dung bài viết bên trên, hy vọng chúng ta đang được bắt có thể được cơ hội dùng của result hao hao ý nghĩa sâu sắc của result khi lên đường với những giới kể từ như in, of, from, as, with nhé. IZONE chúc bạn làm việc đảm bảo chất lượng.