quá trình đô thị hóa của nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 72,337

Bạn đang xem: quá trình đô thị hóa của nước ta hiện nay không có đặc điểm nào sau đây

A. Trình phỏng khu đô thị hóa còn thấp.

B. Phân thân phụ những khu đô thị không đều. 

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng lên.

D. Có nhiều khu đô thị sở hữu quy mô lớn. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Quá trình đô thị mới việt nam sở hữu 3 quánh điểm: ra mắt còn chậm trễ, chuyên môn thấp; tỉ trọng dân trở nên thị tăng và phân bổ những khu đô thị không đồng đều.

Nước tớ chỉ mất một số trong những khu đô thị quy tế bào rộng lớn như: Hà Thành, TP Xì Gòn, TP. Hải Phòng,…

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây chính với mối cung cấp làm việc việt nam hiện tại nay?

A. Nhiều kinh nghiệm tay nghề vô công nghiệp.

B. Phân thân phụ triệu tập ở điểm miền núi.

C. Chất lượng làm việc ngày càng tăng.

D. Chủ yếu đuối là làm việc sở hữu trình độ cao. 

Câu 2:

Cho biểu trang bị về dan số trở nên thị và vùng quê việt nam, quá trình 2010 - 2019

(Nguồn: Số liệu theo dõi niên giám tổng hợp VN 2019, NXB Thống kê 2020)

Biểu trang bị thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

A. Quy tế bào và tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

B. Thay thay đổi quy tế bào số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

C. Tình hình ngày càng tăng số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta 

D. Sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu số lượng dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

Câu 3:

Điều khiếu nại nào là tại đây tiện lợi mang đến việt nam tạo ra lúa gạo?

A. Đồng vì chưng rộng lớn, khu đất phù rơi phì nhiêu màu mỡ.

Xem thêm: vẽ đầu lân

B. Khí hậu phân hóa, sở hữu mùa đông lạnh.

C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.

D. Địa hình đống núi, phân bậc theo dõi độ cao. 

Câu 4:

Cơ cấu tài chính vùng quê ven bờ biển Bắc Trung Sở đang xuất hiện sự thay cho thay đổi rõ rệt đa số là do

A. cải tiến và phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt cá thủy sản xa vời bờ.

C. thú vị mối cung cấp góp vốn đầu tư quốc tế.

D. hình trở nên những vùng lúa rạm canh. 

Câu 5:

Do ở trong điểm gió bấc nên biển cả Đông có

A. sức nóng phỏng nước biển cả cao, nhiều độ sáng, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa sinh hoạt mạnh

B. biển cả kín, rộng lớn, thềm châu lục nông, sóng biển cả mạnh vô giai đoạn gió bấc tây nam

C. sức nóng phỏng nước biển cả và dòng sản phẩm biển cả thay cho thay đổi theo dõi mùa, sóng biển cả mạnh vô mùa đông

D. gió bấc, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa, sức nóng phỏng nước biển cả cao và phỏng muối bột khá lớn

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: Tỷ đồng $ mỹ - USD)

(Nguồn: Niên giám tổng hợp VN 2018, NXB Thống kê, 2019)

Căn cứ bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây chính về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và cty của một số trong những vương quốc năm 2018?

A. Campuchia thấp rộng lớn Lào.

B. Lào thấp rộng lớn Mi-an-ma.

C. Mianama cao hơn Campuchia.

D. Lào cao hơn nữa Bru-nây. 

Xem thêm: vẽ mặt cười đơn giản

TÀI LIỆU VIP VIETJACK