phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

Câu hỏi:

04/07/2022 13,176

Bạn đang xem: phương trình hóa học nào sau đây thể hiện cách điều chế cu theo phương pháp thủy luyện

A. Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2Cu(NO3)2 + 2H2O → 2Cu + 4HNO3 + O2.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án đúng: A

Phương trình hoá học tập thể hiện tại cơ hội pha trộn Cu theo đuổi cách thức thuỷ luyện là:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất X được sử dụng thực hiện dung dịch tách nhức bao tử. Công thức của X là

A. NH4Cl.

B. NaHCO3.

C. NaCl.

D. Na2SO4.

Câu 2:

Quặng nào là tại đây được sử dụng thực hiện nguyên vật liệu tạo ra nhôm?

A. Boxit.

B. Đolomit.

C. Apatit.

D. Manhetit.

Câu 3:

Ion sắt kẽm kim loại nào là tại đây với tính lão hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.

Xem thêm: 1/6 ngày gì

B. Zn2+.

C. Al3+.

D. Fe3+.

Câu 4:

Giả sử mang lại 7,28 gam bột Fe nhập 150 ml hỗn hợp AgNO3 2M. Sau Lúc phản xạ kết cổ động, lọc bỏ chất rắn, cô cạn dung dịch nhận được m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 25,88 gam.

B. 24,2 gam.

C. 18 gam. 

D. 31,46 gam.

Câu 5:

Ngâm lá kẽm nhập hỗn hợp chứa chấp 0,1 mol CuSO4. Sau Lúc phản xạ kết cổ động, lượng lá kẽm

A. tăng 0,1 gam.

B. tăng 0,01 gam.

C. tách 0,1 gam.

D. không bao giờ thay đổi.

Câu 6:

Khi dẫn kể từ từ khí CO2 cho tới dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2 thấy có

A. lớp bọt do khí tạo ra và kết tủa Trắng.

B. lớp bọt do khí tạo ra cất cánh rời khỏi.

C. kết tủa Trắng xuất hiện tại.

D. kết tủa Trắng, tiếp sau đó kết tủa tan dần dần.

Xem thêm: lời bài hát mưa hồng