phép trừ phân số lớp 4

Toán lớp 4 phép tắc trừ phân số là một trong những vô 4 phép tắc tính cần thiết của phân số. Đây là kiến thức và kỹ năng ko khó khăn, những em chỉ việc xem xét và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài xích luyện. Cùng Vuihoc.vn lao vào nội dung học tập này nhé!

Toán lớp 4 phép tắc trừ phân số là một trong những vô 4 phép tắc tính cần thiết của phân số. Đây là kiến thức và kỹ năng ko khó khăn, những em chỉ việc xem xét và vận dụng những kĩ năng từng học tập thì tiếp tục rất có thể thực hiện được bài xích luyện. Cùng Vuihoc.vn lao vào nội dung học tập này nhé!

Bạn đang xem: phép trừ phân số lớp 4

Đầu tiên, những em rất cần phải hiểu một vài ba kiến thức và kỹ năng lý thuyết và cách tiến hành bài xích luyện. Nào, bọn chúng bản thân nằm trong lao vào bài học kinh nghiệm thôi!

1. Trừ nhì phân số với kiểu số như thể nhau

Ví dụ: \frac{15}{4} - \frac{7}{4} = ?

Toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhì phân số với nằm trong kiểu số, tao trừ tử số của phân số loại nhất cho tới tử số của phân số loại nhì và không thay đổi kiểu số.

2. Trừ nhì phân số với kiểu số không giống nhau

Ví dụ: \frac{6}{7} - \frac{1}{6} = ?

Bài toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Quy tắc: Muốn trừ nhì phân số không giống kiểu số, tao quy đồng kiểu số nhì phân số, rồi trừ nhì phân số cơ.

Chú ý: Khi triển khai phép tắc trừ nhì phân số, nếu như phân số chiếm được ko tối giản thì tao rút gọn gàng trở thành phân số tối giản.

3. Bài luyện áp dụng toán lớp 4 phép tắc trừ phân số (Có chỉ dẫn giải + đáp án)

3.1. Một số dạng bài xích luyện tương quan cho tới phép tắc trừ phân số

Bài 1: Tính

a) \frac{7}{9} - \frac{2}{9}

b) \frac{23}{56} - \frac{9}{56}

c) \frac{220}{225} - \frac{14}{15}

d) \frac{21}{20} - \frac{5}{10}

Bài 2: So sánh

a) \frac{57}{100} -  \frac{34}{100} … \frac{1}{4} - \frac{3}{25}

b) \frac{121}{81} - \frac{1}{9}\frac{56}{3} - \frac{13}{6}

Bài 3: Tìm hắn biết: (\frac{10}{21} + \frac{1}{3}) - hắn = \frac{16}{21}

Bài 4: Hai xe hơi nằm trong đem gạo ở một kho. Ô tô đem được \frac{2}{7} số gạo vô kho, xe hơi loại nhì đem được \frac{3}{8} số gạo vô kho. Hỏi xe hơi thứ hai đem nhiều hơn thế nữa xe hơi loại nhất từng nào gạo?

3.2. Hướng dẫn và đáp án

Bài 1:

Ví dụ toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 2: Để đối chiếu, thứ nhất những em cần thiết triển khai phép tắc tính. Sau cơ triển khai đối chiếu nhì phân số thông thường.

Luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 3:

Luyện luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 4: 

Ô tô loại nhì đem nhiều hơn thế nữa xe hơi loại nhất số gạo là:

\frac{3}{8} - \frac{2}{7}\frac{21}{56} - \frac{16}{56} = \frac{5}{56}  (số gạo vô kho)

Đáp số: \frac{5}{56} số gạo vô kho.

4. Bài luyện tự động luyện phép tắc trừ phân số (Có đáp án)

4.1. Bài luyện tự động luyện

Bài 1: Tính

a) \frac{44}{45} - \frac{23}{45}

b) \frac{5}{100} - \frac{1}{100}

c) \frac{34}{100}\frac{1}{4}

d) \frac{11}{45} -  \frac{1}{5}

Bài 2: So sánh

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) … \frac{5}{7}\frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} - \frac{3}{100} … (\frac{111}{1000} - \frac{3}{1000}) + 1

Bài 3: Tìm hắn biết: hắn + \frac{80}{810}  = \frac{56}{81}

Bài 4: Trong một miếng vườn có \frac{6}{7} diện tích S đã và đang được trồng rau củ và hoa. Trong số đó diện tích S trồng hoa chiếm \frac{1}{3}. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau củ lúc lắc bao nhiêu?

b) Tính diện tích S trống không ko trồng gì của miếng vườn.

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) \frac{21}{45}

b) \frac{1}{25}

c) \frac{9}{100}

d) \frac{2}{45}

Bài 2: 

a) \frac{3}{4} + (\frac{5}{24} - \frac{1}{6} ) < \frac{5}{7} + \frac{7}{8}

b) \frac{90}{100} -\frac{3}{100} > (\frac{111}{1000} - \frac{3}{100}) + 1 

Bài 3:

y = \frac{16}{27}

Bài 4: 

a) \frac{11}{12}  

b) \frac{1}{7}

Xem thêm: tìm số tự nhiên x biết

5. Giải bài xích luyện sách giáo khoa toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

5.1. Bài luyện SGK trang 129

Bài 1: Tính 

a) \frac{15}{16} - \frac{7}{16} 

b) \frac{7}{4} - \frac{3}{4}

c) \frac{9}{5} - \frac{3}{5}

d) \frac{17}{49} - \frac{12}{49}

Lời giải: 

Ôn luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính :

a) \frac{2}{3} - \frac{3}{9}

b) \frac{7}{5} - \frac{15}{25}

c) \frac{3}{2} - \frac{4}{8}

d) \frac{11}{4} - \frac{6}{8}

Lời giải:

a)

Bài luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

b) 

Giải câu hỏi lớp 4 phép tắc trừ phân số

c) 

Học toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

d) 

Ôn luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 3: Tại hội khỏe khoắn Phù Đổng cả nước thứ tự loại VI năm 2004, số huy chương vàng của đoàn học viên tỉnh Đồng Tháp bằng \frac{5}{19} tổng số huy chương của đoàn đang được giành được, còn sót lại là huy chương bạc và huy chương đồng của đoàn Đồng Tháp bởi từng nào phần tổng số huy chương tuy nhiên đoàn đang được giành được ?

Lời giải:

Gợi ý: Nếu tổng số huy chương là 19 phần đều nhau thì số huy chương vàng bao gồm bao nhiêu phần ? (5 phần). Còn lại là số huy chương bạc và đồng bao gồm bao nhiêu phần ? (19 – 5 =14 (phần)) …

Ta có:

Số huy chương bạc và đồng là:

\frac{19}{19} - \frac{5}{19} = \frac{14}{19} (tổng số huy chương)

Đáp số: \frac{14}{19} tổng số huy chương.

5.2. Bài luyện SGK trang 130

Bài 1: Tính :

a) \frac{4}{5} - \frac{1}{3}

b) \frac{5}{6} - \frac{3}{8}

c) \frac{8}{7} - \frac{2}{3}

d) \frac{5}{3}\frac{3}{5}

Lời giải:

Học câu hỏi lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 2: Rút gọn gàng rồi tính

a) \frac{20}{16} - \frac{3}{4}

b) \frac{30}{45} -  \frac{2}{5}

c) \frac{10}{12}\frac{3}{4}

d) \frac{12}{9}\frac{1}{4}

Lời giải:

Bài luyện toán lớp 4 phép tắc trừ phân số

Bài 3: Trong một khu vui chơi công viên với \frac{6}{7} diện tích S đang được trồng hoa và cây trái, vô đó \frac{2}{5} diện tích nhằm trồng cây trái là từng nào phần diện tích S của khu vui chơi công viên ?

Lời giải:

Tóm tắt:

Trồng hoa và cây xanh:  \frac{6}{7} công viên

Trồng hoa: \frac{2}{5} công viên

Trồng cây xanh: ? công viên

Giải:

Diện tích cây trái bằng:

\frac{6}{7} - \frac{2}{5} =  \frac{16}{35}(diện tích công viên)

Đáp số: \frac{16}{35} diện tích S khu vui chơi công viên.

Xem thêm: lời bài hát don't côi

Vuihoc đang được reviews cho tới những em nội dung cơ phiên bản về toán lớp 4 phép tắc trừ phân số.

Hãy tìm hiểu thêm tăng những nội dung về những phép tắc tính không giống của phân số bên trên khối hệ thống nhé.

Ngoài rời khỏi, Vui học tập còn cung ứng cho những em nhiều loại bài xích luyện nhằm những em tự động ôn luyện hằng ngày.