phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên rừng của nước ta

Câu hỏi:

05/03/2022 32,061

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với tài nguyên rừng của nước ta

A. Tổng diện tích S rừng đang được tạo thêm.

B. Tài nguyên vẹn rừng vẫn bị suy thoái và phá sản.

C. Diện tích rừng nhiều cướp tỉ trọng rộng lớn. 

Đáp án chủ yếu xác

D. Chất lượng rừng ko thể hồi phục.

Trả lời:

verified Giải tự Vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đây không đúng với thực trạng dùng khoáng sản khu đất của nước ta?

Câu 2:

Biện pháp nào tại đây là hiệu quả nhất để chống xói mòn bên trên đất dốc ở vùng núi nước ta?

Câu 3:

Xem thêm: vẽ giày đơn giản

Biện pháp nhằm mục đích bảo đảm an toàn và cách tân và phát triển rừng chống hộ ở VN là

Câu 4:

Để kháng xói ngót bên trên khu đất dốc ở vùng gò núi, về mặt mày kinh nghiệm canh tác cần thiết tiến hành biện pháp

Câu 5:

Biện pháp nhằm bảo đảm an toàn khoáng sản khu đất nông nghiệp ở vùng đồng tự là

Câu 6:

Diện tích rừng VN bị thu hẹp hầu hết do

Câu 7:

Để giới hạn xói ngót bên trên khu đất dốc ở vùng gò núi cần thiết tiến hành phương án chuyên môn canh tác nào là sau đây?

Câu 8:

Theo mục tiêu dùng, rừng được phân tách thành

Câu 9:

Giải pháp cần thiết nhất nhằm dùng hiệu suất cao khu đất nông nghiệp ở vùng đồng tự VN là

Câu 10:

Hậu trái khoáy của độc hại môi trường xung quanh nước, nhất là ở vùng cửa ngõ sông, ven bờ biển là

Câu 11:

Nguyên nhân hầu hết thực hiện mang lại diện tích S rừng VN suy giảm tốc khá nhanh là do

Xem thêm: vẽ sách