phát biểu nào sau đây không đúng với gió mùa

Câu hỏi:

18/06/2022 3,053

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với gió mùa

A. Do chênh nghiêng áp trong số những đới tạo ra.

Đáp án chủ yếu xác

B. Mùa nhộn nhịp thổi kể từ châu lục đi ra biển.

C. Mùa hạ thổi kể từ biển nhập lục địa.

D. Thường xẩy ra ở phía nhộn nhịp đới rét.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Hướng dẫn giải

Đáp án đích thị là: A

Gió mùa là dông tố thổi theo gót mùa, phía (Mùa nhộn nhịp thổi kể từ châu lục đi ra đại dương; mùa hè thổi kể từ biển nhập khu đất liền) và đặc thù dông tố ở nhì mùa ngược ngược nhau. Lý do tạo hình gió rét hầu hết bởi sự rét lên hoặc rét mướt lên đường không đồng đều đằm thắm châu lục và biển (gió mùa nước ngoài chí tuyến) hoặc đằm thắm nhì cung cấp cầu (gió mùa nội chí tuyến). Gió mùa phân bổ hầu hết ở đới rét như: Nam Á, Khu vực Đông Nam Á, Đông Phi, Đông Bắc Ô-xtrây-li-a,…

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vào mùa hè, trung tâm áp thấp I-ran (Nam Á) mút hút gió

A. Mậu dịch kể từ cung cấp cầu Nam và tây-nam kể từ Bắc bấm Độ Dương.

B. Mậu dịch kể từ cung cấp cầu Nam và Đông Bắc kể từ cao thế phương Bắc.

C. tây phái nam kể từ Bắc bấm Độ Dương và Tín phong cung cấp cầu Bắc.

D. từ Bắc bấm Độ Dương và Đông Bắc kể từ cao thế phương Bắc.

Câu 2:

Đặc điểm của gió rét là

A. nhiệt chừng từng mùa như là nhau.

B. tính hóa học ko thay đổi theo gót mùa.

C. hướng dông tố thay cho thay đổi theo gót mùa.

D. độ độ ẩm từng mùa tương tự động nhau.

Câu 3:

Về ngày đông, dông tố Đông Bắc thổi kể từ những cao thế phương Bắc về phía phái nam với tính chất

Xem thêm: vẽ tranh theo mẫu

A. nóng, thô.

B. nóng, độ ẩm.

C. lạnh, thô.

D. lạnh, độ ẩm.

Câu 4:

Gió nào là tại đây thông thường tạo ra nhiều mưa mang đến điểm Đông Nam Á?

A. Tín phong cung cấp cầu Bắc.

B. Gió Đông Bắc kể từ phương Bắc cho tới.

C. Tín phong cung cấp cầu Nam.

D. Gió tây-nam kể từ Bắc bấm Độ Dương.

Câu 5:

Loại dông tố nào là tại đây với đặc thù khô?

A. Gió Mậu dịch.

B. Gió đại dương, khu đất.

C. Gió mùa.

D. Gió Tây ôn đới.

Câu 6:

Nguyên nhân nào là tại đây dẫn tới việc thay cho thay đổi của những vùng khí áp cao và khí áp thấp ở châu lục và biển theo gót mùa?

A. Hoạt động của dông tố kết phù hợp với chừng cao, chừng dốc và phía sườn núi theo gót mùa.

B. Giữa châu lục và biển với sự rét lên hoặc rét mướt lên đường không đồng đều theo gót mùa.

C. Các vòng đai khí áp phân bổ xen kẹt và đối xứng nhau qua chuyện áp thấp xích đạo.

D. Các châu lục và những biển với biên chừng sức nóng chừng năm không giống nhau theo gót mùa.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK