phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của đô thị hóa

A.Là một quy trình về văn hoá - xã hội.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với đặc điểm của đô thị hóa

B.Quy tế bào và con số khu đô thị tăng nhanh chóng,

C.Tăng nhanh chóng sự triệu tập dân trở nên thị.

D.Lối sinh sống trở nên thị thịnh hành thoáng rộng.

Đáp án và lời nói giải

Xem thêm: vẽ con công đẹp nhất

Đáp án:A

Lời giải:Lời giải
Đô thị hóa là 1 trong những quy trình tài chính - xã hội tuy nhiên bộc lộ của chính nó là sự việc tăng nhanh chóng về con số và quy tế bào của những điểm lưu ý dân sinh sống khu đô thị, sự triệu tập dân sinh sống trong những TP. Hồ Chí Minh, nhất là những TP. Hồ Chí Minh rộng lớn và thịnh hành thoáng rộng lối sinh sống trở nên thị. Nhận xét đô thị mới là 1 trong những quy trình về văn hoá - xã hội là ko đích.
=> Chọn đáp án A

Vậy đáp án thực sự A.

Câu chất vấn nằm trong đề thi đua sau. quý khách cũng muốn thi đua thử?

Xem thêm: cách vẽ

Bài tập dượt trắc nghiệm 45 phút Bài 24: Sự phân bổ dân sinh sống. Các mô hình quần tụ và đô thị mới - Địa lý 10 - Đề số 2

Một số thắc mắc không giống nằm trong bài bác thi đua.

Một số thắc mắc không giống hoàn toàn có thể chúng ta quan hoài.