phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển

Câu hỏi:

05/01/2020 33,493

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với các nước phát triển

A. Đầu tư quốc tế (FDI) nhiều

B. Nợ quốc tế nhiều

Đáp án chủ yếu xác

C. Chỉ số cải cách và phát triển loài người (HDI) ở tại mức cao

D. Tổng thành phầm nội địa trung bình đầu người (GDP/người) cao

Đáp án: B. Nợ quốc tế nhiều

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các nước đang được cải cách và phát triển thông thường có

A. nợ quốc tế nhiều

B. GDP/người cao

C. góp vốn đầu tư quốc tế (FDI) nhiều

D. chỉ số cải cách và phát triển loài người (HDI) ở tại mức cao

Câu 2:

Các nước và vùng cương vực công nghiệp mới nhất ở châu Á là

A. Đài Loan, Xin-ga-po, Thái Lan

B. Nước Hàn, Xin-ga-po, Đài Loan

C. Xin-ga-po, Nhật Bản, Hồng Kông

D. Nhật Bản, Đài Loan, Ma-lai-xi-a

Câu 3:

Các nước và vùng cương vực công nghiệp mới nhất (NICs) với điểm lưu ý là

A. trình độ chuyên môn tạo ra và technology cực kỳ cao, vững mạnh rộng lớn về kinh tế tài chính, góp vốn đầu tư quốc tế nhiều

Xem thêm: cách vẽ

B. đều sở hữu tiềm năng rộng lớn về kinh tế tài chính, khoa học tập - kinh nghiệm, nguồn ngân sách, hạ tầng vật hóa học kinh nghiệm, kết cấu hạ tầng

C. GDP/người cao, góp vốn đầu tư quốc tế nhiều, chỉ số cải cách và phát triển loài người ở tại mức cao

D. vẫn trải qưa quy trình công nghiệp hoá và đạt được trình độ chuyên môn cải cách và phát triển chắc chắn về công nghiệp

Câu 4:

Điểm này tại đây không đúng với những nước đang được phân phát triển?

A. GDP/người thấp          

B. HDI ở tại mức thấp

C. Nợ quốc tế nhiều

D. Đầu tư quốc tế (FDI) nhiều

Câu 5:

NICs là chữ viết lách tắt của

A. những nước đang được phân phát triển

B. những nước phân phát triển

C. những nước công nghiệp mới

D. những nước công nghiệp cải cách và phát triển nhất

Câu 6:

Nước công nghiệp mới nhất (NICs) ở chống Khu vực Đông Nam Á là

A. Thái Lan

B. Ma-lai-xi-a

C. Phi-líp-pin

D. Xin-ga-po

Xem thêm: vẽ cây cau

TÀI LIỆU VIP VIETJACK