phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của đồng bằng sông hồng

Câu hỏi:

01/06/2020 33,681

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng về thế mạnh của đồng bằng sông hồng

A. Nguồn lao dộng đầy đủ, quality tiên phong hàng đầu toàn quốc.

B. Lao động đem trình độ chuyên môn kỹ năng triệu tập phần rộng lớn ở vùng quê.

Đáp án chủ yếu xác

C. Cửa hàng hạ tầng nhập loại rất tốt đối với những vùng nhập toàn quốc.

D. Là điểm triệu tập nhiều di tích lịch sử, liên hoan, những xã nghề nghiệp truyền thống lịch sử.

Đáp án: B

Giải thích: Phát biểu ko đích thị với thế mạnh tài chính - xã hội của Đồng vì thế sông Hồng là: Lao động đem trình độ chuyên môn kỹ năng triệu tập phần rộng lớn ở vùng quê.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào là tại đây không đích thị với dân ở và làm việc của Đồng vì thế sông Hồng?

A. Dồi dào, đem truyền thống lịch sử và kinh nghiệm tay nghề phát hành đa dạng và phong phú.

B. Chất lượng đứng tiên phong hàng đầu toàn quốc.

C. Có nhiều kinh nghiệm tay nghề và truyền thống lịch sử phát hành sản phẩm hoá.

D. Đội ngũ đem trình độ chuyên môn cao triệu tập phần rộng lớn ở những khu đô thị.

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây đích thị về lý thuyết di chuyển tổ chức cơ cấu nhập ngành trồng trọt ở Đồng vì thế sông Hồng?

A. Giảm tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây thức ăn.

B. Tăng tỉ trọng của cây hoa màu, tăng cây lâu năm.

C. Giảm tỉ trọng của cây thức ăn, tăng cây hoa màu.

D. Giảm tỉ trọng của cây lâu năm, tách cây hoa màu.

Câu 3:

Trong tổ chức cơ cấu nông nghiệp bám theo ngành ở Đồng vì thế sông Hồng lúc này, ngành đang được lúc lắc địa điểm tiên phong hàng đầu về độ quý hiếm phát hành là

A. nuôi trồng thuỷ sản.

Xem thêm: vẽ trúc

B. trồng cây hoa màu.

C. trồng cây lâu năm.

D. chăn nuôi.

Câu 4:

Đồng vì thế sông Hồng là vùng đem diện tích

A. lớn số 1 VN.

B. tương tự với Đông Nam Sở. 

C. nhỏ nhất VN.

D. to hơn Đông Nam Sở.

Câu 5:

Xu phía cộng đồng của việc di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính bám theo khunh hướng tích đặc biệt ở Đồng vì thế sông Hồng là

A. tách tỉ trọng tâm I, tăng tỉ trọng tâm 11, tách tỉ trọng tâm III.

B. tăng tỉ trọng tâm ĩ và II, tách tỉ trọng của điểm III.

C. tăng tỉ trọng tâm I, tách tỉ trọng tâm II và III.

D. tách tỉ trọng tâm I, tăng tỉ trọng tâm II và III.

Câu 6:

Định phía cộng đồng di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính ở Đồng vì thế sông Hồng là

A. tách tỉ trọng của điểm III, tăng thời gian nhanh tỉ trọng của điểm II và điểm I.

B. tách tỉ trọng của điểm II, tăng thời gian nhanh tỉ trọng của điểm I và điểm III.

C. tách tỉ trọng của điểm I, tăng thời gian nhanh tỉ trọng của điểm II và điểm III.

D. tăng tỉ trọng của điểm I, tăng thời gian nhanh tỉ trọng của điểm II và điểm III.

Xem thêm: bản vẽ lắp cơ khí

TÀI LIỆU VIP VIETJACK