phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp

Câu hỏi:

17/01/2022 24,956

Bạn đang xem: phát biểu nào dưới đây về kiểu mảng một chiều là phù hợp

A. Là một hội tụ những số nguyên 

B. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255 

C. Là một mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu 

Đáp án chủ yếu xác

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Mảng một chiều là 1 trong những mặt hàng hữu hạn những thành phần nằm trong loại. Mảng được mệnh danh và từng thành phần của chính nó sở hữu một chỉ số. Để tế bào mô tả tao cần thiết xác lập loại của những thành phần và cơ hội viết số những thành phần của chính nó.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án này sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10]; 

B. a(10); 

C. a[9]; 

D. a(9);

Câu 2:

Mảng là loại tài liệu trình diễn một mặt hàng những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp thêm phần tử 

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì 

C. xóa một trong những phần tử 

D. chèn thêm thắt thành phần và xóa phần tử

Câu 3:

Để khai báo số thành phần của mảng nhập PASCAL, người lập trình sẵn cần: 

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết đôn đốc của mảng 

Xem thêm: vẽ con ong đơn giản

C. khai báo chỉ số kết đôn đốc của mảng 

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Câu 4:

Phát biểu này tại đây về mảng là ko chủ yếu xác? 

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1 

B. cũng có thể kiến tạo mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng rất có thể coi như là 1 trong những loại mảng 

D. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Câu 5:

Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau:

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 đồ sộ 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn công tác bên trên tiến hành việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất nhập mảng; 

B. Tìm thành phần lớn số 1 nhập mảng; 

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 nhập mảng 

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất nhập mảng

Câu 6:

Phương án này bên dưới đó là khai báo mảng phù hợp lệ? 

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER; 

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10]; 

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Xem thêm: vẽ mặt quỷ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK