oxit nào sau đây là oxit axit

  1. SHub-icon

    Trang chủ

    Bạn đang xem: oxit nào sau đây là oxit axit

  2. Lớp 9

  3. oxit nào sau đây là oxit axit

hint-header

Cập nhật ngày: 01-05-2022


Chia sẻ bởi: Lê Văn Phúc


oxit nào sau đây là oxit axit

A

SO2; CO2

B

SO2; MgO

C

CO2; CuO

D

CuO; MgO

Chủ đề liên quan

Có 2 hỗn hợp ko color là Ca(OH)2 và KOH. Để phân biệt 2 hỗn hợp này người tớ dùng:

A

HCl.

B

CO2.

C

phenolphtalein.

D

nhiệt độ phân.

Kim loại này tại đây tính năng được với hỗn hợp axit CuCl2.

A

Cu.

B

Ag.

C

Al.

D

Au.

Dãy bao gồm những hóa học thực hiện giấy tờ quỳ tím gửi trở thành greed color là:

A

c NaOH, KOH, HCl

B

KOH, Ba(OH)2, NaOH

C

H2SO4, HCl, HNO3

D

NaOH, Cu(OH)2, Ba(OH)2

sản phẩm của phản xạ sau là: Na2CO3 + BaCl2 là:

A

NaCl2 + BaCO3

B

NaCl + BaCO3

C

Ba2CO3 + NaCl

D

Không phản ứng

Để phân biệt 2 hỗn hợp H2SO4 loãng và HCl tớ người sử dụng hóa hóa học này sau đây?

A

BaO

B

Al

C

K2O

D

NaOH

Axit thực hiện quỳ tím hóa

A

Xanh

B

đỏ gay

C

Hồng

D

Vàng

Bazơ này tại đây ko tan nội địa.

A

NaOH

B

KOH

C

Ca(OH)2

D

Cu(OH)2

Muối này tại đây ko tan.

A

K2SO3

B

Na2SO3

C

CuCl2

D

D BaSO4

Axit này tại đây dễ dàng cất cánh khá.

A

H2SO3

B

H2SO4

C

HCl

D

HNO3

Cho 5,6g Fe nhập hỗn hợp đồng sunfat dư. Khối lượng đồng nhận được là:

Xem thêm: vẽ mèo cute đơn giản

A

6,4 g

B

12,8 g

C

64 g

D

128 g

Cho 2.7g Nhôm nhập hỗn hợp axit clohiđric dư. Thể tích khí hiđrô bay đi ra (đktc) là:

A

3.36 l

B

2.24 l

C

6.72 l

D

4.48 l

Dãy hóa học bao gồm những oxit bazơ là:

A

CuO, NO, MgO, CaO.

B

CuO, CaO, MgO, Na2O.

C

CaO, CO2, K2O, Na2O.

D

K2O, FeO, P2O5, Mn2O7.

Chất này tại đây góp thêm phần tối đa nhập sự tạo hình mưa axit ?

A

CO2

B

SO2

C

N2

D

O3

Cho 0,1 mol sắt kẽm kim loại kẽm nhập hỗn hợp HCl dư. Khối lượng muối hạt nhận được là:

A

đôi mươi,4

B

1,36 g

C

13,6 g

D

27,2 g

Phản ứng này bên dưới đấy là phản xạ trao thay đổi ?

A

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

B

BaO + H2O → Ba(OH)2

C

Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2

D

BaCl2 + H2SO4 → BaSO4 + 2HCl

Khi thả một cây đinh Fe sạch sẽ nhập hỗn hợp CuSO4 loãng, sở hữu hiện tượng kỳ lạ sau:

A

Sủi lớp bọt do khí tạo ra, greed color của hỗn hợp nhạt nhẽo dần dần.

B

Có một tấm đồng red color phủ lên đinh Fe, greed color của hỗn hợp đậm dần dần.

C

Có một tấm đồng red color phủ lên đinh Fe, hỗn hợp ko thay đổi color.

D

Có một tấm đồng red color phủ lên đinh Fe, greed color của hỗn hợp nhạt nhẽo dần

Có một khuôn mẫu Fe bị lộn tạp hóa học là nhôm, nhằm rửa sạch khuôn mẫu Fe này bằng phương pháp dìm nó với:

A

Dung dịch NaOH dư

B

Dung dịch H2SO4 loãng

C

Dung dịch HCl dư

D

Dung dịch HNO3 loãng

Dãy phi kim tính năng với oxi tạo ra trở thành oxit axit là:

A

S, C, Phường.

B

S, C, Cl2.

C

C, Phường, Br2.

D

C, Cl2, Br2.

X là nhân tố phi kim sở hữu hoá trị III nhập phù hợp hóa học với khí hiđro. thạo bộ phận Xác Suất lượng của hiđro nhập phù hợp hóa học là 17,65%. X là nguyên vẹn tố:

A

C

B

S

C

N

D

P

Dãy hóa học bao gồm những oxit bazơ là:

A

CuO, NO, MgO, CaO.

B

CuO, CaO, MgO, Na2O.

C

Xem thêm: top bot là gì trong bách hợp

CaO, CO2, K2O, Na2O.

D

K2O, FeO, SO3, Mn2O7.