ôn tập về phân số

Tổng phù hợp đề ganh đua học tập kì 1 lớp 5 toàn bộ những môn

Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh đem đáp án và câu nói. giải chi tiết

Bạn đang xem: ôn tập về phân số

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Video chỉ dẫn giải

a) Viết phân số chỉ phần vẫn tô color của từng hình bên dưới đây:

b) Viết láo lếu số chỉ phần vẫn tô color của từng hình bên dưới đây:

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm viết lách phân số hoặc láo lếu số ứng của từng hình.

Lời giải chi tiết:

a) Hình 1 : \( \displaystyle{3 \over 4}\)                          Hình 2 : \( \displaystyle{2 \over 5}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle{5 \over 8}\)                          Hình 4 : \( \displaystyle{3 \over 8}\) 

b) Hình 1 : \( \displaystyle1{1 \over 4}\)                        Hình 2 : \( \displaystyle2{3 \over 4}\)

    Hình 3 : \( \displaystyle3{2 \over 3}\)                        Hình 4 : \( \displaystyle4{1 \over 2}\) 

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Rút gọn gàng những phân số:

\(\dfrac{3}{6}\);         \(\dfrac{18}{24}\);         \(\dfrac{5}{35}\);         \(\dfrac{40}{90}\);         \(\dfrac{75}{30}\).

Phương pháp giải:

Khi rút gọn gàng phân số rất có thể thực hiện như sau:

- Xét coi tử số và hình mẫu số nằm trong phân tách không còn cho tới số đương nhiên nào là to hơn 1.

- Chia tử số và hình mẫu số cho tới số cơ.

Cứ thực hiện như vậy cho tới Khi có được phân số tối giản.

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{3}{6}= \dfrac{3:3}{6:3}= \dfrac{1}{2}\);                     \(\dfrac{18}{24} = \dfrac{18:6}{24:6} = \dfrac{3}{4}\);

\(\dfrac{5}{35}= \dfrac{5:5}{35:5} = \dfrac{1}{7}\);                 \(\dfrac{40}{90} = \dfrac{40:10}{90:10}= \dfrac{4}{9}\);   

\(\dfrac{75}{30} = \dfrac{75:15}{30:15} = \dfrac{5}{2}\). 

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Quy đồng hình mẫu số những phân số:

a) \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{2}{5}\);                             

b) \(\dfrac{5}{12}\) và \(\dfrac{11}{36}\);

c) \(\dfrac{2}{3}\), \(\dfrac{3}{4}\) và \(\dfrac{4}{5}\).

Xem thêm: cách vào wifi không cần mật khẩu

Phương pháp giải:

Khi quy đồng hình mẫu số nhị phân số rất có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và hình mẫu số của phân số loại nhất nhân với hình mẫu số của phân số loại nhị.

Lấy tử số và hình mẫu số của phân số loại nhị nhân với hình mẫu số của phân số loại nhất.

Lời giải chi tiết:

a)  \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 5}{4 \times  5}= \dfrac{15}{20}\);

     \(\dfrac{2}{5}=\dfrac{2 \times  4}{5 \times 4}=\dfrac{8}{20}\);

b) \(\dfrac{5}{12}=\dfrac{5 \times 3}{12 \times 3}=\dfrac{15}{36}\);

    Giữ nguyên vẹn phân số \(\dfrac{11}{36}.\) 

c) \(\dfrac{2}{3}=\dfrac{2 \times 4 \times 5}{3 \times 4 \times5}=\dfrac{40}{60}\);             

    \(\dfrac{3}{4}=\dfrac{3 \times 3 \times 5}{4 \times 3 \times 5}=\dfrac{45}{60}\);

    \(\dfrac{4}{5}=\dfrac{4 \times 3 \times 4}{5 \times 3 \times 4}=\dfrac{48}{60}\). 

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Điền lốt tương thích \((>;\; <;\;=)\) nhập khu vực chấm:

\(\dfrac{7}{12}....\dfrac{5}{12}\)                   \(\dfrac{2}{5}.....\dfrac{6}{15}\)                  \(\dfrac{7}{10}....\dfrac{7}{9}\).

Phương pháp giải:

Áp dụng những quy tắc đối chiếu phân số:

- Nếu nhị phân số đem nằm trong hình mẫu số, phân số nào là đem tử số to hơn thì phân số cơ to hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số đem nằm trong tử số, phân số nào là đem hình mẫu số to hơn thì phân số cơ bé thêm hơn và ngược lại.

- Nếu nhị phân số ko nằm trong hình mẫu số, tao rất có thể quy đồng hình mẫu số rồi đối chiếu nhị phân số sau khoản thời gian quy đồng.

Lời giải chi tiết:

+) \(\dfrac{7}{12}  > \dfrac{5}{12}\) (vì \(7>5\)).

+) Ta có: \(\dfrac{2}{5}= \dfrac{2 \times 3}{5 \times 3} = \dfrac{6}{15}\) 

     Vậy \(\dfrac{2}{5} = \dfrac{6}{15}\).

+) \(\dfrac{7}{10} < \dfrac{7}{9}\) (vì \(10>9\)). 

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Viết phân số tương thích nhập vạch giữa \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) trên tia số:

Phương pháp giải:

Quy đồng nhị phân số \( \dfrac {1}{3}\) và \( \dfrac {2}{3}\) với hình mẫu số cộng đồng là \(6\) rồi dò la phân số ở thân thuộc nhị phân số cơ.

Lời giải chi tiết:

Ta có:  \( \dfrac {1}{3} = \dfrac {2}{6}\) ;    \( \dfrac {2}{3} = \dfrac {4}{6}\).

Xem thêm: giải tiếng anh 10 sách mới

Mà: \( \dfrac {2}{6} < \dfrac{3}{6}< \dfrac {4}{6}\)

Ta điền như sau: