ở thực vật sống trên cạn loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá

Câu hỏi:

07/03/2020 40,686

Bạn đang xem: ở thực vật sống trên cạn loại tế bào nào sau đây điều tiết quá trình thoát hơi nước ở lá

D. Tế bào khí khổng.

Đáp án chủ yếu xác

Siêu phẩm 30 đề đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ với 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Đáp án D

Ở thực vật, quy trình bay tương đối nước được ra mắt theo đòi 2 con cái đường: bay tương đối nước qua loa khí khổng hoặc bay tương đối nước qua loa cutin. Trong số đó, con phố bay tương đối nước qua loa khí gian khổ là con phố bay tương đối nước được thay đổi. Sự bay tương đối nước qua loa khí khổng được thay đổi nhờ việc no nước hay là không của tế bào khí khổng.

Ở thực vật sinh sống bên trên cạn, loại tế bào này tại đây thay đổi quy trình bay tương đối nước ở lá (ảnh 1)

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một phân tử ADN ở vi trùng sở hữu tỉ lệ thành phần (A + T)/(G + X) = 1/4. Theo lí thuyết, tỉ lệ thành phần nuclêôtit loại A của phân tử này là

A. 10%.

B. 25%.

C. 40%.

D. 20%.

Câu 2:

Gen được cấu hình kể từ loại đơn phân này sau đây?

A. Glucôzơ.

B. Axit amin.

C. mARN.

D. Nuclêôtit.

Câu 3:

Alen A ở vi trùng E. coli bị đột vươn lên là điểm trở nên alen a. Theo lí thuyết, sở hữu từng nào tuyên bố sau phía trên đúng?

I. Alen a và alen A sở hữu con số nuclêôtit luôn luôn đều nhau.

II. Nếu đột bặt tăm cặp nuclêôtit thì alen a và alen A sở hữu chiều nhiều năm đều nhau.

III. Chuỗi pôlipeptit tự alen a và chuỗi pôlipeptit tự alen A qui lăm le hoàn toàn có thể sở hữu trình tự động axit amin kiểu như nhau.

IV. Nếu đột vươn lên là thay cho thế một cặp nuclêôtit ở địa điểm thân thích ren thì hoàn toàn có thể thực hiện thay cho thay đổi toàn cỗ những cỗ phụ vương kể từ vị trí xẩy ra đột vươn lên là cho tới cuối ren.

A. 1

Xem thêm: kiểm tra số seri iphone

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 4:

Kích thước ít nhất của quần thể là

A. Giới hạn lớn số 1 về con số thành viên tuy nhiên quần thể hoàn toàn có thể đạt được, phù phù hợp với mức độ chứa chấp của môi trường.

B. Số lượng thành viên tối thiểu tuy nhiên quần thể cần phải có nhằm giữ lại sự tồn bên trên và cải cách và phát triển.

C. Số lượng những thành viên (hoặc lượng, hoặc năng lượng) phân bổ nhập không gian gian trá của quần thể.

D. Khoảng không khí nhỏ nhất tuy nhiên quần thể cần phải có nhằm giữ lại và cải cách và phát triển.

Câu 5:

Ở một loại thú, xét 4 ren : ren I và ren II đều phải sở hữu 3 alen và phía trên 2 cặp NST tương đương không giống nhau, ren III và ren IV đều phải sở hữu 4 alen và phía trên vùng tương đương của NST X. Theo lý thuyết, số loại gen tối nhiều hoàn toàn có thể sở hữu về 4 ren đang được xét nhập nội cỗ loại là bao nhiêu?

A. 14112

B. 9792

C. 12486

D. 10112

Câu 6:

Ở một loại động vật hoang dã, tính trạng màu sắc lông được qui lăm le vì chưng 2 cặp ren A,a và D,d; loại ren A-D- qui lăm le lông gray clolor, loại ren A-dd hoặc aaD- qui lăm le lông màu sắc xám, loại ren aadd qui lăm le lông màu White. Alen B qui lăm le chân cao trội trọn vẹn đối với alen b qui lăm le chân thấp. lõi rằng 2 ren A, B nằm trong phía trên 1 cặp NST thường; ren D phía trên vùng ko tương đương của nhiễm sắc thể X. Cho những con cái lông nâu, chân cao dị thích hợp về 3 ren giao hợp cùng nhau nhận được đời con cái F1 có 0,16% con cái lông White, chân thấp. Có từng nào đánh giá tại đây đúng?

I. F1 có tối nhiều 40 loại ren và 10 loại hình.

II. Tại F1  tỉ lệ thành phần con cái lông xám, chân thấp rung rinh 6,57%.

III. Tại  con đực lông xám, chân cao sở hữu tối nhiều 7 loại ren.

IV. Tại con cháu lông White, chân cao rung rinh 2,05%.

A. 3.

B. 2.

C. 1

Xem thêm: since là dấu hiệu của thì nào

D. 4.