nông dân yên thế đứng lên nhằm mục đích gì

Câu hỏi:

02/07/2020 32,824

Bạn đang xem: nông dân yên thế đứng lên nhằm mục đích gì

B. chỉ bảo vệ cuộc sống

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thực dân Pháp lấy cớ gì nhằm tiến công Bắc Kỳ thứ tự loại hai?

A. Triều đình ko dẹp nổi những cuộc khởi nghĩa của dân chúng.

B. Triều đình ko bồi thông thường chiến phí mang đến Pháp.

C. Trả thù hằn sự tiến công của quân cờ đen sạm.

D. Triều đình vi phạm Hiệp ước 1874, tiếp xúc với căn nhà Thanh

Câu 2:

Dựa vô trào lưu kháng chiến của dân chúng, phái căn nhà chiến vô triều đình Huế, thay mặt đại diện là nững ai thẳng tay hành vi kháng Pháp?

A. Nguyễn Trường Tộ, Phan Thanh Giản

B. Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường

C. Tôn Thất Thuyết và vua Hàm Nghi

D. Nguyễn Văn Tường và Nguyễn Đức Nhuận.

Câu 3:

Phần II.Tự luận

Vì sao triều đình Huế ký Hiệp ước Giáp Tuất 1874? Em với đánh giá gì về Hiệp ước 1874 đối với Hiệp ước Nhâm Tuất 1862?

Câu 4:

Trước sự thất thủ của trở nên thủ đô, triều đình Huế với thái phỏng như vậy nào?

Xem thêm: các hình

A. Cho quân tiếp viện.

B. Cầu cứu vãn căn nhà Thanh.

C. Cầu cứu vãn căn nhà Thanh, cử chuyên viên thương thuyết với Pháp.

D. Thương thuyết với Pháp.

Câu 5:

Trước hành vi ngày 1 khốc liệt của Tôn Thất Thuyết thực dân Pháp đã trải gì?

A. Mua chuộc Tôn Thất Thuyết

B. Tìm từng phương pháp để chi khử phái căn nhà chiến.

C. Giảng hòa với phái căn nhà chiến.

D. Tìm tách biệt loại gián đằm thắm Tôn Thất Thuyết và quan liêu lại.

Câu 6:

Phần I.Trắc nghiệm 

Đội nghĩa quân tự ai lãnh đạo hành động mất mát cho tới người ở đầu cuối ở cửa ngõ dù Thanh Hà?

A. Viên Chưởng Cơ

B. Phạm Văn Nghị

C. Nguyễn Mậu Kiến

D. Nguyễn Tri Phương.

Xem thêm: vẽ chữ trang trí

TÀI LIỆU VIP VIETJACK