nội dung nào sau đây không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân văn lang âu lạc

Với Giải SBT Lịch sử 10 Câu 6 trang 36 nhập Bài 12: Văn minh Văn Lang - Âu Lạc Sách bài xích luyện Lịch sử lớp 10 Cánh Diều hoặc nhất, cụ thể sẽ hỗ trợ học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích luyện nhập SBT Lịch sử 10.

Bạn đang xem: nội dung nào sau đây không thể hiện nét tiêu biểu về đời sống tinh thần của cư dân văn lang âu lạc

Nội dung này tại đây ko thể hiện nay đường nét tiêu biểu vượt trội về cuộc sống tinh ranh thần

Câu 6 trang 36 SBT Lịch sử 10: Nội dung này tại đây ko thể hiện nay đường nét tiêu biểu vượt trội về cuộc sống niềm tin của người dân Văn Lang - Âu Lạc?

A. Có nghi tiết thờ thần Huỷ khử, thần Sáng tạo nên.

B. Hoạt động âm thanh, ca múa toạ lạc cần thiết nhập cuộc sống.

C. Có tục thờ cúng tổ tiên, nhân vật, thủ lĩnh

D. Có tục ăn trầu, nhuộm răng, xăm bản thân.

Lời giải:

Đáp án trúng là: A

Xem thêm thắt tiếng giải SBT Lịch sử lớp 10 Cánh Diều hoặc, cụ thể khác:

Câu 1 trang 35 SBT Lịch sử 10: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được tạo hình ở chống này sau đây?...

Câu 2 trang 35 SBT Lịch sử 10: Điều khiếu nại ngẫu nhiên này tại đây ko cần là hạ tầng tạo hình nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc?...

Câu 3 trang 35 SBT Lịch sử 10: Thương hiệu tài chính hiệu quả đến việc tạo hình nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là...

Câu 4 trang 36 SBT Lịch sử 10: Nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc được tạo hình bên trên hạ tầng xã hội này sau đây?...

Xem thêm: vẽ cờ

Câu 5 trang 36 SBT Lịch sử 10: Đặc trưng về trú ngụ và dịch chuyển của người dân nhập nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc là...

Câu 6 trang 36 SBT Lịch sử 10: Nội dung này tại đây ko thể hiện nay đường nét tiêu biểu vượt trội về cuộc sống niềm tin của người dân Văn Lang - Âu Lạc?...

Câu 7 trang 36 SBT Lịch sử 10: Những biểu thị nhập tại đây đã cho chúng ta biết nước Âu Lạc với bước cải cách và phát triển rộng lớn đối với nước Văn Lang?...

Câu 8 trang 36 SBT Lịch sử 10: Chọn kể từ mang đến sẵn tiếp sau đây đặt điều nhập địa điểm chấm (...) trong khúc văn, thể hiện nay cuộc sống niềm tin của người dân nhập nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc...:

Câu 9 trang 37 SBT Lịch sử 10: Quan sát hình 12, hãy: - Cho biết đấy là hình hình họa của liên hoan nào?...

Câu 10 trang 37 SBT Lịch sử 10: Em hãy lí giải vì như thế sao nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc còn được gọi là nền văn minh sông Hồng?....

Xem thêm thắt những bài xích giải SBT Lịch sử lớp 10 Cánh Diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 11: Hành trình cải cách và phát triển và trở nên tựu của văn minh Khu vực Đông Nam Á thời gian cổ - trung đại

Bài 13: Văn minh Chăm -pa, văn minh Phù Nam

Bài 14: Thương hiệu tạo hình và quy trình cải cách và phát triển của văn minh Đại Việt

Bài 15: Một số trở nên tựu của văn minh Đại Việt

Bài 16: Các dân tộc bản địa bên trên nước nhà Việt Nam

Xem thêm: vẽ hoa bỉ ngạn