nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của nền văn minh đại việt

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây là đúng khi nói về đặc điểm của nền văn minh đại việt

Xem thêm: vẽ ghế đá đơn giản

đã căn vặn trong Lớp 10

Lịch sử

· 12:50 05/03/2023

 Nhận xét nào là sau đó là đúng vào lúc nói tới Đặc điểm của nền văn minh Đại Việt?

A. Không với xuất xứ phiên bản địa tuy nhiên gia nhập kể từ bên phía ngoài nhập.

B. Là nền văn minh nông nghiệp lúa nước gắn kèm với văn hóa truyền thống buôn bản xã.

C. Là nền văn minh cách tân và phát triển tỏa nắng nhất chống Khu vực Đông Nam Á.

D. Trong kỷ nguyên vẹn Đại Việt, từng nghành nghề kinh tế tài chính đều cách tân và phát triển.

2 câu trả lời 18368

Đáp án thực sự B. Là nền văn minh nông nghiệp lúa nước gắn kèm với văn hóa truyền thống buôn bản xã.

Xem thêm: vẽ trang trí bìa sổ tay đơn giản

Câu căn vặn hot nằm trong công ty đề