nhận xét năng lực phẩm chất theo thông tư 27

Chia sẻ những kiểu câu đánh giá học tập bạ Thông tư 27, cơ hội đánh giá học tập bạ học viên khối lớp 1, Hình như, chào thầy cô xem thêm thêm thắt cả nx năng lượng, phẩm hóa học cho tới hs Tiểu học

I. Mẫu đánh giá năng lượng, phẩm hóa học theo dõi Thông tư 27

1. Mẫu đánh giá năng lượng theo dõi thông tư 27

Tự công ty và tự động học tập của học viên tè học

 • Em sở hữu ý thức tự động giác cao vô tiếp thu kiến thức.

  Bạn đang xem: nhận xét năng lực phẩm chất theo thông tư 27

 • Em sở hữu ý thức tự động học tập và tự động công ty vào cụ thể từng yếu tố.

 • Em biết tự động triển khai đảm bảo chất lượng những trách nhiệm tiếp thu kiến thức.

 • Em biết phương pháp nêu thắc mắc và tự động vấn đáp.

 • Em sở hữu kĩ năng tự động triển khai những trách nhiệm tiếp thu kiến thức.

 • Em sở hữu kĩ năng kết hợp group nhằm hoàn thành xong đảm bảo chất lượng trách nhiệm.

 • Em sở hữu kĩ năng tạo ra, tự động triển khai nhanh chóng những bài xích luyện.

 • Em sở hữu kĩ năng tự động học tập và tự động công ty bạn dạng thân thích .

 • Em sở hữu kĩ năng report thành phẩm thao tác của group với nhà giáo.

 • Em sở hữu kĩ năng họp group đảm bảo chất lượng với chúng ta.

 • Em sở hữu kĩ năng tự động học tập 1 mình.

 • Em biết áp dụng kỹ năng vẫn học tập vô cuộc sống đời thường.

 • Em biết share thành phẩm tiếp thu kiến thức với các bạn, đối với cả group.

 • Em biết áp dụng những điều vẫn học tập nhằm xử lý trách nhiệm vô tiếp thu kiến thức.

  Xem thêm: giải sgk toán 10 kết nối tri thức

 • Em những bước đầu tiên biết tự động học tập.

 • Em tự động giác triển khai trách nhiệm học tập tuy nhiên thành phẩm không lớn.

 • Em sở hữu kĩ năng tự động học tập đảm bảo chất lượng tuy nhiên thành phẩm không lớn.

 • Em chưa xuất hiện ý thức tự động học tập.

 • Em nên tự động giác rộng lớn trong các việc học tập.

 • Em chưa chắc chắn tự động hoàn thành xong bài xích, cần thiết sự trợ hùn kể từ người rộng lớn .

 • Em biết dò la kiếm sự trợ hùn đúng lúc kể từ bè bạn.

 • Em cần phải có ý thức tự động giác rộng lớn vô tiếp thu kiến thức .

 • Em tự nhủ hoàn thành xong những nhiệm vụ tiếp thu kiến thức.

Mẫu đánh giá kĩ năng tiếp xúc và thích hợp tác

 • Em biết trao thay đổi chủ ý nằm trong các bạn rất hay.
 • Em kết hợp đảm bảo chất lượng với chúng ta vô group.
 • Em biết lắng tai người không giống, liên minh cùng theo với các bạn đảm bảo chất lượng.
 • Em thể hiện tại sự đảm bảo chất lượng sự thân thích thiện, hòa đồng với bè bạn.
 • Em biết lắng tai và tôn trọng chủ ý của doanh nghiệp rất hay.
 • Em biết thể hiện tại sự thân thích thiện và liên minh đảm bảo chất lượng với bè bạn.
 • Em chấp hành đảm bảo chất lượng sự cắt cử vô sinh hoạt group.
 • Em sở hữu niềm tin liên minh vô hoạt động và sinh hoạt group rất hay.
 • Em sở hữu kĩ năng tổ chức triển khai thao tác theo dõi group đảm bảo chất lượng.
 • Em tổ chức triển khai, tiếp xúc và liên minh group sở hữu hiệu suất cao.
 • Em biểu đạt rõ nét, dễ nắm bắt.
 • Em biết lắng tai chủ ý bè bạn.
 • Em trình diễn ngắn ngủi gọn gàng, rõ nét, dễ nắm bắt.
 • Em trình diễn chủ ý trọng tâm khi trao thay đổi với group, lớp.
 • Em sở hữu kĩ năng phối phù hợp với các bạn khi thao tác group.
 • Em biết dò la kiếm sự trợ hùn của thầy cô, bè bạn.
 • Em biết tiếp xúc, liên minh với các bạn.
 • Em biết share cùng theo với các bạn vô tiếp thu kiến thức.
 • Em ko bạo dạn vô tiếp xúc, liên minh.
 • Em ko tích cực kỳ nhập cuộc liên minh group và trao thay đổi chủ ý.

Hướng dẫn tấn công gia Năng lực xử lý yếu tố sáng sủa tạo

 • Em biết xác lập và thực hiện rõ rệt vấn đề.
 • Em vạc hiện tại và nêu được trường hợp sở hữu yếu tố vô tiếp thu kiến thức.
 • Em biết tiếp thu vấn đề kể từ trường hợp và xử lý yếu tố.
 • Em biết quan sát những yếu tố giản dị và biết bịa đặt thắc mắc giản dị.
 • Em bạo dạn thể hiện những chủ ý cá thể.
 • Em sở hữu năng lượng xử lý đảm bảo chất lượng những trường hợp đột biến.
 • Em biết bịa đặt thắc mắc không giống nhau về một sự vật hiện tượng lạ.
 • Em sở hữu kĩ năng xử lý đảm bảo chất lượng trách nhiệm được phú.
 • Em sở hữu năng lượng xử lý yếu tố tạo ra.
 • Em biết lựa chon vấn đề đảm bảo chất lượng.
 • Em sở hữu kĩ năng tự động triển khai trách nhiệm cá thể.
 • Em sở hữu kĩ năng tinh chỉnh và điều khiển hoạt động và sinh hoạt group đảm bảo chất lượng.
 • Em biết quan sát sơ sót sẵn sàng sửa sai.
 • Em phân biệt vấn đề nhanh chóng nhẹn rộng lớn nhé.
 • Em thoải mái tự tin rộng lớn vô xử lý trách nhiệm được phú.
 • Em biết xử lý trường hợp vô tiếp thu kiến thức.
 • Em biết phối phù hợp với các bạn khi hoạt động và sinh hoạt group.
 • Em biết share thành phẩm hoc luyện với các bạn.
 • Em biết áp dụng những điều vẫn học tập nhằm xử lý trách nhiệm vô tiếp thu kiến thức và cuộc sống đời thường.
 • Em biết tự động review, đánh giá thành phẩm tiếp thu kiến thức của bạn dạng thân thích và của doanh nghiệp.
 • Em biết report thành phẩm hoạt động và sinh hoạt vô group với nhà giáo.

Hướng dẫn cơ hội đánh giá khả ngữ điệu theo dõi thông tư 27

 • Em sở hữu sự tiến thủ cỗ vô tiếp xúc.
 • Em phát biểu lớn, rõ nét.
 • Em biết vướng mắc với nhà giáo khi không hiểu nhiều bài xích.
 • Em bạo dạn khi tiếp xúc.
 • Em trình diễn rõ nét, ngắn ngủi gọn gàng nôi dung cần thiết trao thay đổi.
 • Em dùng ngữ điệu phù phù hợp với yếu tố hoàn cảnh.
 • Em trình diễn chủ ý của tớ trước chỗ đông người.
 • Em hiểu lớn, rõ rệt những chữ.
 • Em hiểu chữ trôi chảy.
 • Em trình diễn những yếu tố trôi chảy.
 • Em sở hữu kĩ năng dùng kể từ ngữ đảm bảo chất lượng.
 • Em phát biểu mạch lạc những yếu tố.
 • Em tiếp xúc, liên minh đảm bảo chất lượng với các bạn.
 • Em sở hữu kĩ năng xử lý yếu tố vì chưng ngữ điệu đảm bảo chất lượng.
 • Em nên phân tích ràng những yếu tố rộng lớn.
 • Em xử lý những yếu tố thận trọng rộng lớn.
 • Em dò la hiểu yếu tố và xử lý hiệu suất cao.
 • Em sở hữu kĩ năng trình diễn thành phẩm thao tác của group.
 • Em hiểu chữ còn ngập ngừng.
 • Em hiểu bài xích giọng còn ngần ngại.
 • Em phát biểu còn lấp lững.
 • Em nên bạo dạn thoải mái tự tin vô tiếp xúc.

Nhận xét năng lượng đo lường và tính toán học viên lớp 1

 • Em thực hiện đảm bảo chất lượng toán nằm trong trừ, viết lách quy tắc tính đảm bảo chất lượng.
 • Em sở hữu tiến thủ cỗ cần thiết thực hiện toán đích thị nhiều hơn nữa.
 • Em mưu trí, đo lường và tính toán nhanh chóng nhẹn, đúng đắn.
 • Em áp dụng kỹ năng đảm bảo chất lượng vô những bài xích thực hành thực tế.
 • Em siêng năng, học tập toán đảm bảo chất lượng.
 • Em áp dụng đảm bảo chất lượng bảng nằm trong trừ vô thực hành thực tế.
 • Em tiếp nhận bài xích đảm bảo chất lượng, đo lường và tính toán đúng đắn.
 • Em thực hiện bài xích đảm bảo chất lượng, nắm rõ những kỹ năng, kĩ năng thực hiện toán.
 • Em tích cực kỳ học tập toán.
 • Em triển khai đảm bảo chất lượng những đòi hỏi của việc.
 • Em tính nhanh chóng nhẹn những dạng toán.
 • Em sở hữu năng khiếu sở trường về toán học tập.
 • Em thực hiện toán nhanh chóng, cảnh giác.
 • Em đo lường và tính toán nhanh chóng, đúng đắn, sở hữu ý thức tiếp thu kiến thức đảm bảo chất lượng.
 • Em sở hữu kĩ năng đo lường và tính toán đảm bảo chất lượng.
 • Em đo lường và tính toán cảnh giác, đúng đắn.
 • Em triển khai đảm bảo chất lượng những quy tắc tính nằm trong trừ vẫn học tập.
 • Em tính đích thị tuy nhiên còn chậm trễ.
 • Kĩ năng đo lường và tính toán của em ko nhanh chóng, hoặc bôi xoá khi thực hiện bài xích.
 • Em nên ôn luyện những kĩ năng nằm trong, trừ, đối chiếu số.
 • Em đo lường và tính toán cảnh giác rộng lớn, rèn thêm thắt bố trí số.
 • Em rèn tính nằm trong, trừ cảnh giác rộng lớn.
 • Em cần thiết hiểu kĩ đòi hỏi đề bài xích và đo lường và tính toán cảnh giác rộng lớn.
 • Em rèn kĩ năng đối chiếu số.
 • Em rèn xếp trật tự số.
 • Em rèn thao tác tính nhanh chóng rộng lớn nhé!
 • Em rèn viết lách quy tắc tính tương thích đòi hỏi bài xích nhé!

Xem thêm: tập làm văn lớp 4 kể chuyện

Nhận xét năng lượng thẩm mỹ và làm đẹp học viên tè học

 • Em tinh lọc sắc tố hài hoà khi tô màu sắc.
 • Em tô màu sắc đều, rất đẹp khi thực hiện bài xích.
 • Em tự động quan sát nét đẹp vô cuộc sống đời thường.
 • Em người sử dụng tiếng phát biểu hoặc, biểu diễn mô tả đảm bảo chất lượng nét đẹp.
 • Em biết lựa chọn kể từ ngữ khi ca tụng nét đẹp.
 • Em thể hiện tại tình thương yêu quê nhà qua chuyện những giành giật.
 • Em sở hữu xúc cảm và đánh giá trước nét đẹp.
 • Em biểu diễn mô tả đảm bảo chất lượng phát minh của tớ.
 • Em biết biểu đạt, thể hiện tại xúc cảm trước nét đẹp.
 • Em sở hữu gu thẩm mĩ đảm bảo chất lượng vô cơ hội ăn diện.
 • Em biết tinh lọc sắc tố khi tô màu sắc.
 • Em biết tô màu sắc theo dõi đòi hỏi.
 • Em biết quan sát nét đẹp vô cuộc sống đời thường.
 • Em biết người sử dụng tiếng phát biểu biểu diễn mô tả nét đẹp.
 • Em biết ca tụng nét đẹp.
 • Em sở hữu gu thẩm mĩ vô cơ hội ăn diện.
 • Em biết đánh giá trước nét đẹp.
 • Em biết biểu diễn mô tả phát minh của tớ.
 • Em biết thể hiện tại xúc cảm trước nét đẹp.

Nhận xét năng lượng thể hóa học học viên tè học tập theo dõi thông tư 27

 • Em lưu giữ gìn dọn dẹp thân thích thể đúng cách dán.
 • Em tự động giác tập luyện thể dục thể thao, thể thao.
 • Em lựa lựa chọn đảm bảo chất lượng nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt phù phù hợp với bạn dạng thân thích.
 • Em sở hữu kĩ năng tự động kiểm soát và điều chỉnh xúc cảm cá thể.
 • Em tự động giác share, quan hoài với người xem.
 • Em lựa lựa chọn đảm bảo chất lượng cơ hội ăn diện phù phù hợp với khí hậu.
 • Em tích cực kỳ nhập cuộc động viên, khích lệ các bạn.
 • Em triển khai đảm bảo chất lượng những phương án lưu giữ gìn dọn dẹp nhằm bảo đảm an toàn mức độ khoẻ.
 • Em tự động giác dọn dẹp cá thể đúng cách dán.
 • Em lưu giữ dọn dẹp môi trường thiên nhiên sinh sống xanh rì, tinh khiết.
 • Em triển khai đảm bảo chất lượng những phương án lưu giữ gìn dọn dẹp chống bệnh dịch.
 • Em nêu được những phương án lưu giữ gìn dọn dẹp nhằm bảo đảm an toàn mức độ khoẻ.
 • Em biết lựa chọn lựa cách ăn diện phù phù hợp với khí hậu.
 • Em biết lưu giữ gìn dọn dẹp thân thích thể.
 • Em biết tập luyện thể dục thể thao, thể thao.
 • Em biết lựa lựa chọn nhập cuộc hoạt động và sinh hoạt phù phù hợp với bạn dạng thân thích.
 • Em biết kiểm soát và điều chỉnh xúc cảm cá thể.
 • Em biết share với người xem.
 • Em biết thông cảm với người xem.
 • Em nhập cuộc động viên, khích lệ các bạn.
 • Em biết lựa chọn những hoạt động và sinh hoạt phù phù hợp với mức độ khoẻ.
 • Em biết dọn dẹp cá thể đúng cách dán.
 • Em biết phương pháp lưu giữ dọn dẹp môi trường thiên nhiên.
 • Em biết nêu những phương án lưu giữ gìn dọn dẹp chống bệnh dịch.

Nhận xét năng lượng về khoa học tập theo dõi thông tư 27

 • HS biết trân trọng, lưu giữ gìn, bảo đảm an toàn tự động nhiên; sở hữu thái chừng, hành động tôn trọng những quy tấp tểnh cộng đồng về bảo đảm an toàn tự động nhiên; hào hứng khi dò la hiểu trái đất bất ngờ và áp dụng kỹ năng vô bảo đảm an toàn trái đất bất ngờ của quê nhà, non sông.
 • HS biết yêu thương làm việc, sở hữu ý chí vượt lên trên khó; sở hữu ý thức bảo đảm an toàn, lưu giữ gìn mức độ khoẻ của bạn dạng thân thích, của người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình và xã hội.
 • HS phẩm hóa học thoải mái tự tin, chân thực, khách hàng quan lại, tình thương yêu vạn vật thiên nhiên, tầm quan trọng và cơ hội xử sự tương thích của trái đất với môi trường thiên nhiên tự động nhiên;
 • Quan sát, tích lũy thông tin; Dự kiến, phân tách, xử lí số liệu; Dự kiến thành phẩm nghiên cứu; suy đoán, trình bày; xử lý yếu tố của một số trong những trường hợp giản dị vô thực tiễn; tế bào mô tả, Dự kiến, lý giải được những hiện tượng lạ khoa học tập đơn giản; xử sự phù hợp vô một số trong những trường hợp sở hữu tương quan cho tới yếu tố bạn dạng thân thích, mái ấm gia đình và cộngđồng; trình diễn được chủ ý cá thể nhằm mục tiêu áp dụng kỹ năng vẫn học tập vô bảovệ môi trường thiên nhiên, bảo đảm vạn vật thiên nhiên và cải tiến và phát triển kiên cố.

2. Mẫu tiếng đánh giá phẩm chất

Nhận xét sự siêng năng của học tập sinh

 • Em nhập cuộc đảm bảo chất lượng những hoạt động và sinh hoạt của lớp, Trường.
 • Em tích cực kỳ nhập cuộc vệ sinh, dọn lớp học tập.
 • Em tích cực kỳ vô tiếp thu kiến thức ở lớp.
 • Em biết bảo đảm an toàn của công.
 • Em biết nhận trách nhiệm vừa phải mức độ với bạn dạng thân thích bản thân và chúng ta.
 • Em thường xuyên, ngoan ngoãn, lễ quy tắc.
 • Em thông thường xuyên trao thay đổi nội dung tiếp thu kiến thức với các bạn và nhà giáo.
 • Em thường xuyên thao tác căn nhà giúp sức thân phụ u.
 • Em thông thường xuyên trao thay đổi bài xích với các bạn, thầy thầy giáo.
 • Em triển khai đảm bảo chất lượng những quy tấp tểnh về luyện tập ở lớp na ná ở trong nhà.
 • Em thường xuyên thực hiện bài xích ở lớp.
 • Em thông thường xuyên nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt lưu giữ dọn dẹp của lớp.
 • Em thường xuyên học tập rộng lớn, giúp sức chúng ta tích cực kỳ rộng lớn.
 • Em tích cực kỳ trong những trách nhiệm cộng đồng của group.
 • Em yêu thương quí làm việc và những hoạt động và sinh hoạt nghệ thuật và thẩm mỹ.
 • Em quí nhập cuộc tô điểm và thực hiện sạch sẽ và đẹp mắt ngôi trường, lớp.
 • Em biết thao tác tương thích ở trong nhà.
 • Em sở hữu sự triệu tập, xem xét nghe giảng bài xích.
 • Em nỗ lực hoàn thành xong những việc làm được phú.
 • Em tới trường đều và đích thị giờ.
 • Em sẵn sàng giúp sức chúng ta.
 • Em cần thiết tích cực kỳ nhập cuộc việc lưu giữ dọn dẹp lớp học tập.

Mẫu tiếng đánh giá phẩm hóa học Yêu nước

 • Em biết tôn trọng và quý mến thầy cô, bè bạn.
 • Em hàm ân giáo viên, cô giáo; chiều chuộng, giúp sức các bạn.
 • Em sở hữu ý thức bảo đảm an toàn của công, lưu giữ gìn và bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.
 • Em luôn luôn kiêu hãnh về người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình.
 • Em biết yêu thương quê nhà, non sông qua chuyện những bài học kinh nghiệm.
 • Em luôn luôn tự động giác, tích cực kỳ nhập cuộc những hoạt hoạt động và sinh hoạt luyện thể.
 • Em biết quý trọng công sức của con người làm việc của những người không giống.
 • Em luôn luôn cấu kết và yêu thương mến bè bạn.
 • Em biết quý trọng và yêu thương vẻ rất đẹp vạn vật thiên nhiên.
 • Em tích cực kỳ nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt ngôi trường, lớp.
 • Em sung sướng, hòa đồng, cần thiết tích cực kỳ nhập cuộc làm việc.
 • Em cần thiết bảo đảm an toàn của công đảm bảo chất lượng rộng lớn.
 • Em quý trọng tình các bạn tuy nhiên ko tháo dỡ cởi, thân thiện.
 • Em biết chiều chuộng, share nằm trong người thân trong gia đình, tuy nhiên ko bạo dạn.
 • Em yêu thương vẻ rất đẹp của vạn vật thiên nhiên, cần thiết cộng đồng tay bảo đảm an toàn bọn chúng rộng lớn.
 • Em cần thiết thân thiện thân thích thiết nằm trong người xem xung xung quanh.
 • Em nên tháo dỡ cởi và cấu kết nằm trong bè bạn.
 • Em yêu thương quý tình các bạn, cần thiết hí hửng nghịch ngợm nhẹ dịu rộng lớn.
 • Em ý thức lưu giữ dọn dẹp cộng đồng tuy nhiên ko tích cực kỳ làm việc.
 • Em nên tích cực kỳ nhập cuộc những hoạt động và sinh hoạt không dừng lại ở đó.

Cách đánh giá phẩm hóa học Nhân ái của học viên tè học

 • Em sở hữu tấm lòng nhân ái.
 • Em sở hữu tấm lòng nhân hâu, sẻ phân tách.
 • Em quan hoài và giúp sức người xem.
 • Em hoặc share việc làm căn nhà vô mái ấm gia đình.
 • Em biết giúp sức các bạn trở ngại.
 • Em luôn luôn quan hoài người xem vô mái ấm gia đình.
 • Em luôn luôn che chở quan hoài các cụ.
 • Em luôn luôn yêu thương quí người xem.
 • Em hoặc giúp sức các bạn sở hữu yếu tố hoàn cảnh trở ngại.
 • Em biết thương yêu thương và giúp sức các bạn.
 • Em hoặc giúp sức bè bạn.
 • Em biết chiều chuộng mái ấm gia đình.
 • Em biết chiều chuộng các cụ thân phụ u.
 • Em biết che chở quan hoài các cụ.
 • Em biết thương yêu thương và giúp sức các bạn.
 • Em biết giúp sức người xem xung xung quanh.
 • Em biết share những trở ngại với cha mẹ.
 • Em biết quan hoài và giúp sức người thân trong gia đình.
 • Em nhân hậu, hiền hậu hòa.
 • Em biết giúp sức những người dân vô mái ấm gia đình.

Hướng dẫn đánh giá tính chân thực của học tập sinh

 • Em luôn luôn chân thực với bè bạn.
 • Em sở hữu tính chân thực cao và biết lưu giữ lời hứa hẹn.
 • Em luôn luôn nhẫn nhịn và share với bè bạn vô lớp.
 • Em sở hữu ý thức lưu giữ trật tự động, ko thao tác riêng rẽ vô giờ học tập.
 • Em chấp hành đảm bảo chất lượng nội qui lớp học tập .
 • Em luôn luôn sở hữu ý thức tự động giác cao và chân thực vô tiếp thu kiến thức.
 • Em thoải mái tự tin vô tiếp thu kiến thức, chân thực, cấu kết, yêu thương quý bè bạn.
 • Em biết bảo đảm an toàn của công, lưu giữ gìn và bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên.
 • Em biết quý trọng công sức của con người làm việc của những người không giống.
 • Em biết giúp sức người xem, tháo dỡ cởi, thân thích thiện.
 • Em sở hữu tính chân thực và biết lưu giữ tiếng.
 • Em biết nhặt của rơi trả lại cho mình.
 • Em cần thiết chân thực rộng lớn vô tiếp thu kiến thức.
 • Em nên chấp hành nội qui lớp học tập.
 • Em ko dối trá, ko phát biểu sai về người không giống.
 • Em phát biểu thiệt, phát biểu đích thị về sự việc việc.
 • Em cần thiết phát biểu đích thị về sự việc việc.
 • Em ko ụp lỗi cho những người không giống khi bản thân thực hiện ko đích thị.
 • Em ko chép bài xích của doanh nghiệp vô giờ học tập.
 • Em chân thực vào cụ thể từng hoạt động và sinh hoạt.

Lời đánh giá tính Trách nhiệm giành cho giáo viên

 • Em thoải mái tự tin rộng lớn khi tuyên bố chủ ý.
 • Em thoải mái tự tin rộng lớn khi xử lý yếu tố.
 • Em biết nhận lỗi và sữa lỗi sai.
 • Em tự động phụ trách về sự thực hiện của tớ.
 • Em thoải mái tự tin khi tuyên bố chủ ý.
 • Em sở hữu ý thức trách cứ nhiệm trong các việc học tập group.
 • Em ko ụp lỗi cho những người không giống.
 • Em biết nhận lỗi khi thực hiện sai.
 • Em luôn luôn nỗ lực vô tiếp thu kiến thức.
 • Em sở hữu ý thức trách cứ nhiệm trong các việc học tập group.
 • Em thoải mái tự tin trao thay đổi chủ ý với chúng ta.
 • Em biết nhận việc làm vừa phải mức độ của tớ.
 • Em biết trình diễn chủ ý trước lớp.
 • Em bạo dạn phát biểu những gì bản thân biết.
 • Em sẵn sàng đánh giá, hùn ý cho mình.
 • Em cần thiết bạo dạn, thoải mái tự tin khi tuyên bố.
 • Em cần thiết nỗ lực rộng lớn vô tiếp thu kiến thức.
 • Em cần thiết bạo dạn hùn ý, đánh giá cho mình.
 • Em cần thiết thao tác theo dõi sự chỉ dẫn của nhà giáo.
 • Em cần thiết tích cực kỳ liên minh với group.