nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng là

Đề bài

Bạn đang xem: nhân tố chủ yếu tác động đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông hồng là

Sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo đuổi ngành ở Đồng vì như thế sông Hồng ra mắt như vậy nào? Nêu những kim chỉ nan chủ yếu nhập tương lai?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Lời giải chi tiết

a) Sự vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính theo đuổi ngành ở Đồng vì như thế sông Hồng:

- Cơ cấu tài chính theo đuổi ngành ở Đồng vì như thế sông Hồng đang xuất hiện sự vận động và di chuyển theo đuổi hướng: hạn chế tỉ trung tâm I (nông - lâm - ngư nghiệp), tăng tỉ trọng của điểm II (công nghiệp và xây dựng) và điểm III (dịch vụ).

- Trong tổ chức cơ cấu tài chính theo đuổi ngành (năm 2005): nông - lâm - ngư nghiệp cướp 25,1%; công nghiệp - xây đắp cướp 29,9%; điểm cty cướp 45,0%.

- Cơ cấu tài chính theo đuổi ngành ở Đồng hằng sông Hồng sở hữu sự vận động và di chuyển theo phía tích đặc biệt tuy nhiên còn đủng đỉnh, ko đẩy mạnh không còn thế mạnh mẽ của vùng. 

Xem thêm: công thức chung của anken

b) Các kim chỉ nan chính:

- Xu phía công cộng là kế tiếp hạn chế tỉ trọng của điểm I (nông - lâm - ngư nghiệp), tăng tỉ trọng của điểm II (công nghiệp - xây dựng) và điểm III (dịch vụ) bên trên hạ tầng đáp ứng phát triển tài chính với vận tốc thời gian nhanh, lợi nhuận khổng lồ gắn sát với việc xử lý những yếu tố xã hội và môi trường thiên nhiên.

- Việc vận động và di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính nhập nội cỗ ngành:

+ Đối với điểm I, hạn chế tỉ trọng của ngành trồng trọt, tăng tỉ trọng cùa ngành chăn nuôi và thủy sản. Riêng nhập ngành trồng trọt lại hạn chế tỉ trọng của cây thực phẩm và tăng tỉ trọng của cây lâu năm, cây đồ ăn, cây ăn trái khoáy.

+ Đối với điểm II,  tạo hình những ngành công nghiệp trọng điểm: chế thay đổi thực phẩm - đồ ăn, ngành mạng may và domain authority giầy, ngành phát hành vật tư xây đắp, ngành cơ khí - kinh nghiệm năng lượng điện - năng lượng điện tử.

+ Đối với điểm III, phượt là một trong ngành tiềm năng.  Các ngành cty khác ví như tài chủ yếu, ngân hàng, dạy dỗ - giảng dạy... cũng trở nên tân tiến mạnh nhằm mục tiêu đẩy mạnh vận tốc vận động và di chuyển tài chính.

Loigiaihay.com

Xem thêm: vẽ con ong đơn giản