nguyên hàm của e mũ 2x

 • Đáp án B

  Căn cứ nhập Atlat Địa lý nước Việt Nam trang 15, Từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng 36,36 triệu con người, dân sinh trở nên thị tăng 18,64 triệu con người => dân sinh vùng quê tăng nhiều tất tả 1,95 (36,36 /18,64 ) đợt đối với dân sinh trở nên thị

  Bạn đang xem: nguyên hàm của e mũ 2x

  => phán xét trúng về tình hình dân sinh nước Việt Nam qua quýt trong thời hạn là kể từ 1960 - 2007, dân sinh vùng quê tăng tất tả 1,95 đợt đối với số dân trở nên thị.

  Câu hỏi:

  Tìm vẹn toàn hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {e^{2x}}.\) 

  • A. \(\int {{e^{2x}}dx} = 2{e^{2x}} + C\)
  • B. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C}\)
  • C. \(\int {{e^{2x}}dx = {e^{2x}} + C}\)
  • D. \(\int {{e^{2x}}dx = \frac{{{e^{2x + 1}}}}{{2x + 1}}} + C\)

  Đáp án đúng: B

  Xem thêm: lời bài hát lời thầy cô

  Xét vẹn toàn hàm  \(\int {{e^{2x}}dx} = \frac{1}{2}{e^{2x}} + C.\)

  Xem thêm: người theo đuổi ánh sáng truyện

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

CÂU HỎI KHÁC VỀ NGUYÊN HÀM VÀ TÍCH PHÂN BIẾN ĐỔI VỀ DẠNG CƠ BẢN

 • Khẳng quyết định nào là sau đấy là sai về vẹn toàn hàm
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x) = x - sin 2x
 • Tính tích phân I=0 cho tới 1 2e^xdx
 • Tìm số dương a sao cho tới (intlimits_0^a {frac{{{x^2} + 2x + 2}}{{x + 1}}} {m{d}}x = frac{{{a^2}}}{2} + a + ln 3.)
 • Tìm c biết tích phân 1 cho tới 5 (1/2x-1)dx=ln c
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=2^(2x+1)
 • Biết F(x) là vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=sin(pi/3+x/2) và f(pi/3)=1. Tính F(0)
 • Tìm vẹn toàn hàm F(x) của hàm số f(x)=cos2x hiểu được F(pi/2)=2pi
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số f(x)=e^(2x)
 • Tìm vẹn toàn hàm của hàm số (fleft( x ight) = {e^{2x}})