nguyên âm phụ âm trong tiếng anh

Có 26 vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh, bao gồm 5 vẹn toàn u ám, e, o, a, i và 21 phụ âm b, c ,d , f, g ,h ,j ,k ,l ,m,n ,p ,q ,r ,s , t , v , w , x , hắn , z. Trong số đó, 5 vẹn toàn âm lại được phân thành trăng tròn vẹn toàn âm song và vẹn toàn âm đơn và 24 phụ âm theo dõi bảng phiên âm IPA. Như vậy, nhằm việc học tập giờ đồng hồ Anh hiệu suất cao, bé xíu cần thiết nắm rõ cơ hội dùng lộn vạc âm của 44 vẹn toàn âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh theo dõi bảng IPA.

Trong nội dung bài viết này, Apollo English trình làng cho tới những em trọn vẹn cỗ những vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh. 

Bạn đang xem: nguyên âm phụ âm trong tiếng anh

Nguyên âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Vậy, phụ âm và vẹn toàn âm nhập giờ đồng hồ Anh được khái niệm như vậy nào? 

Theo khái niệm của kể từ điển Cambridge Dictionary, vẹn toàn âm giờ đồng hồ Anh là 1 trong những tiếng động trình bày được trái đất dẫn đến Lúc khá bay đi ra kể từ mồm không trở nên răng, lưỡi, hoặc môi ngăn lại.

Nguyên âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh là gì?

Phụ âm (consonant) là những kể từ còn sót lại nhập bảng vần âm nhưng mà ko nên là vẹn toàn âm. Thông thông thường, những phụ âm thông thường được vạc âm cơ hội ngăn ko mang đến luồng không gian đơn giản và dễ dàng trải qua mồm bằng phương pháp khép môi hoặc người sử dụng lưỡi chạm nhập răng.

Để bé xíu rất có thể vạc âm chuẩn chỉnh cả vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh, việc lắng tai và thích nghi với 44 âm nhập bảng IPA là cực kỳ cần thiết sẽ giúp đỡ bé xíu nâng lên sự thỏa sức tự tin Lúc tiếp xúc bởi vì giờ đồng hồ Anh. Cụ thể ra sao, những em hãy nối tiếp thám thính hiểu trong mỗi phần sau của nội dung bài viết sau nhé.

Nguyên âm nhập giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh sẽ sở hữu được địa điểm đứng không giống nhau nhập một kể từ. Nguyên âm thông thường rất có thể đứng 1 mình, đứng trước hoặc sau phụ âm. Trong số đó, vẹn toàn âm thông thường là vẹn toàn âm đơn hoặc là vẹn toàn âm song. 

Nguyên âm đơn

Nguyên âm nhập giờ đồng hồ Anh

Nguyên âm đơn nhập giờ đồng hồ Anh là những âm thông thường đứng 1 mình, bao gồm vẹn toàn âm cộc và vẹn toàn âm nhiều năm. Nguyên âm đơn cộc thông thường đem thời hạn vạc âm ngắn lại và ko kéo dãn như /i/, /e/, /ʊ/, /ʌ/, /ɒ/, /ə/. Còn vẹn toàn âm đơn nhiều năm thông thường yên cầu vạc âm kéo dài thêm hơn ví như /i:/, /æ/, /u:/, /a:/, /ɔ:/, /ɜ:/.

Bảng vẹn toàn âm đơn cộc và cơ hội vạc âm của chúng:

Nguyên âm đơn ngắn Cách vạc âm Ví dụ 
Mô tảVị trí môiVị trí lưỡi 
/i/Giống âm “i” nhập giờ đồng hồ Việt. Môi khá không ngừng mở rộng về nhị phía.

Hạ thấp lưỡi.

Bật khá nhanh chóng, dứt khoát. 

hit /hɪt/ (đánh)
/e/Giống âm “e” nhập giờ đồng hồ Việt.Môi không ngừng mở rộng rộng lớn Lúc vạc âm /i/.Hạ thấp lưỡi rộng lớn âm /i/.bed /bɛd/ (giường)
/ʊ/Âm tương tự âm “u” nhập giờ đồng hồ Việt. Môi khá tròn trặn. 

Nâng cuống lưỡi lên rồi cuộn nhẹ nhàng về đàng sau. 

Âm nhảy nhanh chóng, dứt khoát, buông lỏng. 

book /bʊk/ (sách)
/ʌ/Bật khá nhanh chóng, âm lai thân mật âm “ă” và “ơ” nhập giờ đồng hồ Việt. Miệng buông lỏng đương nhiên.Lưỡi ở khoảng tầm thân mật, ko chạm bất kể phần gì nhập vùng mồm. cup /kʌp/ (cốc)
/ɒ/Giống “o” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên ngắn lại. Môi tròn trặn, mồm khá hé.Cuốn lưỡi thổi lên, nhảy khá dứt khoát. dog /dɒg/ (con chó)
/ə/Giống âm “ơ” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cộc và nhẹ nhàng rộng lớn. Thả lỏng môi.Thả lỏng lưỡi và nhảy khá dứt khoát. doctor /ˈdɒktər/ (bác sĩ)

Bảng vẹn toàn âm đơn nhiều năm nhập giờ đồng hồ Anh và cơ hội vạc âm của chúng:

Nguyên âm đơn dài Cách vạc âm Ví dụ 
Mô tả Vị trí môiVị trí lưỡi 
/i:/Như âm “i” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dãn, âm lưu giữ nhập vùng mồm. Môi bẹt và căng qua chuyện nhị mặt mày.Đầu lưỡi đưa lên sát vòng mồm. sea /siː/ (biển) 
/æ/Lai thân mật âm “a” và âm “e” của giờ đồng hồ Việt. Mở rộng lớn môi và căng đi ra. Hạ thấp lưỡi và căng đi ra, nhảy khá nhanh chóng, dứt khoát. cat /kæt/ (con mèo)
/u:/Như âm “u” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên kéo dài thêm hơn và âm vạc nhập vùng mồm, ko thổi khá đi ra. Tròn môi lại. Đưa lưỡi lên sát vòm mồm. Khi vạc âm lưỡi căng và thụt nhẹ nhàng đi ra sau. school /sku:l/ (trường học)
/a:/Âm “a” nhập giờ đồng hồ Việt, tuy nhiên kéo dài thêm hơn. Môi hé tuy nhiên ko được quá rộng lớn.Hạ thấp lưỡi và khá căng đi ra Lúc vạc âm. father /ˈfɑːðə(r)/ (bố)
/ɔ:/ Âm “o” nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên cong lưỡi lên. Môi tròn trặn và căng vừa vặn nên. Hơi nâng cuống lưỡi lên.ball /bɔːl/ (bóng)
/ɜ:/Âm “ơ’ nhập giờ đồng hồ Việt tuy nhiên đem cong lưỡi. 

Thả lỏng môi.

Khi vạc âm, môi khá bẹt đi ra. 

Thân lưỡi được đưa lên sát vòm mồm.

Khi vạc âm, cuốn lưỡi về đàng sau. 

birthday /ˈbɜːθdeɪ/ (sinh nhật) 

Nguyên âm đôi 

Nguyên âm song

Khi thích nghi với 44 vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh theo dõi bảng IPA, những em còn tiếp tục phát hiện 8 vẹn toàn âm song. Nguyên âm song là những âm được dẫn đến kể từ 2 vẹn toàn âm đơn bao gồm những âm như /ɪə/, /eə/, /eɪ/, /ɔɪ/, /əʊ/, /aʊ/, /aɪ/, /ʊə/.

Nguyên âm đơn dài Cách vạc âm Ví dụ 
/ɪə/Đọc như “ia” nhập giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /i/ rồi gửi dần dần quý phái /ə/.here /hɪə(r)/ (ở đây)
/eə/Đọc /e/ rồi gửi dần dần quý phái /ə/.hair /heə(r)/ (tóc)
/eɪ/Đọc như “ây” nhập giờ đồng hồ Việt. Đọc /e/ rồi gửi dần dần quý phái /i/. day /deɪ/ (ngày)
/ɔɪ/Đọc như “oi” nhập giờ đồng hồ Việt, hiểu /ɔ:/ rồi gửi dần dần quý phái /i/.boy /bɔɪ/ (con trai)
/əʊ/Đọc âm /ə/ rồi gửi quý phái /ʊ/.goat /ɡəʊt/ (con dê) 
/aʊ/Đọc /a:/ rồi gửi dần dần quý phái /ʊ/mouth /maʊθ/ (miệng)
/aɪ/Đọc như âm “ai” nhập giờ đồng hồ Việt. Đọc âm /a:/ rồi gửi dần dần quý phái /i/. try /traɪ/ (cố gắng)
/ʊə/Đọc /ʊ/ rồi gửi trở thành /ə/sure /∫ʊə(r)/ (chắc chắn)

Cách nhận thấy vẹn toàn âm đơn và vẹn toàn âm đôi 

Ngoài việc thích nghi với cơ hội ghi chép lộn cơ hội vạc âm của những vẹn toàn âm, quy trình học tập vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh cũng rất có thể trở thành đơn giản và dễ dàng nếu như những em biết phương pháp phân biết bọn chúng cùng nhau. 

Như đang được trình làng, vẹn toàn âm đơn thông thường dẫn đến từ là 1 vần âm còn vẹn toàn âm song được xem là nhị vần âm trở lên trên. 

Ví dụ: 

  • Nguyên âm đơn: his /hiz/ (của anh ấy); put /pʊt/ (đặt). 
  • Nguyên âm đôi: meal /mɪəl/ (bữa ăn); tour /tʊə(r)/ (chuyến du lịch). 

Nhưng cũng có thể có nhiều tình huống không áp theo quy tắc này. Chẳng hạn:

  • Từ mang trong mình một vẹn toàn âm, tuy nhiên vạc âm lại là âm đôi: mind /maɪnd/ (tâm trí); find /faɪnd/ (tìm kiếm); cow /kaʊ/ (con bò); show /ʃəʊ/ (chỉ dẫn); nice /naɪs/ (tốt),...
  • Từ mang trong mình một vẹn toàn âm và vẹn toàn âm ê đứng cuối thì chắc hẳn rằng được xem là vẹn toàn âm đôi: try /traɪ/ (cố gắng); fly /flaɪ/ (bay);...

Các em rất có thể luyện vạc âm theo dõi sự chỉ dẫn của những người phiên bản xứ để sở hữu sự tiến bộ cỗ rõ rệt rệt nhập cơ hội vạc âm. Apollo English khêu ý những em list những video dạy vạc âm vẹn toàn âm của Rachel’s English, một kênh youtube học tập giờ đồng hồ Anh, nhất là vạc âm chan chứa có lợi. 

Phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh 

Phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh

Khi đã từng thân quen với trăng tròn vẹn toàn âm cơ phiên bản nhập giờ đồng hồ Anh, những em tiếp tục nối tiếp mày mò 21 phụ âm giờ đồng hồ Anh còn sót lại nhé. 

Trong bảng vần âm giờ đồng hồ Anh, đem tổng số 21 phụ âm, gồm những: B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, Phường, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Nhưng tính theo dõi bảng IPA, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh đem tới 24 âm /b/, /p/, /m/, /g/, /f/, /η/, /v/, /s/, /l/, /z/,/ʃ/, /j/, /d/, /k/, /n/, /dʒ/, /t/, /h/, /ð/, /θ/, /r/, /ʒ/, /tʃ/, /w/.

Vị trí của phụ âm là bọn chúng rất có thể đứng trước, thân mật hoặc sau vẹn toàn âm nhập kể từ.

Nếu vẹn toàn âm cũng khá được chia nhỏ ra thực hiện nhiều loại, thì phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh cũng có thể có 3 nhánh cơ phiên bản ê là: phụ âm vô thanh, phụ âm hữu thanh và những phụ âm không giống.

Phụ âm hữu thanh là những âm được dẫn đến kể từ trong cổ họng, và Lúc vạc âm bọn chúng, tất cả chúng ta cảm biến được sự rung rinh của chão thanh quản ngại. Hơi tiếp tục lên đường kể từ trong cổ họng, qua chuyện lưỡi và tiếp sau đó trải qua răng nhằm bay đi ra Lúc vạc âm những âm này.

Trong Lúc vạc âm phụ âm vô thanh, tất cả chúng ta chỉ nghe thấy âm nổi hoặc âm dông. Chúng tao ko cảm biến được sự rung rinh của chão thanh quản ngại Lúc vạc âm những âm này. Luồng khá tiếp tục khởi nguồn từ mồm thay cho kể từ trong cổ họng.

Có thể phụ huynh tiếp tục quan tiền tâm:

350+ Từ vựng giờ đồng hồ Anh giành riêng cho bé xíu vô cùng đơn giản

Các cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh 

Trong việc luyện vạc âm những vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh, Apollo English khuyến nghị những em nên học tập theo dõi những cặp âm (ví dụ: /t/ - /d/) thay cho tách riêng rẽ lẻ từng âm. 

Điều này là vì như thế những cặp âm nhập giờ đồng hồ Anh thông thường đem hình hài mồm tương tự động, chỉ không giống nhau ở việc đem rung rinh thanh quản ngại hay là không (ví dụ: /t/ là phụ âm vô thanh và /d/ là phụ âm hữu thanh).

Bảng những cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh: 

Phụ âm vô thanh Ví dụ  Phụ âm hữu thanhVí dụ 
/p/pen /pen/ (bút mực)/b/bed /bed/ (cái giường)
/k/kid /kɪd/ (trẻ em)/g/girl /ɡɜːl/ (cô gái)
/f/fan /fæn/ (cái quạt)/v/van /væn/ (cái van)
/s/sun /sʌn/ (mặt trời)/z/zoo /zuː/ (vườn thú)
/t/too /tuː/ (cũng)/d/do /duː/ (làm)
/tʃ/teacher /ˈtiː.tʃər/ (giáo viên)/dʒ/jealous /ˈdʒeləs/ (ghen tị)
/θ/mouth /maʊθ/ (miệng)/ð/mother /ˈmʌð.ər/ (mẹ)
  /ʒ/vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

Các phụ âm không giống nhập giờ đồng hồ Anh 

Ngoài những phụ âm hữu thanh và vô thanh, nhập giờ đồng hồ Anh còn một vài ba phụ âm không giống như:

Phụ âm Ví dụ 
/m/moon /muːn/ (mặt trăng) 
/n/no /nəʊ/ (không)
/l/love /lʌv/ (tình yêu)
/j/year /jɪər/ (năm) 
/h/hat /hæt/ (cái mũ)
/r/run /rʌn/ (chạy)
/w/win /wɪn/ (chiến thắng)
/η/singing /ˈsɪŋ.ɪŋ/ (hát)

Các em hãy xem thêm tăng cơ hội vạc âm phụ âm giờ đồng hồ Anh trải qua những kênh youtube của Apollo English.  

Cách vạc âm một vài âm tiết 

Cách vạc âm một vài âm tiết

Theo Wiki, vạc âm là cơ hội hiểu một kể từ hoặc một ngôn từ này ê, là cơ hội tất cả chúng ta thốt đi ra tiếng động của kể từ ê. Ngoài việc vận dụng các phương pháp vạc âm giờ đồng hồ Anh chuẩn, những em cũng nên Note một vài quy tắc tại đây nhằm rèn luyện việc vạc âm vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh được đương nhiên như người phiên bản xứ.

Quy tắcMô tảVí dụ 
Quy tắc số 1

Cách vạc âm G:

1. /g/ nếu như sau G là vẹn toàn âm a, u, o.

2. /dʒ/ nếu như sau G là vẹn toàn âm i, e và hắn. 

1. game, go, guarantee

2. giant, thể hình, gipsy

Xem thêm: diện tích xung quanh của hình lập phương

Quy tắc số 2

Cách vạc âm C:

1. /k/ nếu như sau C là vẹn toàn âm a, u, o.

2. /s/ nếu như sau C là vẹn toàn âm i, e và hắn. 

1. cát, cool, cold, cucumber

2. cigarette, cyber 

Quy tắc số 3Ghép âm: Ghép vẹn toàn âm với phụ âm, hoặc phụ âm với âm /h/ 

1. deep end  => /diːpend/

2. This is her sister => /ðɪ sɪ zɜr ˈsɪstər/

3. Look at that! => /lʊ kæt ðæt/

Quy tắc nhấn trọng âm nhập giờ đồng hồ Anh

Quy tắc nhấn trọng âm nhập giờ đồng hồ Anh

Trong việc phân loại, giờ đồng hồ Việt sẽ là ngôn từ đơn âm tiết, trong những lúc giờ đồng hồ Anh là ngôn từ nhiều âm tiết. Trong giờ đồng hồ Việt, đa số những kể từ có duy nhất một âm tiết, chính vì vậy không tồn tại hiện tượng lạ âm tiết ko đem trọng âm.

Trong giờ đồng hồ Anh, với đặc thù nhiều âm tiết, những kể từ đem nhị âm tiết trở lên trên thông thường mang trong mình một âm tiết vạc âm khác lạ về phỏng nhiều năm, kích cỡ và phỏng cao đối với những âm tiết còn sót lại.

Theo người sáng tác của cuốn sách “Teaching English Pronunciation” Kenworthy, Lúc một kể từ giờ đồng hồ Anh đem nhiều hơn thế nữa một âm tiết, luôn luôn đem một trong những số những âm tiết ê nổi trội rộng lớn những âm tiết không giống (được vạc âm to ra thêm, không thay đổi âm lâu rộng lớn, và phụ âm được vạc âm rõ rệt hơn). Những Điểm sáng này tạo thành trọng âm mang đến âm tiết ê.

Sau đó là một vài lý lẽ nhấn trọng âm nhưng mà những em nên biết lúc học về vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh: 

Nguyên tắcVí dụ 
Phần rộng lớn ĐỘNG TỪ (verb) lộn GIỚI TỪ (preposition) đem 2 âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại vị trí âm tiết loại hai

begin /bɪˈɡɪn/ (bắt đầu)

become /bɪˈkʌm/ (trở thành)

among /əˈmʌŋ/ (ở trong)

between /bɪˈtwiːn/ (giữa)

Phần rộng lớn DANH TỪ (noun) lộn TÍNH TỪ (adjective) đem nhị âm tiết, trọng âm tiếp tục nằm tại vị trí âm tiết trước tiên. 

hobby /ˈhɒbi/ (sở thích)

habit /ˈhæbɪt/ (thói quen)

busy /ˈbɪzi/ (bận rộn)

basic /ˈbeɪsɪk/ (cơ bản)

Các kể từ đem tía âm tiết trở lên trên, trọng âm nằm tại vị trí âm tiết loại tía Lúc tính từ thời điểm cuối lên.

economy /ɪˈkɑːnəmi/ (kinh tế) 

geography /dʒiˈɑːɡrəfi/ (môn Địa lý)

intelligent /ɪnˈtelɪdʒənt/ (thông minh)

Hậu tố: -ee, -ese, -eer, -esque, - ique, -ain đem trọng tâm nằm tại vị trí chủ yếu nó. 

Vietnamese /ˌviːətˈnɑːmiːz/ (người Việt Nam)

unique /juːˈniːk/ (độc nhất vô nhị)

Hậu tố: -ic, -ical, -ish, -idle, -iar, -id, -ian, -ity, -sion, -ance, -tion, -ence, -ious đem trọng âm nằm tại vị trí âm tiết phần bên trước nó. 

economic /ˌiː.kəˈnɒm.ɪk/ (kinh tế)

vision /ˈvɪʒ.ən/ (tầm nhìn)

generous /ˈdʒen.ər.əs/ (hào phóng)

Hậu tố: – ment, – ness, – hood, – en, – able, – ous, – less, – ship, – ful, – er/ or, – ing ko thực hiện thay cho thay đổi trọng âm của kể từ gốc.

environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ (môi trường)

neighbor /ˈneɪ.bər/ (hàng xóm) 

jealous /ˈdʒel.əs/ (ghen tỵ)

Từ tận nằm trong – ate, – graphy, – gy, – ity, – phy,  – cy, – al trọng âm tính kể từ âm tiết loại tía kể từ bên dưới lên. 

technology /tekˈnɒl.ə.dʒi/ (công nghệ)

ability /əˈbɪl.ə.ti/ (khả năng)

Danh kể từ ghép (được ghép kể từ nhị danh từ) đem trọng âm ở kể từ trước tiên. 

greenhouse /ˈɡriːn.haʊs/ (nhà kính)

bookshop /ˈbʊk.ʃɒp/ (hiệu sách)

Tính kể từ ghép (ghép kể từ nhị tính kể từ và thông thường đem vết gạch men ngang ở giữa) đem trọng âm ở âm tiết loại nhị. 

bad-tempered /ˌbædˈtempəd/ (nóng tính)

short-sighted /ˌʃɔːtˈsaɪ.tɪd/ (cận thị)

Tip giúp đỡ bạn ghi lưu giữ vẹn toàn âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh 

Dưới đó là một vài khêu ý giúp đỡ bạn ghi lưu giữ vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh:

Nhớ vẹn toàn âm:

Tip giúp đỡ bạn ghi lưu giữ vẹn toàn âm, phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh

Chữ cái "u, e, o, a, i" thông thường thay mặt mang đến vẹn toàn âm, đặc biệt quan trọng Lúc bọn chúng hàng đầu kể từ. Quý Khách rất có thể liên tưởng tới từ "uể oải" nhập giờ đồng hồ Việt nhằm ghi lưu giữ vẹn toàn âm. Tuy nhiên, cần thiết Note rằng còn tồn tại những tình huống nước ngoài lệ.

Ví dụ: Từ "orange" (/ˈɒr.ɪndʒ/) đem vẹn toàn âm "o" hàng đầu (phiên âm là /ɒ/), tuy nhiên kể từ "uniform" (/ˈjuː.nɪ.fɔːm/) chính thức bằng văn bản "u" tuy nhiên /ˈu/ ko là vẹn toàn âm. 

Do ê, cần thiết nhằm thâu tóm những âm theo dõi bảng phiên âm và dùng tự vị đem phiên âm.

Nguyên âm "Y":

Khi kể từ có duy nhất một vẹn toàn âm "Y" đứng cuối, vẹn toàn âm "Y" được vạc âm là /ai/.

Xem thêm: hợp chất hữu cơ là

Ví dụ: 

  • fly /flaɪ/ (bay)
  • sky /skaɪ/ (bầu trời)
  • why /waɪ/ (tại sao)

Đây đơn giản một vài cơ hội giản dị nhằm những em rất có thể ghi lưu giữ vẹn toàn âm phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh đang được học tập, điều cần thiết là vẫn luôn luôn chuyên nghiệp tâm rèn luyện vạc âm thường ngày nhằm lưu giữ lâu những gì được học tập lộn đem sự tiến bộ cỗ thường ngày. 

Kết luận 

Trên đó là những kỹ năng căn phiên bản về vẹn toàn âm và phụ âm nhập giờ đồng hồ Anh tương quan cho tới khẩu hình, cơ hội vạc âm, nhấn trọng âm,...Hy vọng rằng vấn đề này sẽ hỗ trợ những em rất có thể tưởng tượng đơn giản và dễ dàng rộng lớn và trở thành thỏa sức tự tin trong những việc giao tiếp giờ đồng hồ Anh mang đến trẻ em em rộng lớn trong những việc vạc âm giờ đồng hồ Anh.