nghị định 98/2020

 • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
 • Văn bạn dạng ăn ý nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan tiền ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng mạo nhà nước
 • Các Sở, phòng ban ngang Bộ
 • Các phòng ban khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: lời bài hát mưa chiều

Xem thêm: mồi giả câu cá lóc

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Công Thương »
 • Văn bạn dạng pháp luật »
 • Nghị toan 98/2020/NĐ-CP
 • Nghị toan 98/2020/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực thực thi hiện hành một phần
 • Ngày đem hiệu lực: 15/10/2020

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT