nghị định 35/2019

Nghị ấn định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của nhà nước quy ấn định xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu trong nghề Lâm nghiệp

  • Quy ấn định xử trừng trị vi phạm hành chủ yếu trong nghề Lâm nghiệp
  • 35/2019/NĐ-CP
  • Nghị định
  • Nông - Lâm - Ngư nghiệp
  • 25/04/2019
  • 10/06/2019
  • Chính phủ
  • Nguyễn Xuân Phúc
  • Tải về

Bạn đang xem: nghị định 35/2019

Văn bạn dạng khác

Số hiệu

Trích yếu

Ngày ban hành

Ngày hiệu lực

File

34/2019/NĐ-CP

24/04/2019

25/06/2019

33/2019/NĐ-CP

23/04/2019

17/06/2019

32/2019/NĐ-CP

10/04/2019

01/06/2019

31/2019/NĐ-CP

10/04/2019

28/05/2019

09/CT-TTg

01/04/2019

01/04/2019

02/2019/TT-BYT

21/03/2019

22/09/2019

12/2019/TT-BGTVT

11/03/2019

25/04/2019

03/2019/TT-NHNN

29/03/2019

13/05/2019

34/2019/NĐ-CP

24/04/2019

25/06/2019

11/CT-TTg

23/04/2019

23/04/2019

10/CT-TTg

Xem thêm: chẳng biết anh đúng hay sai

22/04/2019

22/04/2019

23/NQ-CP

10/04/2019

10/04/2019

429/QĐ-TTg

18/04/2019

18/04/2019

428/QĐ-TTg

18/04/2019

18/04/2019

16/2019/TT-BTC

18/03/2019

10/05/2019

90-HD/BTGTW

10/04/2019

10/04/2019

6292-CV/BTGTW

19/04/2019

19/04/2019

2034-QĐ/BTGTW

08/04/2019

08/04/2019

16/2019/QĐ-TTg

28/03/2019

15/05/2019

15/2019/QĐ-TTg

28/03/2019

01/06/2019

Sớm tiến hành dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cấp cho bách, trung tâm về uỷ thác thông

(ĐCSVN) - Sở Chính trị đòi hỏi triệu tập góp vốn đầu tư, sớm tiến hành dùng những dự án công trình, dự án công trình hạ tầng cấp cho bách, trung tâm về giao thông vận tải đường đi bộ, đường tàu, đường thủy, đàng thuỷ trong nước, đàng sản phẩm ko liên kết những địa hạt, vùng và điểm, quốc tế.

Tăng cường sự hướng dẫn của Đảng so với công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí

(ĐCSVN) - Các cấp cho uỷ, tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền, Mặt trận Tổ quốc nước ta, những tổ chức triển khai chủ yếu trị - xã hội cần thiết quán triệt, nâng lên trí tuệ, tổ chức triển khai tiến hành ngặt ngôi nhà trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước về công tác làm việc thực hành thực tế tiết kiệm ngân sách, kháng lãng phí; coi đấy là trọng trách trọng tâm, thông thường xuyên của tất cả khối hệ thống chủ yếu trị và xã hội; là văn hoá xử sự của từng cán cỗ, đảng viên, công chức, viên chức và từng người dân, nhất là kẻ hàng đầu, cán cỗ hướng dẫn, quản lý và vận hành.

Tư liệu văn khiếu nại Đảng

Hồ sơ - Sự khiếu nại - Nhân chứng

Liên kết website