nghị định 31/2021/nđ cp

  • Văn bạn dạng quy phạm pháp luật
  • Văn bạn dạng hợp ý nhất
  • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan liêu ban hành

Xem thêm: vẽ thành phố

Loại văn bản

Năm ban hành

  • CSDL vương quốc về VBPL »
  • CSDL Sở Kế hoạch và Đầu tư »
  • Văn bạn dạng pháp luật »
  • Nghị ấn định 31/2021/NĐ-CP
  • Nghị ấn định 31/2021/NĐ-CP
  • Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày đem hiệu lực: 26/03/2021

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Xem thêm: vẽ tấm cám