nghị định 126 năm 2020

 • Văn phiên bản quy phạm pháp luật
 • Văn phiên bản thích hợp nhất
 • Hệ thống hóa VBQPPL

Cơ quan liêu ban hành

 • Quốc hội
 • nhà nước
 • Thủ tướng tá nhà nước
 • Các Sở, ban ngành ngang Bộ
 • Các ban ngành khác

Loại văn bản

Năm ban hành

Xem thêm: nghị định 152/2020

Xem thêm: cách giảm lag khi chơi game

 • CSDL vương quốc về VBPL »
 • CSDL Sở Tài chính »
 • Văn phiên bản pháp luật »
 • Nghị ấn định 126/2020/NĐ-CP
 • Nghị ấn định 126/2020/NĐ-CP
 • Hiệu lực: Hết hiệu lực hiện hành một phần
 • Ngày đem hiệu lực: 05/12/2020

CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT