ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu của nước ta tập trung chủ yếu ở

Câu căn vặn liên quan

 • Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô n

  Bạn đang xem: ngành công nghiệp khai thác nhiên liệu của nước ta tập trung chủ yếu ở

  Thành phần kinh tế tài chính này ở VN lưu giữ tầm quan trọng chủ yếu vô nền kinh tế?

 • Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- xây đắp với xu hướng

  Trong chống kinh tế tài chính công nghiệp- xây đắp với xu hướng

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 20

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN năm 2005, cướp tỉ trọng kể từ cao xuống thấp theo thứ tự là:

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp của VN thời gian 1990 - 2005.

                                                                                                (Đơn vị : %)

  Loại biểu đồ vật thích hợp nhất nhằm thể hiện nay sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu độ quý hiếm sản lượng ngành nông nghiệp là :

 • Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân

  Dựa vô bảng số liệu tại đây về tổ chức cơ cấu GDP của VN phân theo dõi bộ phận kinh tế tài chính (theo giá chỉ thực tế).

   (Đơn vị : %)

  Xem thêm: vẽ hoa bỉ ngạn

  Nhận quyết định chính nhất là :

 • Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp)

  Trong tổ chức cơ cấu độ quý hiếm phát triển nông nghiệp ( theo dõi nghĩa hẹp) của VN, ngành cướp tỉ trọng tối đa là :

 • Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vị sông Hồng tuy nhiên khô

  Đây là 1 tỉnh cần thiết của Đồng vị sông Hồng tuy nhiên ko trực thuộc vùng kinh tế tài chính trung tâm Bắc Sở :

 • So với đòi hỏi trở nên tân tiến của non sông vô quá trình hiện

  So với đòi hỏi trở nên tân tiến của non sông vô quá trình lúc này, vận tốc chuyển dời tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính của VN thao diễn ra

 • Đâu là sự việc chuyển dời tổ chức cơ cấu vô nội cỗ của chống I :

  Đâu là sự việc chuyển dời tổ chức cơ cấu vô nội cỗ của chống I :

 • Ý này ko chính về chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở n

  Ý này ko chính về chuyển dời tổ chức cơ cấu bờ cõi kinh tế tài chính, ở VN đang được hình thành:

  Xem thêm: tam giác bất khả thi