mức phạt nồng độ cồn ô tô

Đối với những người tinh chỉnh và điều khiển xe cộ máy vi phạm mật độ cồn:

Mức vi phạm mật độ cồn
Mức chi phí phạt
Hình trừng trị trượt sung
Chưa vượt lên vượt 50 miligam/100 mililít huyết hoặc ko vượt lên vượt 0,25 miligam/1 lít khí thở
Phạt chi phí kể từ 2 triệu đồng cho tới 3 triệu đồng. (Điểm c Khoản 6 Điều 6)
Tước giấy má quy tắc tài xế kể từ 10 mon cho tới 12 mon. (Điểm đ Khoản 10 Điều 6)
Vượt vượt lên 50 miligam cho tới 80 miligam/100 mililít huyết hoặc vượt lên vượt 0,25 miligam cho tới 0,4 miligam/1 lít khí thở
Phạt chi phí kể từ 4 triệu đồng cho tới 5 triệu đồng. (Điểm c Khoản 7 Điều 6)
Tước giấy má quy tắc tài xế kể từ 16 mon cho tới 18 mon. (Điểm e Khoản 10 Điều 6)
Vượt vượt lên 80 miligam/100 mililít huyết hoặc vượt lên vượt 0,4 miligam/1 lít khí thở
Phạt chi phí kể từ 6 triệu đồng cho tới 8 triệu đồng. (Điểm e Khoản 8 Điều 6)
Tước giấy má quy tắc tài xế kể từ 22 mon cho tới 24 mon. (Điểm g Khoản 10 Điều 6)

Đối với những người tinh chỉnh và điều khiển xe hơi vi phạm mật độ cồn:

Mức vi phạm mật độ cồn
Mức chi phí phạt
Hình trừng trị trượt sung
Chưa vượt lên vượt 50 miligam/100 mililít huyết hoặc ko vượt lên vượt 0,25 miligam/1 lít khí thở
Phạt chi phí kể từ 6 triệu đồng cho tới 8 triệu đồng. (Điểm c Khoản 6 Điều 5)
Tước giấy má quy tắc tài xế kể từ 10 mon cho tới 12 mon. (Điểm e Khoản 11 Điều 5)
Vượt vượt lên 50 miligam cho tới 80 miligam/100 mililít huyết hoặc vượt lên vượt 0,25 miligam cho tới 0,4 miligam/1 lít khí thở
Phạt chi phí kể từ 16 triệu đồng cho tới 18 triệu đồng. (Điểm c Khoản 8 Điều 5)
Tước giấy má quy tắc tài xế kể từ 16 mon cho tới 18 mon. (Điểm g Khoản 11 Điều 5)
Vượt vượt lên 80 miligam/100 mililít huyết hoặc vượt lên vượt 0,4 miligam/1 lít khí thở
Phạt chi phí kể từ 30 triệu đồng cho tới 40 triệu đồng. (Điểm a Khoản 10 Điều 5)
Tước giấy má quy tắc tài xế kể từ 22 mon cho tới 24 mon. (Điểm h Khoản 11 Điều 5)

Đối với những người tinh chỉnh và điều khiển xe đạp điện vi phạm mật độ cồn:

Mức vi phạm mật độ cồn
Mức chi phí phạt
Hình trừng trị trượt sung
Chưa vượt lên vượt 50 miligam/100 mililít huyết hoặc ko vượt lên vượt 0,25 miligam/1 lít khí thở
Phạt chi phí kể từ 80 ngàn đồng cho tới 100 ngàn đồng. (Điểm q Khoản 1 Điều 8)
Vượt vượt lên 50 miligam cho tới 80 miligam/100 mililít huyết hoặc vượt lên vượt 0,25 miligam cho tới 0,4 miligam/1 lít khí thở
Phạt chi phí kể từ 300 ngàn đồng cho tới 400 ngàn đồng. (Điểm e Khoản 3 Điều 8 Nghị quyết định 100/2019/NĐ-CP, được sửa thay đổi điểm k khoản 34 Điều 2 Nghị quyết định 123/2021/NĐ-CP)
Vượt vượt lên 80 miligam/100 mililít huyết hoặc vượt lên vượt 0,4 miligam/1 lít khí thở
Phạt chi phí kể từ 400 ngàn đồng cho tới 600 ngàn đồng. (Điểm c Khoản 4 Điều 8)