mức giảm trừ gia cảnh 2022

Các khoản tách trừ thuế thu nhập cá thể là những khoản được trừ nhập thu nhập chịu đựng thuế của cá thể trước lúc xác lập thu nhập tính thuế kể từ chi phí lộc, chi phí công. Vậy những khoản này là gì? Trong nội dung bài viết này, EasyBooks tiếp tục share mang đến anh chị cụ thể kỹ năng và kiến thức về những khoản tách trừ thuế thu nhập cá thể tiên tiến nhất năm 2022.

Bạn đang xem: mức giảm trừ gia cảnh 2022

Các khoản tách trừ thuế thu nhập cá nhân

Có 3 khoản tách trừ thuế thu nhập cá thể bao gồm:

 • Giảm trừ gia cảnh
 • Khoản đóng góp bảo đảm cần thiết, quỹ hưu trí tự động nguyện
 • Khoản góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Cac-Khoan-Giam-Tru-Thue-Thu-Nhap-Ca-Nhan-Moi-Nhat-2022

1.Giảm trừ gia cảnh 

1.1. Giảm trừ gia đạo là gì?

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC đem khái niệm về Giảm trừ gia đạo như sau:

Giảm trừ gia đạo là số chi phí được trừ nhập thu nhập chịu đựng thuế trước lúc tính thuế so với thu nhập kể từ chi phí lộc, chi phí công của những người nộp thuế là cá thể trú ngụ.

Trường hợp ý cá thể trú ngụ vừa phải đem thu nhập kể từ marketing, vừa phải đem thu nhập kể từ chi phí lộc, chi phí công thì tính tách trừ gia đạo MỘT LẦN nhập tổng thu nhập kể từ marketing và kể từ chi phí lộc, chi phí công.

Vậy, tớ hoàn toàn có thể hiểu rằng: Mức tách trừ gia đạo chỉ được vận dụng mang đến đối tượng người sử dụng là cá thể trú ngụ đem thu nhập kể từ chi phí lộc, chi phí công.

cac-khoan-giam-tru-thue-thu-nhap-ca-nhan-2022-2

1.2. Mức tách trừ gia cảnh

Căn cứ theo đòi Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 đem hiệu lực thực thi thực hành từ thời điểm ngày 1/7/2022 quy tấp tểnh về nút tách trừ gia đạo thuế TNCN như sau:

 • Mức tách trừ so với đối tượng người sử dụng nộp thuế là 11 triệu đồng/ mon tức 132 triệu đồng/năm
 • Mức tách trừ so với từng người dựa vào là 4,4 triệu đồng/tháng

1.3. Nguyên tắc tính nút tách trừ gia cảnh

Căn cứ theo đòi Điều 9, Thông tư 111/2013/TT đem quy tấp tểnh như sau:

Nguyên tắc tính tách trừ gia đạo mang đến phiên bản thân thuộc người nộp thuế:

Trường hợp ý 1: Đối với cá thể đem thu nhập nhập chi phí lộc, chi phí công từ khá nhiều điểm thì bên trên 1 thời điểm (tính đầy đủ theo đòi tháng) cá thể này lựa lựa chọn tính tách trừ gia đạo mang đến phiên bản thân thuộc bên trên một điểm.

Ví dụ: Chị Lê Thị A đem thu nhập kể từ 2 doanh nghiệp lớn X và Y. Khi tính thuế TNCN, chị A chỉ được lựa chọn tính tách trừ gia đạo bên trên doanh nghiệp lớn X hoặc Y, doanh nghiệp lớn sót lại sẽ không còn được tách trừ thuế thu nhập cá thể nữa.

Trường hợp ý 2: Đối với cá thể nhập năm tính thuế không được tách trừ hoặc tách trừ mang đến phiên bản thân thuộc ko đầy đủ 12 mon, thì được tách trừ thuế thu nhập cá thể đầy đủ 12 mon Khi tiến hành quyết toán thuế.

Ví dụ: Anh Nguyễn Văn B chính thức công tác làm việc bên trên doanh nghiệp lớn X vào trong ngày 1/7/2022. Hàng mon doanh nghiệp lớn X tiếp tục tính tách trừ gia đạo mang đến phiên bản thân thuộc người nộp thuế từ thời điểm tháng 7/2022. Đến thời điểm cuối năm Quyết toán:

 • Trường hợp ý anh B ko đầy đủ ĐK ủy quyền cho doanh nghiệp X (tức doanh nghiệp lớn X chỉ quyết toán phần thu nhập tuy nhiên doanh nghiệp lớn trả mang đến ông B)
  • Giảm trừ phiên bản thân thuộc = 11 triệu đồng/tháng x Tổng số mon tiếp tục tính tách trừ nhập năm
  • Khi cơ, anh B tự động lên đường quyết toán thẳng với Cơ thuế quan thì được xem đầy đủ 12 mon là 132 triệu đồng/năm
 • Trường hợp ý anh B đầy đủ ĐK ủy quyền cho doanh nghiệp X thì doanh nghiệp lớn X tiếp tục quyết toán thay cho mang đến anh B tức được xem đầy đủ với nút 12 mon 132 triệu đồng/năm.

Trường hợp ý 3: Đối với những người quốc tế là cá thể trú quán tại nước ta được xem tách trừ gia đạo mang đến phiên bản thân thuộc từ thời điểm tháng 01 hoặc từ thời điểm tháng cho tới nước ta nhập tình huống cá thể lượt trước tiên xuất hiện bên trên nước ta cho tới mon kết thúc giục hợp ý đồng làm việc và tách nước ta nhập năm tính thuế (được tính đầy đủ theo đòi tháng).

Ví dụ: Bà Smith là kẻ quốc tế cho tới nước ta thao tác làm việc liên tiếp từ thời điểm ngày 01/3/2021. Đến ngày 15/11/2021, Bà Smith kết thúc giục Hợp đồng làm việc và về nước. Từ ngày 01/3/2021 cho tới Khi về nước, Bà Smith  xuất hiện bên trên nước ta bên trên 183 ngày.

Như vậy, năm 2021 Bà Smith là cá thể trú ngụ và được tách trừ gia đạo mang đến phiên bản thân thuộc từ thời điểm tháng 01 cho tới không còn mon 11 năm năm trước.

Nguyên tắc tính nút tách trừ gia đạo cho những người phụ thuộc

 • Người nộp thuế được xem tách trừ gia đạo cho những người dựa vào nếu như người nộp thuế tiếp tục ĐK thuế và được cung cấp mã số thuế.
 • Khi người nộp thuế ĐK tách trừ gia đạo cho những người dựa vào sẽ tiến hành cơ sở thuế cung cấp mã số thuế cho những người dựa vào và được tạm thời tính tách trừ gia đạo nhập năm kể từ thời điểm ĐK. Đối với những người dựa vào và đã được ĐK tách trừ gia tiền cảnh ngày Thông tư này còn có hiệu lực thực thi thực hành thì kế tiếp được tách trừ gia đạo cho tới Khi được cung cấp mã số thuế.
 • Trường hợp ý người nộp thuế ko tính tách trừ gia đạo cho những người dựa vào nhập năm tính thuế thì được xem tách trừ cho những người dựa vào Tính từ lúc mon đột biến nhiệm vụ nuôi chăm sóc Khi người nộp thuế tiến hành quyết toán thuế và đem ĐK tách trừ gia đạo cho những người dựa vào. Riêng so với người dựa vào không giống theo phía dẫn bên trên tiết d.4, điểm d, khoản 1, Như vậy thời hạn ĐK tách trừ gia đạo muộn nhất là ngày 31 mon 12 của năm tính thuế, quá thời hạn nêu bên trên thì ko được xem tách trừ gia đạo mang đến năm tính thuế cơ.
 • Mỗi người dựa vào chỉ được xem tách trừ một lượt vào trong 1 người nộp thuế nhập năm tính thuế. Trường hợp ý nhiều người nộp thuế đem công cộng người dựa vào cần nuôi chăm sóc thì người nộp thuế tự động thỏa thuận hợp tác nhằm ĐK tách trừ gia đạo vào trong 1 người nộp thuế.

Muc-giam-tru-gia-canh

Những vấn đề cần Note sau:

 • Nơi nộp làm hồ sơ minh chứng người phụ thuộc: Người nộp thuế ĐK người dựa vào tách trừ thuế thu nhập cá thể nộp bên trên Doanh nghiệp đăng ký
 • Thời hạn nộp hồ nước sơ: 3 mon Tính từ lúc ngày nộp tờ khai ĐK người dựa vào. Trong tình huống quá thời hạn nộp hồ nước sơ: người nộp thuế ko được tách trừ và cần kiểm soát và điều chỉnh lại số thuế cần nộp
 • Nếu người nộp thuế đem thu nhập thấp hơn 11 triệu đồng/ tháng: Không rất cần phải ĐK người dựa vào (Vì không tới nút cần nộp thuế TNCN và nút tách trừ phiên bản thân thuộc là 11 triệu /tháng)
 • Người nộp thuế chỉ cần ĐK và nộp làm hồ sơ minh chứng cho từng một người dựa vào một lượt nhập xuyên suốt thời hạn được xem tách trừ gia đạo.
 • Trường hợp ý người nộp thuế thay cho thay đổi điểm thao tác làm việc thì tiến hành ĐK và nộp làm hồ sơ minh chứng người dựa vào như tình huống ĐK người dựa vào lần thứ nhất.

2. Giảm trừ thuế thu nhập cá thể so với khoản đóng góp bảo đảm, Quỹ hưu trí tự động nguyện

2.1. Giảm trừ thuế thu nhập cá thể so với khoản đóng góp bảo hiểm

Các khoản đóng góp bảo đảm và nút tách trừ thuế thu nhập cá thể theo đòi tỷ trọng trích nộp những khoản bảo đảm nhập lộc của những người lao động:

 • Bảo hiểm xã hội: 8%
 • Bảo hiểm hắn tế: 1.5%
 • Bảo hiểm thất nghiệp: 1%
 • Bảo hiểm trách cứ nhiệm nghề nghiệp và công việc so với một vài ngành nghề nghiệp cần nhập cuộc bảo đảm cần thiết.

2.2. Giảm trừ thuế thu nhập cá thể so với Quỹ hưu trí tự động nguyện

 • Mức đóng góp nhập quỹ hưu trí tự động nguyện, mua sắm bảo đảm hưu trí tự động nguyện được trừ thoát ra khỏi thu nhập chịu đựng thuế theo đòi thực tiễn đột biến tuy nhiên tối nhiều không thực sự một (01) triệu đồng/tháng so với người làm việc nhập cuộc những thành phầm hưu trí tự động nguyện theo phía dẫn của Sở Tài chủ yếu bao hàm cả số chi phí vì thế người tiêu dùng làm việc đóng góp cho những người làm việc và cả số chi phí vì thế người làm việc tự động đóng góp (nếu có), bao gồm tình huống nhập cuộc nhiều quỹ.
 • Căn cứ xác lập thu nhập được trừ là phiên bản chụp triệu chứng kể từ nộp chi phí (hoặc nộp phí) vì thế quỹ hưu trí tự động nguyện, công ty bảo đảm cung cấp.

Xem thêm: vẽ hình hộp chữ nhật

Ví dụ: Ông Y góp sức nhập Quỹ hưu trí tự động nguyện trải qua việc phú phối kết hợp đồng bảo đảm với những công ty bảo đảm hoặc những công ty được phép tắc cung ứng những thành phầm hưu trí tự động nguyện.

Trường hợp ý những thành phầm hưu trí tự động nguyện này tuân hành những quy tấp tểnh của Sở Tài chủ yếu và được Sở Tài chủ yếu phê chuẩn chỉnh thực hiện, ông Y sẽ tiến hành trừ thoát ra khỏi thu nhập chịu đựng thuế như sau:

  • Giả sử nút góp sức nhập quỹ hưu trí tự động nguyện của những người làm việc là 800.000 đồng/tháng, ứng với 9.600.000 đồng/năm thì nút được trừ ngoài thu nhập chịu đựng thuế là 9.600.000 đồng/năm.
  • Giả sử nút góp sức nhập quỹ hưu trí tự động nguyện là 2.000.000 đồng/tháng, ứng với 24.000.000 đồng/năm thì nút góp sức nhập quỹ hưu trí tự động nguyện của những người làm việc được trừ là 12.000.000 đồng/năm.
 • Đối với đối tượng người sử dụng thỏa mãn nhu cầu ĐK sau:
  • Người quốc tế là cá thể trú quán tại nước ta hoặc người nước ta là cá thể trú ngụ tuy nhiên thao tác làm việc bên trên quốc tế
  • Có thu nhập kể từ chi phí lộc, chi phí công ở quốc tế tiếp tục nhập cuộc đóng góp những khoản bảo đảm cần thiết theo đòi quy tấp tểnh của vương quốc điểm cá thể trú ngụ đem quốc tịch hoặc thao tác làm việc tương tự động quy tấp tểnh của pháp lý nước ta như:
   • Bảo hiểm xã hội
   • Bảo hiểm hắn tế
   • Bảo hiểm thất nghiệp
   • Bảo hiểm trách cứ nhiệm nghề nghiệp và công việc cần thiết
   • Các khoản bảo đảm cần thiết không giống (nếu có)

Thì đối tượng người sử dụng này được trừ những khoản phí bảo đảm cơ nhập thu nhập chịu đựng thuế kể từ chi phí lộc, chi phí công Khi tính thuế thu nhập cá thể.

 • Cá nhân người quốc tế và người nước ta đem nhập cuộc đóng góp những khoản bảo đảm nêu bên trên ở quốc tế sẽ tiến hành tạm thời tách trừ thuế thu nhập cá thể tức thì nhập thu nhập nhằm khấu trừ thuế nhập năm (nếu đem triệu chứng từ) và tính theo đòi số đầu tiên nếu như cá thể tiến hành quyết toán thuế theo đòi quy tấp tểnh.

Ngoài rời khỏi, tình huống không tồn tại triệu chứng kể từ nhằm tạm thời tách trừ thuế thu nhập cá thể nhập năm thì tiếp tục tách trừ một lượt Khi quyết toán thuế.

  • Khoản góp sức bảo đảm, góp sức nhập Quỹ hưu trí tự động nguyện của năm nào là được trừ nhập thu nhập chịu đựng thuế của năm cơ.
  • Chứng kể từ minh chứng so với những khoản bảo đảm được trừ nêu bên trên là phiên bản chụp triệu chứng kể từ thu gia sản tổ chức triển khai bảo đảm hoặc xác nhận của tổ chức triển khai trả thu nhập về số chi phí bảo đảm tiếp tục khấu trừ, tiếp tục nộp (trường hợp ý tổ chức triển khai trả thu nhập nộp thay).

Video Giới thiệu Chứng kể từ khấu trừ thuế TNCN  EasyPIT

3. Mức tách trừ thuế thu nhập cá thể so với khoản góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học

Các khoản góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập được trừ nhập thu nhập chịu đựng thuế so với thu nhập kể từ chi phí lộc, chi phí công trước lúc tính thuế của những người nộp thuế là cá thể trú ngụ, bao hàm khoản chi góp sức nhập những tổ chức triển khai, hạ tầng che chở, nuôi chăm sóc trẻ nhỏ đem yếu tố hoàn cảnh đặc trưng trở ngại, người tàn tật, người già cả ko điểm nương tựa.

Các tổ chức triển khai hạ tầng che chở nuôi chăm sóc trẻ nhỏ đem yếu tố hoàn cảnh trở ngại, người tàn tật, cần được xây dựng và sinh hoạt theo đòi quy tấp tểnh tại 

 • Nghị tấp tểnh số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của nhà nước quy tấp tểnh ĐK, giấy tờ thủ tục xây dựng, tổ chức triển khai, sinh hoạt và giải thể hạ tầng bảo trợ xã hội; 
 • Nghị tấp tểnh số 81/2012/NĐ-CP ngày 08/10/2012 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật Nghị tấp tểnh 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của nhà nước quy tấp tểnh ĐK, giấy tờ thủ tục xây dựng, tổ chức triển khai, sinh hoạt và giải thể hạ tầng bảo trợ xã hội
 • Nghị định  số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của nhà nước sửa thay đổi, bổ sung cập nhật một vài điều của Nghị tấp tểnh số 195/CP ngày 31/12/1994 của nhà nước quy tấp tểnh cụ thể và chỉ dẫn thực hành một vài điều của Sở luật làm việc về thời giờ thao tác làm việc, thời giờ nghỉ dưỡng.

Tài liệu nhằm minh chứng góp sức nhập những tổ chức triển khai, hạ tầng che chở, nuôi chăm sóc trẻ nhỏ đem yếu tố hoàn cảnh đặc trưng trở ngại, người tàn tật, người già cả ko điểm nương tựa là triệu chứng kể từ thu hợp lí của tổ chức triển khai, hạ tầng.

Khoản chi góp sức nhập những quỹ kể từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học tập được xây dựng và sinh hoạt theo đòi quy tấp tểnh bên trên Nghị tấp tểnh số 30/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của nhà nước về tổ chức triển khai, sinh hoạt của quỹ xã hội, quỹ kể từ thiện, sinh hoạt vì thế mục tiêu kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập, ko nhằm mục đích mục tiêu lợi tức đầu tư và quy tấp tểnh bên trên những văn phiên bản không giống đem tương quan cho tới việc vận hành, dùng những mối cung cấp tài trợ.

Tài liệu minh chứng góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập là triệu chứng kể từ thu hợp lí vì thế những tổ chức triển khai, những quỹ của Trung ương hoặc của tỉnh cung cấp.

Các khoản góp sức kể từ thiện, nhân đạo, khuyến học tập đột biến nhập năm nào là được tách trừ nhập thu nhập chịu đựng thuế của năm tính thuế cơ, nếu như tách trừ ko không còn ko được trừ nhập thu nhập chịu đựng thuế của năm tính thuế tiếp theo sau.

Mức tách trừ thuế thu nhập cá thể tối nhiều ko vượt lên trên quá thu nhập tính thuế kể từ chi phí lộc, chi phí công của năm tính thuế đột biến góp sức kể từ thiện nhân đạo, khuyến học tập.

Trên phía trên, EasyBooks tiếp tục share mang đến anh/chị kỹ năng và kiến thức về những khoản tách trừ thuế thu nhập cá thể. Mong rằng vấn đề bên trên hữu ích mang đến anh/chị.

Mọi vấn đề cụ thể về Phần mượt kế toán tài chính EasyBooks anh/chị vui vẻ lòng tương tác qua chuyện số đường dây nóng 1900 57 57 54. Đội ngũ nhân viên cấp dưới có trách nhiệm của SoftDreams luôn luôn vinh dự được đáp ứng Quý người tiêu dùng.

===============

Từ ngày 01/07/2022 theo Nghị tấp tểnh 123, Thông tư 78.những tổ chức triển khai, công ty, cá thể chủ yếu thức ngừng việc sử dụng chứng kể từ khấu trừ giấy má vì thế cơ sở Thuế cung cấp và triệu chứng kể từ tự động in theo đòi quy tấp tểnh bên trên Thông tư 37 và quy đổi sang sử dụng triệu chứng kể từ khấu trừ thuế TNCN năng lượng điện tử 

SoftDreams tung ra Phần mượt kê khai EASYPIT Hỗ trợ nhiệm vụ kê khai Thuế TNCN theo đòi quy tấp tểnh cần thiết của pháp lý. Nếu các bạn rất cần được tư vấn và tương hỗ thêm thắt, hãy tương tác tức thì mang đến lực lượng trình độ chuyên môn của SoftDreams, Shop chúng tôi khẳng định tương hỗ người tiêu dùng kịp lúc 24/7 nhập xuyên suốt quy trình dùng ứng dụng.

EASYPIT – Phần mượt kê khai đáp ứng đủ nhiệm vụ lập Chứng kể từ khấu trừ thuế TNCN năng lượng điện tử

 • Liên kết thẳng với cơ sở thuế
 • Đáp ứng không thiếu triệu chứng kể từ khấu trừ thuế TNCN năng lượng điện tử theo đòi Nghị tấp tểnh 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC và Thông tư 37/2010/TT-BTC
 • Cập nhật nhanh nhất có thể những quyết sách mới mẻ của cơ sở thuế
 • Tiết kiệm 80% thời hạn nhập liệu, đáp ứng việc nộp triệu chứng kể từ chính hạn
 • Tích hợp ý phần mềm hóa đơn năng lượng điện tử EasyInvoice, phần mượt kế toán tài chính Easybooks và chữ ký số EasyCA
 • Hỗ trợ report theo đòi đòi hỏi riêng biệt của khách hàng hàng
 • Tự động hóa nhiệm vụ nhập liệu và tàng trữ triệu chứng từ
 • Đội ngũ nhân viên cấp dưới có trách nhiệm tương hỗ 24/7 kể một ngày dài lễ tết

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ: PHẦN MỀM KÊ KHAI EASYPIT

easypit

=========

Xem thêm: vẽ rắn