mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui Lyrics

Và như vậy, tôi sinh sống vui mừng từng ngày
Và như vậy, tôi cho tới vô cuộc đời
Đã yêu thương cuộc sống này vày trái khoáy tim của tôi

Mỗi ngày, tôi lựa chọn một niềm vui
Chọn những cành hoa và những nụ cười
Tôi nhặt bão táp trời
Mời em lưu giữ lấy nhằm đôi mắt em mỉm cười tựa lá bay

Mỗi ngày, tôi lựa chọn đàng bản thân đi
Đường cho tới đồng đội, đàng cho tới chúng ta bè
Tôi đợi em về
Bàn chân quen thuộc vượt lên trên, thảm lá bủ vàng lại bước qua

Và như vậy, tôi sinh sống vui mừng từng ngày
Và như vậy, tôi cho tới vô cuộc đời
Đã yêu thương cuộc sống này vày trái khoáy tim của tôi

Mỗi ngày, tôi lựa chọn một niềm vui
Chọn những cành hoa và những nụ cười
Tôi nhặt bão táp trời
Mời em lưu giữ lấy nhằm đôi mắt em mỉm cười tựa lá bay

Mỗi ngày, tôi lựa chọn đàng bản thân đi
Đường cho tới đồng đội, đàng cho tới chúng ta bè
Tôi đợi em về
Bàn chân quen thuộc vượt lên trên, thảm lá bủ vàng lại bước qua

Và như vậy, tôi sinh sống vui mừng từng ngày
Và như vậy, tôi cho tới vô cuộc đời
Đã yêu thương cuộc sống này vày trái khoáy tim của tôi

Mỗi ngày, tôi lựa chọn một niềm vui
Cùng với đồng đội tìm tới từng người
Tôi lựa chọn điểm này
Cùng nhau ca hát giúp xem giờ mỉm cười rộn ràng bay

Mỗi ngày, tôi lựa chọn một phiên thôi
Chọn giờ ru con cái nhẹ nhàng phi vào đời
Tôi lựa chọn nắng và nóng đầy
Chọn trận mưa cho tới nhằm lúa reo mừng tựa vẫy tay

Và như vậy, tôi sinh sống vui mừng từng ngày
Và như vậy, tôi cho tới vô cuộc đời
Đã yêu thương cuộc sống này vày trái khoáy tim của tôi

Mỗi ngày, tôi lựa chọn ngồi thiệt yên
Nhìn rõ ràng quê nhà, ngồi suy nghĩ lại mình
Tôi chợt biết rằng
Vì sao tôi sinh sống, vì như thế non sông cần thiết một trái khoáy tim

Mỗi ngày, tôi lựa chọn một niềm vui
Mỗi ngày, tôi lựa chọn một niềm vui
Mỗi ngày, tôi lựa chọn một niềm vui
Mỗi ngày, tôi lựa chọn một niềm vui

Writer(s): Trinh Cong Son<br>Lyrics powered by www.musixmatch.com

Bạn đang xem: mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Xem thêm: tóm tắt lịch sử 12


More from Đôi Bờ

Loading

You Might Like

Loading


FAQs for Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui

Tác giả

Bình luận