mở cài đặt ứng dụng

Khi chúng ta nhảy cơ chế Đồng cỗ hoá phần mềm, những phần mềm chúng ta setup bên trên điện thoại thông minh hoặc Tablet tiếp tục tự động hóa được setup bên trên những trang bị không giống điểm chúng ta singin nhập nằm trong Tài khoản Google. Quý khách hàng hoàn toàn có thể đồng nhất hoá phần mềm với những trang bị khác ví như Tablet, đồng hồ thời trang, Chromebook hoặc TV. Nếu dùng Android Auto, chúng ta cũng hoàn toàn có thể đồng nhất hoá phần mềm với xe hơi.

Bạn hoàn toàn có thể người sử dụng những phần mềm tiếp tục mua sắm qua chuyện Google Play bên trên từng trang bị Android nhưng mà không nhất thiết phải thâu tóm về. Quý khách hàng nên singin bởi vì và một Tài khoản Google bên trên từng trang bị. Quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể setup lại phần mềm nhưng mà bản thân từng mua sắm tuy nhiên tiếp sau đó xoá lên đường.

Bạn đang xem: mở cài đặt ứng dụng

Ngoài đi ra, nếu như tắt một phần mềm có trước bên trên trang bị thì về sau chúng ta vẫn hoàn toàn có thể nhảy lại. Tìm hiểu cơ hội quản lý và vận hành những phần mềm nhưng mà chúng ta ko người sử dụng cho tới bên trên Android.

Cài bịa đặt lại hoặc nhảy lại ứng dụng

Các bước xử lý sự cố

Nếu chúng ta ko thể setup lại phần mềm, demo quá trình tiếp sau đây.

Xem thêm: tuần này là tuần bao nhiêu của học sinh

Xem thêm: sơ đồ tư duy vội vàng

Gỡ setup rồi setup lại phiên bản update Cửa sản phẩm Google Play

Xoá bộ nhớ lưu trữ đệm và tài liệu của Cửa sản phẩm Google Play

Lưu ý quan lại trọng:

  • Xoá bộ nhớ lưu trữ đệm ngoài Cửa sản phẩm Google Play là biện pháp thịnh hành nhất cho những yếu tố xẩy ra khi chúng ta vận chuyển phần mềm xuống qua chuyện Cửa sản phẩm Google Play.
  • Khi xoá bộ nhớ lưu trữ đệm và tài liệu, hoàn toàn có thể chúng ta cũng tiếp tục xoá một vài cơ chế setup bên trên phần mềm Cửa sản phẩm Google Play, ví dụ như cơ chế trấn áp của thân phụ u và đảm bảo an toàn bởi vì password. Quý khách hàng cũng sẽ tiến hành đòi hỏi đồng ý lại với Điều khoản cty nhập thứ tự tiếp theo sau chúng ta há Cửa sản phẩm Google Play.

Bật lại cơ chế đảm bảo an toàn bởi vì password và cơ chế trấn áp của thân phụ u.

Tìm những phần mềm chúng ta từng mua sắm hoặc từng vận chuyển xuống

Nếu chúng ta ko tìm kiếm ra phần mềm hoặc nhận ra thông tin đòi hỏi thâu tóm về phần mềm, hãy đáp ứng chúng ta singin bởi vì chủ yếu thông tin tài khoản Google dùng làm mua sắm phần mềm bại liệt.

Tác giả

Bình luận