mẫu giấy phép kinh doanh

Mẫu giấy má ghi nhận ĐK kinh doanh là 1 dạng văn phiên bản pháp quy phụ trách tính năng như “giấy khai sinh” của công ty. Mỗi mô hình công ty sẽ sở hữu được giấy má ghi nhận marketing không giống nhau. Mẫu giấy má ghi nhận ĐK marketing tiếp tục nêu rõ ràng ngành nghề ngỗng của công ty nhằm ngôi nhà công ty kê khai ĐK. Hãy mò mẫm hiểu cụ thể rộng lớn về kiểu mẫu giấy má này qua chuyện nội dung bài viết sau đây của Công ty Luật LEGALAM.

Giấy ghi nhận ĐK marketing là gì?

Tại khoản 15 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020 định nghĩa như sau : “Giấy ghi nhận ĐK công ty là văn phiên bản vị phiên bản giấy má hoặc phiên bản năng lượng điện tử ghi lại những vấn đề về ĐK công ty tuy nhiên Cơ quan tiền ĐK marketing cung cấp cho tới công ty.”

Bạn đang xem: mẫu giấy phép kinh doanh

Doanh nghiệp chính thức sinh hoạt sau thời điểm được cung cấp “Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp”. Bên cạnh đó, tuỳ nằm trong từng loại công ty tuy nhiên vấn đề trình diễn bên trên sách vở và giấy tờ tiếp tục không giống nhau. 

Giấy ghi nhận ĐK marketing là gì?
Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp

Giấy ghi nhận marketing chỉ được cung cấp bên trên cơ sở công Quản lý Nhà nước nhằm biên chép lại những vấn đề tổng quát mắng nhất về ngành nghề ngỗng marketing hao hao công thức sinh hoạt của công ty và nó có công dụng bảo đảm an toàn quyền chiếm hữu Brand Name công ty của Nhà Nước, đôi khi bảo lãnh đơn vị marketing. 

Xem thêm: Đăng ký marketing ở đâu? Lệ phí bao nhiêu?

Nội dung Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh

Căn cứ theo đòi Điều 28 Luật doanh nghiệp 2020, Giấy chứng nhận ĐKDN gồm nội dung sau:

  1. Tên công ty và mã số doanh nghiệp;
  2. Địa chỉ trụ sở chủ yếu của doanh nghiệp;
  3. Họ, thương hiệu, địa điểm liên hệ, quốc tịch, số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với người thay mặt đại diện theo đòi pháp lý của công ty lớn trách cứ nhiệm hữu hạn và công ty lớn cổ phần; so với member thích hợp danh của công ty lớn thích hợp danh; so với ngôi nhà công ty của công ty cá nhân. Họ, thương hiệu, địa điểm liên hệ, quốc tịch, số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với member là cá nhân; thương hiệu, mã số công ty và địa điểm trụ sở chủ yếu của member là tổ chức triển khai so với công ty lớn trách cứ nhiệm hữu hạn;
  4. Vốn điều lệ so với công ty lớn, vốn liếng góp vốn đầu tư so với công ty cá nhân.

Điều 34 Nghị định 01/2021/NĐ-CP nêu rõ như sau: 

 • Các nội dung có nhập giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được công nhận là có giá trị pháp lý tính từ thời điểm doanh nghiệp chuẩn xác được cấp Giấy chứng nhận. Một Khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký marketing mới thì giấy chứng nhận cũ sẽ ko còn hiệu lực. 
 • Thông tin cẩn cụ thể số gia tài tự công ty lớn ra quyết định và toàn bộ gia tài được quy về VND.

Vì vậy, Khi ĐK marketing, ngôi nhà công ty cần thiết lưu ý đến, ra quyết định thiệt kỹ từng vấn đề về công ty cần thiết mở: thương hiệu công ty lớn, vốn liếng điều lệ, địa điểm trụ sở.

Nội dung Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh
Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký marketing đầy đủ nhất

Xem thêm: Đăng ký marketing qua chuyện mạng là gì? Thủ tục tiến hành 2023

Điều khiếu nại cung cấp giấy má ghi nhận ĐK doanh nghiệp

Khoản 1 Điều 27 Luật công ty quy toan công ty được cung cấp Giấy ghi nhận ĐK công ty Khi sở hữu đầy đủ những ĐK sau đây:

a) Ngành, nghề ngỗng ĐK marketing không xẩy ra cấm góp vốn đầu tư kinh doanh: Đăng ký ngành nghề ngỗng marketing sở hữu nhập hạng mục mã ngành được pháp lý quy toan.

b) Tên của công ty được đặt điều theo như đúng quy toan bên trên những điều 37, 38, 39 và 41 của Luật này: bao gồm 2 trở nên tố mô hình công ty và thương hiệu riêng biệt.

c) Có làm hồ sơ ĐK công ty thích hợp lệ: cỗ làm hồ sơ rất đầy đủ ứng với từng mô hình công ty.

d) Nộp đầy đủ lệ phí ĐK công ty theo đòi quy toan của pháp lý về phí và lệ phí: Nộp chi phí mặt mày hoặc chuyển tiền, thường thì sẽ sở hữu được chỉ dẫn Khi cho tới chống ĐK. 

Điều khiếu nại cung cấp giấy má ghi nhận ĐK doanh nghiệp
Cần tuân hành những ĐK về làm hồ sơ và để được cung cấp giấy má ghi nhận ĐK kinh doanh

Xem thêm: Đăng ký giấy phép tắc marketing quán cafe cần thiết giấy tờ thủ tục gì?

Tra cứu vớt giấy má ghi nhận ĐK kinh doanh

Để tra cứu vớt vấn đề ĐK marketing, các bạn truy vấn nhập Cổng vấn đề vương quốc về ĐK công ty theo đòi đàng links sau: 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx 

Chỉ cần thiết gõ mã số thuế của công ty tiếp tục thấy vấn đề ĐK. 

Xem thêm: Hướng dẫn cách tra cứu vớt số ĐK kinh doanh

Cơ quan tiền sở hữu thẩm quyền cung cấp giấy má ghi nhận ĐK kinh doanh

Đối với công ty tổ quốc, công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn, công ty lớn thích hợp danh và công ty lớn CP được cung cấp giấy má công nhân ĐKDN bên trên Phòng ĐK marketing trực nằm trong Sở plan và góp vốn đầu tư Tỉnh/ Thành phố trực nằm trong TW điểm công ty lớn đóng góp trụ sở chủ yếu. 

Đối với cá thể marketing sẽ tiến hành cung cấp giấy má bên trên Ủy Ban Nhân Dân Quận, thị xã điểm đóng góp trụ sở. 

Cơ quan tiền sở hữu thẩm quyền cung cấp giấy má ghi nhận ĐK kinh doanh
Phòng ĐK marketing Sở kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết những kiểu mẫu giấy má ghi nhận ĐK marketing mới mẻ nhất

Mẫu giấy má ghi nhận ĐK công ty tư nhân

Theo phụ lục IV-1 (ban hành tất nhiên thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 03 năm 2021 của Sở trưởng Sở plan và đầu tư) kiểu mẫu giấy má ghi nhận ĐK công ty cá nhân được quy toan như sau:

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP…..
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư tự – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp:………………….
Đăng ký lần thứ nhất, ngày …..tháng…..năm…………
Đăng ký thay cho thay đổi lượt loại …………: ngày ……….tháng………năm……………..

1.Tên doanh nghiệp
Tên công ty ghi chép vị giờ việt ( ghi bằng văn bản in hoa):
Tên công ty ghi chép vị giờ quốc tế (nếu có):
Tên công ty ghi chép tắt (nếu có):

2. Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại (nếu có):………………                        Fax (nếu có):…………….
Email (nếu có):……………………..                       Website (nếu có):…………

3. Chủ doanh nghiệp
Họ và thương hiệu (ghi bằng văn bản in hoa):…………………………………………………….                     Giới tính:……………
Sinh ngày:……/…………/…………                                                                                     Quốc tịch:…………
Loại sách vở và giấy tờ xác thực cá nhân:
Ngày cấp: …./…../….Nơi cấp:  ………………………………………..                  Ngày hết hạn sử dung (nếu có):…/…../…..
Nơi ĐK hộ khẩu thông thường trú:…………………………………….
Chỗ ở hiện tại tại: ……………………………………………………………. 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Xem thêm: anh hùng của ác nữ

Mẫu giấy má ghi nhận ĐK công ty công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn 1 trở nên viên

Theo phụ lục IV-2 (Ban hành tất nhiên Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 03 năm 2021 của Sở trưởng Sở plan và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự tự – Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Mã số doanh nghiệp:
Đăng ký lần thứ nhất, ngày…..tháng……năm………
Đăng ký thay cho thay đổi lượt thứ…………….., ngày…..tháng…..năm……..

1. Tên công ty lớn
Tên công ty lớn ghi chép vị giờ việt (ghi bằng văn bản in hoa): ………………………………………………………………………………………………………
Tên công ty lớn ghi chép vị giờ quốc tế (nếu có):     ……………………………………………………………………………………………………….
Tên công ty lớn ghi chép tắt (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại (nếu có):………………………………………..                      Fax (nếu có):………………………………………..
Email (nếu có):……………………………………………….                             Website (nếu có):…………………………..

3. Vốn điều lệ ( vị số; vị chữ; VNĐ và độ quý hiếm tương tự theo đòi đơn vị chức năng chi phí quốc tế, nếu như có):

4. tin tức về ngôi nhà sở hữu
Đối với ngôi nhà chiếm hữu là cá nhân:
Họ và thương hiệu (ghi bằng văn bản in hoa): …………………………………………………..                             Giới tính:   ………………………………………..       
Sinh ngày:…./…./……              Dân tộc:…………………………………………………                       Quốc tịch: ……………………………………………..
Loại sách vở và giấy tờ xác thực cá nhân: …………………………………………
Ngày cấp: ……………/…………./………….. Nơi cấp:……………….
Nơi ĐK hộ khẩu thông thường trú:………………………………………………
Chỗ ở hiện tại tại:…………………………………………………………………..
Đối với ngôi nhà chiếm hữu là tổ chức:
Tên tổ chức triển khai (ghi bằng văn bản in hoa):…………………………………………………….                      
Mã số doanh nghiệp/Quyết toan xây dựng số:……………………………………….
Ngày cấp:……../…………/……….. Nơi cấp:………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………….

5. Người thay mặt đại diện theo đòi pháp lý của công ty
Họ và thương hiệu (ghi bằng văn bản in hoa) :…………………………………………………………….       Giới tính:………..
Chức danh:……………………………
Sinh ngày:…………./…………/…………. Dân tộc: …………… Quốc tịch:…….
Loại sách vở và giấy tờ pháp luật của cá nhân:…………………………………………
Số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá nhân:……………………………………………
Ngày cấp:………/………./……….. Nơi cấp:…………………………………….
Địa chỉ thông thường trú: …………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………..

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Mẫu giấy má ghi nhận ĐK công ty công ty lớn Trách Nhiệm Hữu Hạn 2 member trở lên

Theo Phụ lục IV-3 (Ban hành tất nhiên Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 03 năm 2021 của Sở trưởng Sở plan và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/ TP…..
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh Phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Mã số doanh nghiệp:..………………………………..
Đăng ký lần thứ nhất,ngày …tháng……năm………..
Đăng ký thay cho thay đổi lượt thứ……,ngày……tháng……năm……….

1. Tên công ty

Tên công ty lớn ghi chép vị giờ việt(ghi bằng văn bản in hoa):…..
Tên công ty lớn ghi chép vị giờ nước ngoài(nếu có):…………..
Tên công ty lớn ghi chép tắt(nếu có):……………………………………….

2. Địa chỉ trụ sở chính:………………………………
Điện thoại:……………………………. Fax:…………………
Email:………………………………….. Website:…………..

3. Vốn điều lệ (bằng số; vị chữ; VNĐ và độ quý hiếm tương tự theo đòi đơn vị chức năng chi phí quốc tế, nếu như có):………………………

4. Danh sách member hùn vốn

STTTên trở nên viênQuốc tịchĐịa chỉ liên hệ so với cá nhân; địa điểm trụ sở chủ yếu so với tổ chứcPhần vốn liếng hùn (VNĐ và độ quý hiếm tương tự theo đòi đơn vị chức năng chi phí quốc tế, nếu như có)Tỉ lệ (%)Số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá thể so với member là cá nhân; số Giấy tờ pháp luật của tổ chức triển khai so với member là tổ chứcGhi chú
1
2
3


5. Người thay mặt đại diện theo đòi pháp lý của công ty
Họ và thương hiệu (ghi bằng văn bản in hoa):……………………………….  Giới tính:………………
Chức danh: ………………………………..
Sinh ngày:…../……../………. Dân tộc :…………. Quốc tịch:………………
Loại sách vở và giấy tờ pháp luật của cá nhân:………………………..
Số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá nhân:…………………………..
Ngày cấp:…../……/…………..     Nơi cấp:…………………….
Địa chỉ ngôi trường trú:……………………………………………………………………………………..
Địa chỉ liên lạc:………………………………………………………………………………………… 

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Mẫu giấy má ghi nhận ĐK công ty công ty lớn cổ phần

Theo Phụ lục IV-4 (Ban hành tất nhiên thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 03 năm 2021 của Sở trưởng Sở plan và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN
Mã số doanh nghiệp:………………………
Đăng ký lần thứ nhất, ngày……..tháng…….năm…………..
Đăng ký thay cho thay đổi lượt thứ:………..,ngày……… mon ………..năm……….

1. Tên công ty
Tên công ty lớn ghi chép vị giờ Việt (ghi bằng văn bản in hoa):………………………………………………………………
Tên công ty lớn ghi chép vị giờ quốc tế (nếu có):………………………………………………………………………..
Tên công ty lớn ghi chép tắt (nếu có):……………………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại :………………… Fax:………………..
Email:……………………….. Website:…………………………….

3. Vốn điều lệ (bằng số; vị chữ; VNĐ và độ quý hiếm tương tự theo đòi đơn vị chức năng chi phí quốc tế, nếu như có):………………………………….
Mệnh giá bán cổ phần:………………………
Tổng số cổ phần:………………………..

4. Người thay mặt đại diện theo đòi pháp lý của công ty
Họ và thương hiệu (ghi bằng văn bản in hoa):………………………..  Giới tính:…………
Chức danh:………………………………………
Sinh ngày:……/……../…………………… Dân tộc:…………………  Quốc tịch:…………..
Loại sách vở và giấy tờ pháp luật của cá nhân:…………………………..
Số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá nhân:…………………………………………
Ngày cấp:…/……./……….. Nơi cấp:……………………………
Địa chỉ thông thường trú:…………………………………..
Địa chỉ liên lạc:……………………………
                                                                               

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Mẫu giấy má ghi nhận ĐK công ty công ty lớn thích hợp danh

Theo Phụ lục IV-5 (Ban hành tất nhiên Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 mon 03 năm 2021 của Sở trưởng Sở plan và Đầu tư)

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH /TP….
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự tự – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY HỢP DANH
Mã số doanh nghiệp:………………………………….
Đăng ký lần thứ nhất,ngày……tháng…….năm……..
Đăng ký thay cho thay đổi lượt thứ:…., ngày………. tháng….năm……..

1.Tên công ty lớn
Tên công ty lớn ghi chép vị giờ Việt (ghi bằng văn bản in hoa):………….
Tên công ty lớn ghi chép vị giờ quốc tế (nếu có):……………………..
Tên công ty lớn ghi chép tắt (nếu có):…………………………………………

2. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………
Điện thoại:…………………………………  Fax:……………………………..
Email:……………………………………… Website:……………………………..

3. Vốn điều lệ (bằng số; vị chữ; VNĐ và độ quý hiếm tương tự theo đòi đơn vị chức năng chi phí quốc tế, nếu như có):………………

4. Danh sách member thích hợp danh

STTTên member thích hợp danhQuốc tịchĐịa chỉ liên lạcPhần vốn liếng góp( VNĐ và độ quý hiếm tương tự theo đòi đơn vị chức năng chi phí quốc tế, nếu như có)Tỉ lệ (%)Số sách vở và giấy tờ pháp luật của cá nhân
1
2
3
4

TRƯỞNG PHÒNG
(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

Hồ sơ, giấy tờ thủ tục cung cấp giấy má ghi nhận ĐK doanh nghiệp

Hồ sơ, giấy tờ thủ tục cung cấp giấy má ghi nhận ĐK doanh nghiệp
Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Bước 1: Chuẩn bị trúng và đầy đủ những sách vở và giấy tờ, làm hồ sơ như sau:

Tùy vào cụ thể từng mô hình công ty sẽ sở hữu được làm hồ sơ không giống nhau tuy nhiên cơ phiên bản bao hàm những loại sách vở và giấy tờ sau:

 • Giấy kiến nghị ĐK doanh nghiệp 
 • Bản điều lệ công ty lớn ( rất đầy đủ chữ ký người nhập cuộc xây dựng doanh nghiệp);
 • Danh sách người đóng cổ phần gây dựng so với CTCP. Danh sách các member so với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 member trở lên trên. Bản sao các sách vở và giấy tờ xác thực cá thể hợp lệ.
 • Văn phiên bản ủy quyền cho tới thực hiện người trực tiếp nộp làm hồ sơ (nếu có).

Bước 2: Gửi làm hồ sơ cho tới Phòng ĐK marketing nằm trong Sở plan và góp vốn đầu tư.

Bước 3: Trong thời hạn 03 – 05 ngày kể từ lúc nhận làm hồ sơ, Phòng ĐK marketing tiếp tục kiểm tra làm hồ sơ và trả kết quả:

 • Hồ sơ thích hợp lệ: Cấp Giấy phép tắc đăng ký kinh doanh
 • Hồ sơ không khớp lệ: đi ra thông tin và sửa đổi

Mẫu giấy má ĐK kinh doanh rất cần phải công ty tiến hành vừa lòng quy toan của pháp lý. Nếu quý công ty đang được nhập quy trình xây dựng tuy nhiên sở hữu vướng mắc nhập ĐK giấy má phép tắc marketing rất có thể tương tác với công ty Luật LEGALAM. Chúng tôi với những trạng sư sở hữu tay nghề và trình độ sẽ hỗ trợ công ty lớn tiến hành những giấy tờ thủ tục nhanh gọn lẹ và đáng tin tưởng. Liên hệ với Legalam qua chuyện vấn đề sau đây.

Xem thêm: thời tiết sài gòn hôm nay

Công ty Luật LEGALAM

 • Địa chỉ: Tầng 4, Tháp A Tòa ngôi nhà Keangnam, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. TP Hà Nội.
 • Điện thoại: 0936 061359
 • Email: [email protected]

Xem thêm: Tư vấn giấy tờ thủ tục đăng ký vị trí kinh doanh cụ thể nhất

Cố vấn trình độ bởi: Luật sư Nguyễn Hoàng