mẫu đăng ký tạm trú

Đăng ký tạm thời trú

Xem chi tiết

Trình tự động thực hiện

- Cách 1: Cá nhân, tổ chức triển khai sẵn sàng làm hồ sơ theo đuổi quy lăm le của pháp lý.
- Cách 2: Cá nhân, tổ chức triển khai nộp làm hồ sơ bên trên Công an cấp cho xã.
- Cách 3: Khi tiêu thụ làm hồ sơ ĐK tạm thời trú, phòng ban ĐK trú ngụ đánh giá tính pháp luật và nội dung hồ nước sơ:
+ Trường ăn ý làm hồ sơ vẫn rất đầy đủ, hợp thức thì tiêu thụ làm hồ sơ và cấp cho Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa hẹn trả thành phẩm (mẫu CT04 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho tất cả những người đăng ký;
+ Trường ăn ý làm hồ sơ đầy đủ ĐK tuy nhiên ko đầy đủ làm hồ sơ thì chỉ dẫn bổ sung cập nhật, đầy đủ và cấp cho Phiếu chỉ dẫn bổ sung cập nhật, đầy đủ làm hồ sơ (mẫu CT05 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho tất cả những người đăng ký;
+ Trường ăn ý làm hồ sơ ko đầy đủ ĐK thì kể từ chối và cấp cho Phiếu kể từ chối tiêu thụ, giải quyết và xử lý làm hồ sơ (mẫu CT06 phát hành tất nhiên Thông tư số 66/2023/TT-BCA) cho tất cả những người ĐK.
- Cách 4: Cá nhân, tổ chức triển khai nộp lệ phí ĐK tạm thời trú theo đuổi quy lăm le.
- Cách 5: Căn cứ theo đuổi ngày hứa hẹn bên trên Phiếu tiêu thụ làm hồ sơ và hứa hẹn trả thành phẩm nhằm nhận thông tin thành phẩm giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục ĐK trú ngụ (nếu có).

Bạn đang xem: mẫu đăng ký tạm trú

Cách thức thực hiện


Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
Trực tiếp 03 Ngày thực hiện việc
 • Phí: 10.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 15.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: Miễn phí ĐồngXem chi tiết
 • - Nộp làm hồ sơ thẳng bên trên Công an cấp cho xã.
  Thời lừa lọc tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác làm việc kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 mặt hàng tuần (trừ những ngày ngủ lễ, đầu năm mới theo đuổi quy lăm le của pháp luật).
  Trực tuyến 03 Ngày thực hiện việc
 • Phí: 5.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: 7.000 ĐồngXem chi tiết
 • Phí: Miễn phí ĐồngXem chi tiết
 • - Nộp làm hồ sơ trực tuyến qua quýt những cổng cung ứng công ty công trực tuyến như: Trực tuyến qua quýt Cổng công ty công vương quốc, Cổng công ty công Sở Công an, phần mềm VNeID hoặc công ty công trực tuyến không giống theo đuổi quy lăm le của pháp lý.

  Thời lừa lọc tiêu thụ hồ nước sơ: Giờ hành chủ yếu những ngày thao tác làm việc kể từ thứ hai cho tới loại 6 và sáng sủa loại 7 mặt hàng tuần (trừ những ngày ngủ lễ, đầu năm mới theo đuổi quy lăm le của pháp luật).

  Thành phần hồ nước sơ

  * Hồ sơ ĐK tạm thời trú gồm:

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (Mẫu CT01); so với người ĐK tạm thời trú là kẻ ko trở thành niên thì vô tờ khai nên ghi rõ ràng chủ kiến đồng ý của phụ thân, u hoặc người giám hộ, trừ tình huống vẫn đem chủ kiến đồng ý vì chưng văn bản; Mẫu CT01 _66.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 1
  Giấy tờ, tư liệu chứng tỏ điểm ở hợp lí. Trừ tình huống vấn đề chứng tỏ về điểm ở hợp lí của công dân vẫn đem vô hạ tầng tài liệu thường xuyên ngành và đã được liên kết, share với phòng ban ĐK trú ngụ và tình huống, sách vở và giấy tờ chứng tỏ về điểm ở hợp lí vẫn đem bạn dạng năng lượng điện tử bên trên công ty công qua quýt giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục hành chủ yếu không giống thì phòng ban ĐK trú ngụ tự động đánh giá, xác minh ko đòi hỏi công dân xuất trình sách vở và giấy tờ chứng tỏ. Bản chính: 0 - Bản sao: 1
  Trường ăn ý sách vở và giấy tờ, tư liệu chứng tỏ điểm ở hợp lí nhằm ĐK tạm thời trú là văn bạn dạng mang đến mướn, mang đến mượn, mang đến ở nhờ nhà tại, ngôi nhà không giống của cá thể, tổ chức triển khai thì văn bạn dạng cơ ko cần phải công hội chứng hoặc xác nhận. Bản chính: 0 - Bản sao: 0

  Đăng ký tạm thời trú bên trên điểm đơn vị chức năng đóng góp quân vô Công an quần chúng. #, Quân...

  Xem thêm: lời bài hát tình anh

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (Mẫu CT01 ); Mẫu CT01 _66.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Đối với Công an nhân dân: Giấy reviews của Thủ trưởng đơn vị chức năng quản lý và vận hành thẳng ghi rõ ràng nội dung nhằm thực hiện giấy tờ thủ tục ĐK tạm thời trú và đơn vị chức năng đem điểm ở được cho cán cỗ đồng chí (ký thương hiệu, đóng góp dấu); Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Đối với Quân group nhân dân: Giấy reviews ĐK tạm thời trú của đơn vị chức năng cấp cho trung đoàn và tương tự trở lên trên. Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  * Đăng ký tạm thời trú theo đuổi list, làm hồ sơ gồm:

  Xem thêm: lời bài hát khai xuân hát mãi khúc quân hành

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  - Văn bạn dạng ý kiến đề xuất ĐK tạm thời trú vô cơ ghi rõ ràng vấn đề về điểm ở hợp lí kèm cặp list người tạm thời trú. Danh sách bao hàm những vấn đề cơ bạn dạng của từng người: bọn họ, chữ đệm và tên; ngày, mon, năm sinh; giới tính; số lăm le danh cá thể và thời hạn tạm thời trú. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
  - Tờ khai thay cho thay đổi vấn đề trú ngụ (của từng người) (Mẫu CT01); Mẫu CT01 _66.doc Bản chính: 1 - Bản sao: 0

  Bao gồm

  Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Lưu ý: Việc nộp làm hồ sơ ĐK trú ngụ - Trường ăn ý nộp làm hồ sơ thẳng bên trên phòng ban ĐK trú ngụ thì tình nhân cầu ĐK trú ngụ hoàn toàn có thể nộp bạn dạng sao sách vở và giấy tờ, tư liệu được xác nhận kể từ bạn dạng chủ yếu hoặc bạn dạng sao sách vở và giấy tờ được cấp cho kể từ tuột gốc (sau phía trên gọi là bạn dạng sao) hoặc bạn dạng quét tước, bạn dạng chụp tất nhiên bạn dạng chủ yếu sách vở và giấy tờ, tư liệu nhằm so sánh. Trường ăn ý tình nhân cầu ĐK trú ngụ nộp bạn dạng quét tước hoặc bạn dạng chụp tất nhiên bạn dạng chủ yếu sách vở và giấy tờ nhằm so sánh thì người tiêu thụ đem trách cứ nhiệm đánh giá, so sánh bạn dạng quét tước, bạn dạng chụp với bạn dạng chủ yếu và ký xác nhận, ko được đòi hỏi nộp bạn dạng sao sách vở và giấy tờ cơ. - Trường ăn ý tiến hành ĐK trú ngụ trực tuyến, tình nhân cầu ĐK trú ngụ khai báo vấn đề theo đuổi biểu khuôn mẫu năng lượng điện tử được cung ứng sẵn, đăng lên bạn dạng quét tước hoặc bạn dạng chụp sách vở và giấy tờ, tư liệu hợp thức (không cần phải công hội chứng, xác nhận, ký số hoặc xác thực vì chưng mẫu mã khác) hoặc dẫn mối cung cấp tư liệu kể từ Kho quản lý và vận hành tài liệu năng lượng điện tử của tổ chức triển khai, cá thể. Trường ăn ý công dân đăng lên bạn dạng quét tước, bạn dạng chụp sách vở và giấy tờ, tư liệu nhưng mà ko được ký số hoặc xác thực vì chưng mẫu mã không giống thì Lúc phòng ban ĐK trú ngụ tổ chức đánh giá, xác minh nhằm giải quyết và xử lý giấy tờ thủ tục về cư trú; công dân đem trách cứ nhiệm xuất trình sách vở và giấy tờ, tư liệu vẫn đăng lên nhằm phòng ban ĐK trú ngụ đánh giá, so sánh và ghi nhận tính đúng mực vô biên bạn dạng xác minh. Cơ quan lại ĐK trú ngụ ko đòi hỏi công dân nộp nhằm lưu lưu giữ sách vở và giấy tờ cơ. - Bản quét tước hoặc bạn dạng chụp sách vở và giấy tờ vì chưng vũ trang năng lượng điện tử kể từ sách vở và giấy tờ được cấp cho hợp thức, còn độ quý hiếm dùng nên bảo vệ rõ ràng, rất đầy đủ, trọn vẹn về nội dung; và đã được hợp lí hóa lãnh sự, dịch sang trọng giờ Việt theo đuổi quy lăm le nếu như là sách vở và giấy tờ bởi phòng ban đem thẩm quyền quốc tế cấp cho trừ tình huống được miễn hợp lí hóa lãnh sự. - Trường ăn ý vấn đề sách vở và giấy tờ chứng tỏ ĐK ĐK trú ngụ và đã được share và khai quật kể từ hạ tầng tài liệu vương quốc, hạ tầng tài liệu thường xuyên ngành thì phòng ban ĐK trú ngụ ko được đòi hỏi công dân nộp, xuất trình sách vở và giấy tờ cơ nhằm giải quyết và xử lý ĐK trú ngụ. Bản chính: 0 - Bản sao: 0

  Cơ quan lại thực hiện

  Công an Xã

  Yêu cầu, ĐK thực hiện

  Không