mẫu công văn đề nghị

Mẫu Công văn ý kiến đề xuất là kiểu mẫu văn bạn dạng hành chủ yếu thông thường được sử dụng trong số ban ngành Nhà nước, tổ chức triển khai, công ty nhằm ý kiến đề xuất đòi hỏi tiến hành những việc làm rõ ràng. Quý khách hàng hiểu hoàn toàn có thể xem thêm một vài Mẫu Công văn ý kiến đề xuất thông dụng vô nội dung bài viết tiếp sau đây của LuatVietnam.

Bạn đang xem: mẫu công văn đề nghị

1. Khi nào là nhớ dùng cho tới Công văn đề nghị?

Theo Nghị tấp tểnh 30/2020, Công văn thưa cộng đồng, Công văn ý kiến đề xuất thưa riêng biệt là 1 trong trong số loại văn bạn dạng hành chủ yếu. Văn bạn dạng này được dùng nhiều trong số ban ngành Nhà nước, ban ngành đoàn thể, tổ chức triển khai, công ty.

Theo tê liệt, Công văn ý kiến đề xuất được dùng khi những ban ngành, thành phần cung cấp bên dưới, gửi cung cấp bên trên hoặc ban ngành, thành phần ngang cung cấp hoặc cung cấp bên trên gửi cung cấp bên dưới nhằm ý kiến đề xuất, đòi hỏi ban ngành, thành phần tê liệt hỗ trợ những vấn đề, xử lý Công văn với tương quan cho tới trách nhiệm, quyền hạn của tớ.

Mẫu Công văn ý kiến đề xuất được dùng đa số trong số nghành, trong vô số nhiều tình huống không giống nhau với mục tiêu không giống nhau.

Ngoài rời khỏi, Công văn ý kiến đề xuất được dùng trong số tổ chức triển khai, công ty còn được dùng để làm thể hiện nay những mong ước tương đương nhu yếu của những cá thể hoặc luyện thể, hoặc ý kiến đề xuất đòi hỏi tiến hành những văn bản thoả thuận trong số những mặt mày.

Tóm lại, hoàn toàn có thể hiểu Công văn ý kiến đề xuất với tầm quan trọng như 1 “phương tiện phú tiếp” trong số những ban ngành, thành phần, tổ chức triển khai, doanh nghiệp… nhằm thông tin, thanh toán giao dịch hoặc đòi hỏi tiến hành một vài việc làm nằm trong tính năng, nhiệm cụ của ban ngành tê liệt.

mau cong nài de nghi

7 Mẫu Công văn ý kiến đề xuất được sử dụng thông dụng nhất (Ảnh minh họa)

2. Một số Mẫu Công văn ý kiến đề xuất được sử dụng phổ biến

2.1. Mẫu Công văn ý kiến đề xuất (mẫu chung)

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ……/CV - ……

(V.v: Đề nghị ………...)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

………..., ngày …… mon …… năm ……


CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ

(Về việc: ……………………………….)

Kính gửi (1): ……………………………………………………………………..


- Căn cứ Quyết định/Công văn/Hợp đồng số ………/……… ngày…tháng…năm… của (2) …………

- Căn cứ (3)……………………………………………………………………..

Để…(4)………………………….…………………........................................

Nay, (5)……………………………làm Công văn này kính ý kiến đề xuất (6):......................................

Rất khao khát cảm nhận được sự đánh giá, quan hoài và xử lý ý kiến đề xuất bên trên của ……………………

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ….

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt đại diện ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

(1) Cơ quan lại cung cấp trên/Lãnh đạo công ty.

(2) Tên ban ngành cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp

(3) Nêu những địa thế căn cứ nhằm tiến hành Công văn đề nghị

(4) Nêu nguyên nhân thực hiện Công văn đề nghị

(5) Tên đơn vị chức năng, chống ban đề nghị

(6) Nêu những ý kiến đề xuất theo đuổi từng ngôi trường hợp

2.2. Công văn ý kiến đề xuất thanh toán giao dịch, ý kiến đề xuất đòi hỏi thanh toán giao dịch nợ vượt lên trước hạn

TÊN ĐƠN VỊ

Số:…/CVĐNTT - …

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vì thế – Hạnh phúc

………., ngày ….. mon ….. năm …..

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

(V.v: Đề nghị thanh toán giao dịch thích hợp đồng………………….)

Kính gửi: CÔNG TY ………………….

- Căn cứ thích hợp đồng số ……/…… ký ngày …. mon …. năm …. thân mật Công ty ……………………. và Công ty ………………. về sự việc ………………………………………………

- Căn cứ bảng tính độ quý hiếm quyết toán của thích hợp đồng nêu trên;

- Căn cứ Biên bạn dạng sát hoạch hoàn thành xong ……………………… ký ngày …. mon …. năm …;

- Căn cứ Biên bạn dạng thanh lý thích hợp đồng số … / …….. ký ngày … mon … năm …. thân mật Công ty ……………………. và Công ty ………………

Tính cho tới thời gian thời điểm hiện tại, Công ty ………………. vẫn tiến hành kết thúc trách cứ nhiệm và nhiệm vụ của tớ tương đương hoàn thành xong việc Bảo Hành ……………. vâng lệnh hòa hợp những lao lý tuy nhiên nhị mặt mày đã ký kết kết vô thích hợp đồng số …. / …….. ký ngày …. mon …. năm ….

Theo lao lý thanh toán giao dịch vô thích hợp đồng nêu bên trên (Bên A tiếp tục thanh toán giao dịch mang đến Cạnh B số chi phí ứng với …. % độ quý hiếm quyết toán thích hợp đồng sau thời điểm không còn thời hạn bảo hành), rõ ràng như sau:

- Giá trị thích hợp đồng và những phụ lục (nếu có): ……………………… đồng

- Giá trị Cạnh A vẫn thanh toán giao dịch mang đến Cạnh B: …………………………. đồng

- Giá trị còn sót lại Cạnh A cần thanh toán: …………………………… đồng

(Bằng chữ: ………………………… đồng. Giá trị bên trên vẫn bao hàm VAT 10%)

Nay, Công ty …………………. làm thuê văn này ý kiến đề xuất Công ty …………….. thanh toán giao dịch mang đến Shop chúng tôi số tiền…………….đồng (Bằng chữ: …………………… đồng) theo đuổi vấn đề thông tin tài khoản thanh toán giao dịch như sau:

- Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY……………………………..

- Số tài khoản: …………. Tại:………… Ngân hàng…………

Rất khao khát sự quan hoài xử lý của Quý Doanh Nghiệp.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: VT-HC; ….

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)


2.3. Công văn ý kiến đề xuất kết hợp, thích hợp tác

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị kết hợp thực hiện)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ PHỐI HỢP

Kính gửi: - Công ty .....................................................

- Phòng/Ban .......................................................................

- Ông/Bà ............................., Trưởng Phòng/Ban ....................

[Hoặc những công ty không giống, tùy nằm trong vô quyền đòi hỏi những công ty với sự kết hợp vô công việc]

Ngày .... mon .... năm......, Phòng/ban.......... [Tên chống ban được đòi hỏi tiến hành trách nhiệm, công việc] Shop chúng tôi cảm nhận được văn bạn dạng số ....../... của Công ty............ [Tên công ty] ý kiến đề xuất tiến hành việc làm .................. [Tên việc làm được đòi hỏi thực hiện].

Tuy nhiên, sau đó 1 thời hạn tiến hành, Shop chúng tôi nhận biết thân mật ................. và .............. không tồn tại sự kết hợp vô quy trình tiến hành việc làm dẫn cho tới sản phẩm đạt được không giống như chờ mong.

Do vậy, Shop chúng tôi thực hiện đơn này nhằm kính ý kiến đề xuất .................. [Tên doanh nghiệp, đơn vị chức năng đòi hỏi tiến hành trách nhiệm, công việc] đánh giá và với giải pháp phối phù hợp với hoạt động và sinh hoạt ......................... của Phòng/Ban Shop chúng tôi, rõ ràng như sau:

Điều 1. Mục đích

Đề nghị ................ [Tên đơn vị chức năng, thành phần, chống ban được đòi hỏi phối hợp] phối phù hợp với Phòng/Ban .............. [Tên chống ban] Shop chúng tôi vô quy trình sẵn sàng, tiến hành việc làm ..................[Tên việc làm thực hiện] theo đuổi văn bản/chỉ đạo/……………………….

Điều 2. Lý vì thế thể hiện đề nghị

[Nêu những nguyên nhân thể hiện ý kiến đề xuất phối hợp] ..........................................

......................................................................................................

Điều 3. Quá trình kết hợp tiến hành công việc/trách nhiệm/.........

1. Phối thích hợp vô quy trình sẵn sàng [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

2. Phối thích hợp vô quy trình tiến hành [Nêu cụ thể những việc làm cần thiết thực hiện]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

3. Kết trái khoáy đưa ra [Nêu đòi hỏi sản phẩm cần thiết đạt được]

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Phòng/ban Shop chúng tôi kính gửi .......... [Tên ban ngành, đơn vị chức năng, chống ban được đòi hỏi phối hợp] đánh giá ý kiến đề xuất bên trên. Kính khao khát .......... gật đầu Công văn ý kiến đề xuất kết hợp này của Shop chúng tôi và với những hành vi kết hợp thực tiễn nhằm việc tiến hành công việc/nhiệm vụ........... được cắt cử của Phòng/Ban Shop chúng tôi hoàn thành xong chất lượng rất đẹp và thành công xuất sắc.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ / PHÒNG / BAN

Xem thêm: trên người ta có một con rồng

(Ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

2.4. Công văn ý kiến đề xuất ĐK thang bảng lương

CÔNG TY ..............

Số: ....../CV - ......

(V.v: Xin vận dụng nút lương bổng tối thiểu

và tự động kiến tạo bảng lương bổng năm ......)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....


Kính gửi: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận (Huyện) ..................

Công ty ....................... [tên công ty] xây dựng theo đuổi Giấy ghi nhận ĐK marketing số ..........vì thế Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố/Tỉnh ................... cung cấp ngày ..... mon ..... năm .....

- Địa chỉ: ..................................................................................

- Mã số thuế: ..............................................................................

- Điện thoại liên hệ: .....................................................................

Thực hiện nay theo đuổi Nghị tấp tểnh số ...../20..../NĐ-CP ngày ...../...../..... [Nêu Nghị tấp tểnh tiên tiến nhất quy tấp tểnh nút lương bổng ít nhất vùng của năm hiện nay tại] của nhà nước quy tấp tểnh nút lương bổng ít nhất vùng so với người làm việc thao tác làm việc theo đuổi thích hợp đồng làm việc.

Căn cứ Quy tấp tểnh hạng mục những địa phận vận dụng nút lương bổng tối thiếu thốn vùng.

Căn cứ những văn bạn dạng tương quan.

Để đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ cho những người làm việc thao tác làm việc vô công ty, Công ty ....................................... van ĐK nút lương bổng ít nhất vùng với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội Quận (Huyện) ................................... là ................... đồng [đăng ký địa thế căn cứ theo đuổi quy tấp tểnh về nút lương bổng ít nhất vùng] Tính từ lúc ngày ...../...../ đôi mươi... và Công ty tự động kiến tạo thang bảng lương bổng vận dụng mang đến toàn thể CBCNV vô Công ty.

Rất khao khát cảm nhận được sự tương hỗ và liên minh kể từ Quý Cơ quan lại.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

CÔNG TY..........................

(Người thay mặt đại diện theo đuổi PL ký thương hiệu, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

2.5. Công văn ý kiến đề xuất chốt tuột BHXH

Đơn vị:……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

---------------

Số:......................

................, ngày .... mon ... năm ........

Kính gửi: chỉ hiểm xã hội………………………………………………

- Tên đơn vị: …………………………………………………………

- Mã số quản lí lý: ………………………………………………………

- Địa chỉ: ……………………………………………………………...

Nội dung:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Lý do:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Hồ sơ gửi kèm:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Đề nghị ban ngành bảo đảm xã hội đánh giá, xử lý theo đuổi quy tấp tểnh.

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng góp vệt và ghi rõ ràng bọn họ tên)

2.6. Công văn ý kiến đề xuất hỗ trợ

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị tương hỗ ..............)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

........................, ngày ..... mon ..... năm .....

CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ

(Về việc: ....................................)

Kính gửi: [Cơ quan lại cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] ...................................

- Căn cứ Quyết định/Công văn số ....../...... của ....................[Tên ban ngành phát hành Công văn/quyết định] về sự việc ............. [Tên việc làm, trách nhiệm cần thiết thực hiện]

- Căn cứ Biên bạn dạng họp thống nhất về sự việc tiến hành ................................. ngày ...../...../...... của..... [Tên đơn vị chức năng, chống ban đảm nhận tiến hành việc làm, trách nhiệm được giao]

- Căn cứ ...............................................................................

Nay, ........................... [Tên đơn vị chức năng, chống ban đảm nhận tiến hành việc làm, trách nhiệm được giao] thực hiện Công văn này ý kiến đề xuất ......................... [Tên ban ngành cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] tương hỗ ....................... [kinh phí, nhân sự....] nhằm .................... tiến hành.............. [nhiệm vụ, việc làm được giao] được thành công xuất sắc chất lượng rất đẹp.

Yêu cầu tương hỗ rõ ràng như sau: [Nêu cụ thể về đòi hỏi cần thiết hỗ trợ]

- Thời gian ngoan cần thiết hỗ trợ: ..........................

- Số lượng nhân sự (số chi phí, trang vũ trang cần thiết hỗ trợ): .........................

Rất khao khát cảm nhận được sự đánh giá và tương hỗ kể từ ................[Cơ quan lại cung cấp trên/Lãnh đạo doanh

nghiệp].

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt đại diện ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

2.7. Công văn ý kiến đề xuất biểu dương thưởng

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN

ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

Số: ....../CV - ......

(V.v: Đề nghị biểu dương thưởng)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày ..... mon ..... năm .....

Kính gửi: ............................

- Căn cứ Hướng dẫn/Quy tấp tểnh xét biểu dương thưởng của ...........................[Tên ban ngành cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] phát hành ngày .... mon ..... năm ....

- Căn cứ sản phẩm công tác làm việc .................... [Công tác, trách nhiệm vẫn thực hiện] của ............ [Đối tượng được ý kiến đề xuất biểu dương thưởng]

- Căn cứ ....................................................................................

Nay, .......... [Tên đơn vị chức năng, chống ban ý kiến đề xuất việc xét biểu dương thưởng] thực hiện Công văn này kính ý kiến đề xuất như sau:

- Xét ý kiến đề xuất tặng vày biểu dương của [Cơ quan lại cung cấp trên/Doanh nghiệp] mang đến ...... [số lượng] luyện thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo).

- Xét ý kiến đề xuất tặng vày biểu dương của [Cơ quan lại cung cấp trên/Doanh nghiệp] mang đến ...... [số lượng] luyện thể và .... [số lượng] cá thể (có list kèm cặp theo) [Hoặc nếu như xét ý kiến đề xuất biểu dương thưởng mang đến cá thể thì nêu cụ thể bọn họ thương hiệu, công tác, điểm công tác làm việc của cá thể được ý kiến đề xuất biểu dương thưởng] vì như thế vẫn với kết quả chất lượng vô công tác làm việc .......................... [Công tác, trách nhiệm vẫn thực hiện] năm đôi mươi...

Rất khao khát cảm nhận được sự đánh giá và quan hoài của ...............[Cơ quan lại cung cấp trên/Lãnh đạo doanh nghiệp] nhằm khuyến khích công tác làm việc .................... của .....................

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT; ....

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ/PHÒNG BAN

(Người thay mặt đại diện ký, ghi rõ ràng bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

3. Lưu ý khi biên soạn thảo Công văn đề nghị

Khi lập Công văn ý kiến đề xuất cần thiết cảnh báo về một vài nội dung sau:

- Về phần nội dung đề nghị: Cần nêu rõ ràng nội dung đề xuất yếu tố gì; vẹn toàn nhân hoặc nguyên nhân gửi Công văn; ý kiến đề xuất thời hạn vấn đáp Công văn (ở cuối phần nội dung cần phải có dòng sản phẩm chữ “Kính khao khát quý cơ quan/ ông bà…………sớm vấn đáp mang đến Shop chúng tôi được biết”)

- Công văn rất cần được trình diễn một cơ hội ngắn ngủn gọn gàng, logic, triệu tập vô những yếu tố chủ yếu, yếu tố trọng tâm.

Xem thêm: công thức thì hiện tại hoàn thành

- Ghi rõ ràng thương hiệu, vấn đề tương tác của ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể ý định gửi Công văn.

- Tên, vấn đề tương tác của ban ngành, tổ chức triển khai, cá thể với quyền và nhiệm vụ tương quan cho tới vụ việc được ý kiến đề xuất vô Công văn.

Trên đấy là 07 Mẫu Công văn ý kiến đề xuất được sử dụng thông dụng nhất. Nếu với vướng giắt không giống tương quan cho tới nghành dạy dỗ, độc giả tương tác 1900.6192 sẽ được tương hỗ.