mất thẻ bảo hiểm y tế

Hiện ni người nhập cuộc bảo đảm nó tế Khi bị mất thẻ bảo hiểm y tế hoàn toàn có thể tiến hành giấy tờ thủ tục nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế kèm cặp đơn nài cung cấp lại thẻ BHYT hợp thức gửi cho tới tổ chức triển khai chỉ hiểm xã hội và để được tương hỗ giải quyết và xử lý.

Bạn đang xem: mất thẻ bảo hiểm y tế

Đơn nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

Quy toan về đơn nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

1. Đơn nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

Căn cứ theo Điều 18, Luật chỉ hiểm nó tế 2014 về cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế nêu rõ: Người bị mất thẻ bảo hiểm y tế cần với đơn kiến nghị cung cấp lại thẻ;

Theo đó mẫu đơn kiến nghị nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế theo đòi kiểu 02/THE được ban hành kèm theo Quyết toan 700/2006/QĐ-BHXH của chỉ hiểm xã hội nước ta về việc cấp, quản lý và vận hành và dùng Thẻ bảo đảm nó tế.

1.1 Mẫu đơn kiến nghị cung cấp lại thẻ BHYT

Người nài cung cấp lại thẻ BHYT hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm và vận tải về kiểu 02/THE theo đòi kiểu bên dưới đây:

Mẫu số 02/THE            

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự vì thế - Hạnh phúc

................, ngày .... mon .... năm trăng tròn......            

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

CẤP LẠI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, TP. Hồ Chí Minh .............................

Tên tôi là:............................................................... Nam/nữ:................. Năm sinh:.......................

Địa chỉ: .........................................................................................................................................

Thẻ BHYT số:...............................................................................................................................

Thời hạn dùng từ thời điểm ngày ..../..../......... cho tới ngày ..../..../............

Lý vì thế cung cấp lại thẻ BHYT: ..............................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Đề nghị cơ sở chỉ hiểm xã hội cung cấp lại thẻ BHYT nhằm thuận tiện Khi đi kiểm tra sức khỏe trị căn bệnh theo đòi cơ chế BHYT.

..............., ngày .... mon .... năm ...........          

XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ                                      NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(HOẶC Ủy Ban Nhân Dân XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN)                                (Ký, ghi rõ ràng bọn họ tên)

Mẫu 02/THE đơn kiến nghị cung cấp lại thẻ BHYT vận tải về TẠI ĐÂY

Như vậy hoàn toàn có thể thấy đơn nài cung cấp lại thẻ BHYT là sách vở cần thiết trong những công việc tiến hành nài cung cấp lại thẻ BHYT theo như đúng quy toan.

2. Thủ tục xin cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

Hiện ni việc cấp lại thẻ BHYT cho những người nhập cuộc bảo đảm nó tế đã được tiến hành giản dị và đơn giản và nhanh gọn lẹ đưa đến nhiều thuận tiện cho những người bị mất mặt thẻ BHYT. Theo ê, người bị mất mặt thẻ BHYT hoàn toàn có thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục nài cung cấp lại thẻ BHYT vị 1 trong những 2 cơ hội sau:

Cách 1: Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH

Cách 2: Làm giấy tờ thủ tục trực tuyến qua quýt Cổng công ty công Quốc gia.

Quy toan về giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

Quy toan về giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế

2.1 Thủ tục nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế trực tiếp

Làm giấy tờ thủ tục thẳng bên trên tổ chức triển khai BHXH là sự việc người mất mặt thẻ BHYT cho tới thẳng đơn vị/ điểm thu BHYT và để được chỉ dẫn thực hiện giấy tờ thủ tục nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế. Về cơ bạn dạng tiếp tục bao gồm công việc tiến hành như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ nước sơ

Người bị mất mặt thẻ BHYT cần sẵn sàng 1 cỗ làm hồ sơ nài cung cấp lại thẻ BHYT theo đòi quy toan. Thành phần hồ nước sơ bao gồm: 

(1) Đơn kiến nghị cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế.

(2) Tờ khai nhập cuộc, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế theo đòi Mẫu TK1-TS.

(3) Bảng kê vấn đề (mẫu D01-TS) vì thế người tiêu dùng làm việc sẵn sàng.

Bước 2: Nộp làm hồ sơ nài cung cấp lại thẻ BHYT tại tổ chức triển khai BHXH

Sau Khi sẵn sàng 01 cỗ làm hồ sơ như bên trên, người nài cung cấp thẻ BHYT thực hiện nay nộp làm hồ sơ bên trên một trong số vị trí được quy toan sau:

  1. Cơ quan tiền, tổ chức BHXH cung cấp thị trấn nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người tiêu dùng nằm trong BHXH cung cấp thị trấn quản lý và vận hành.

  2. Cơ quan tiền, tổ chức BHXH cung cấp tỉnh nếu như người nhập cuộc nằm trong đối tượng người tiêu dùng nằm trong BHXH cung cấp tỉnh quản lý và vận hành.

Bước 3: Nộp phí cung cấp lại thẻ BHYT

Xem thêm: vẽ lee sin

Theo khoản 4 điều 18 Luật BHYT năm trước người kiến nghị cung cấp lại thẻ nộp lệ phí cung cấp lại thẻ theo đòi nút lệ phí quy toan của Sở trưởng Bộ Tài chủ yếu.

Bước 4: Giải quyết hồ nước sơ

Sau Khi nộp làm hồ sơ, cơ sở BHXH tiếp tục đánh giá tính không thiếu và hợp thức của cục làm hồ sơ. Nếu làm hồ sơ đầy đủ ĐK tổ chức triển khai BHYT sẽ tổ chức cung cấp lại thẻ BHYT cho những người kiến nghị nài cung cấp lại thẻ BHYT.

Thời hạn giải quyết và xử lý làm hồ sơ là trong khoảng 7 ngày thao tác kề kể từ thời khắc cảm nhận được đơn kiến nghị. 

Trong thời hạn đợi thẻ người bị mất mặt thẻ BHYT vẫn thừa kế những quyền hạn BHYT thông thường.

Bước 5: Nhận lại thẻ BHYT mới

Người mất mặt thẻ BHYT có thể lựa lựa chọn ĐK nhận lại thẻ BHYT vị 1 trong những 3 cơ hội sau đây: 

  1. Nhận qua lối bưu điện;

  2. Nhận trực tiếp bên trên đơn vị/ công ty thực hiện việc;

  3. Nhận trực tiếp tại tổ chức BHXH theo đòi lịch hẹn;

Như vậy là kẻ mất mặt thẻ BHYT tiếp tục được trao lại thẻ BHYT mới nhất nhập thời hạn không thực sự 7 ngày thao tác, trải qua cách thức nộp làm hồ sơ thẳng bên trên tổ chức triển khai chỉ hiểm nó tế như đang được nêu bên trên.

2.2 Thủ tục nài cung cấp lại thẻ bảo đảm nó tế trực tuyến

Thực hiện nay Công văn 10928/VPCP-KSTT ngày 29/11/2019 của Văn chống Chính Phủ về sự việc liên kết với Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia, chỉ hiểm xã hội Việt nam giới đang được phối phù hợp với văn chống Chính Phủ và những cơ sở nhằm upgrade khối hệ thống giao dịch thanh toán.

Sau Khi Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia đầu tiên cút nhập sinh hoạt, BHXH nước ta đang được với thông tin về sự việc tổ chức thực hiện những giấy tờ thủ tục tương quan cho tới chỉ hiểm xã hội bên trên Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia, nhập ê với giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ BHYT vì thế lỗi, mất mặt.

Hiện ni người nhập cuộc BHYT với thể tiến hành thực hiện giấy tờ thủ tục cung cấp lại thẻ BHYT online theo đòi công việc sau đây:

Bước 1: Truy cập Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia theo đòi đường đi sau: dichvucong.gov.vn

Bước 2: Đăng ký thông tin tài khoản cá thể bên trên Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc gia (người đang được có tài năng khoản bên trên cổng công ty công đem sang trọng Cách 3).

Bước 3: Đăng nhập Cổng Thương Mại & Dịch Vụ công Quốc phụ gia thông tin tài khoản cá thể.

Bước 4: Đăng ký cung cấp lại thẻ BHYT vì thế lỗi, mất

Nhập kể từ khóa nhập dù dò thám tìm kiếm với nội dung “Cấp lại, thay đổi, kiểm soát và điều chỉnh vấn đề bên trên buột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm nó tế”

cấp lại thẻ BHYT qua quýt cổng công ty công quốc gia

Gõ dò thám tìm kiếm kể từ khóa nhằm dò thám kiếm

Tại hạng mục khêu gợi ý lựa chọn “Cấp lại thẻ BHYT vì thế lỗi, mất” tiếp sau đó nhấn lựa chọn “Nộp trực tuyến”.

cấp lại thẻ BHYT qua quýt cổng công ty công quốc gia

Chọn nộp trực tuyến.

Lúc này, màn hình hiển thị tiếp tục đem sang trọng Cổng công ty công trực tuyến của ngành bảo đảm xã hội (BHXH). Người người sử dụng kế tiếp tiếp tục công việc nhập “Mã số chỉ hiểm xã hội” và “Mã kiểm tra”, lựa chọn “Tra cứu”, nhập vấn đề không đủ nhằm dứt.

Trong mục lựa lựa chọn địa điểm nhận làm hồ sơ, người làm việc hoàn toàn có thể lựa lựa chọn nhận bên trên “Bộ phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả kết quả” hoặc nhận “Qua công ty bưu chính”.

Lưu ý nên lựa chọn nhận sản phẩm qua quýt công ty bưu chủ yếu thì được gửi thẻ BHYT về tận mái ấm theo đòi địa điểm nhận làm hồ sơ đang được ĐK. Trường ăn ý ĐK nhận bên trên Sở phận tiêu thụ làm hồ sơ và trả sản phẩm thì cần cho tới cơ sở BHXH nhằm nhận thẻ BHYT.

Bước 5: Xác nhận nhằm dứt hồ nước sơ

Người người sử dụng nhập “Mã kiểm tra” và lựa chọn mục “Xác nhận”. Cơ quan tiền BHXH tiếp tục gửi thông tin xác nhận và hứa hẹn ngày trả sản phẩm cho tới số Smartphone ĐK.

Như vậy là các bạn đã thực hiện nay dứt việc thực hiện giấy tờ thủ tục nài cung cấp lại thẻ BHYT online qua quýt cổng DVC vương quốc. Cách này sẽ giúp người dân tiết kiệm ngân sách và chi phí thời hạn, công sức của con người và ngân sách đi đi lại lại. Các giấy tờ thủ tục cũng khá được xử lý và giải quyết và xử lý nhanh gọn lẹ, thuận tiện rộng lớn.

2.3. Thời gian ngoan cung cấp lại thẻ BHYT

Căn cứ theo đòi quy toan bên trên Khoản 3, Điều 18, Luật bảo đảm nó tế 2008 sửa thay đổi bổ sung cập nhật năm năm trước quy toan thời hạn cung cấp lại thẻ BHYT như sau:

“3. Trong thời hạn 7 ngày thao tác, Tính từ lúc ngày cảm nhận được đơn kiến nghị cung cấp lại thẻ, tổ chức triển khai bảo đảm nó tế cần cung cấp lại thẻ cho những người nhập cuộc bảo đảm nó tế. Trong thời hạn đợi cung cấp lại thẻ, người nhập cuộc bảo đảm nó tế vẫn thừa kế quyền hạn bảo đảm nó tế.”

Tuy nhiên, bên trên Khoản 2, Điều 30, Quy trình phát hành tất nhiên Quyết toan số 595/QĐ-BHXH phát hành ngày 14/4/2017 quy toan từ thời điểm ngày 01/5/2017 thời hạn cung cấp thẻ BHYT như sau:

  • Trường ăn ý không bao giờ thay đổi thông tin: cung cấp lại trong thời gian ngày Khi nhận đầy đủ làm hồ sơ theo đòi quy toan.

  • Trường ăn ý thay cho thay đổi thông tin: không thực sự 03 ngày Tính từ lúc ngày nhận đầy đủ làm hồ sơ theo đòi quy toan.

  • Trường ăn ý người nhập cuộc đang được chữa trị bên trên những hạ tầng nhà tù căn bệnh, trị căn bệnh, tiến hành trong thời gian ngày Khi nhận đầy đủ làm hồ sơ theo đòi quy toan.

Trường ăn ý cung cấp lại thẻ BHYT vì thế bị mất mặt hoặc thay đổi thẻ BHYT vì thế rách nát lỗi nhưng mà ko cần thay cho thay đổi vấn đề tiếp tục đặc biệt thời gian nhanh nhằm mục đích đáp ứng quyền lợi cho những người nhập cuộc, nhất là tình huống đang được cần chữa trị bệnh

3. Khám trị căn bệnh nhập thời hạn đợi cung cấp lại thẻ BHYT

Căn cứ nhập Khoản 3, Điều 15, Nghị toan 146/2018/NĐ-CP, nhập thời hạn đợi cung cấp lại thẻ BHYT, người nhập cuộc BHYT đi kiểm tra sức khỏe, trị căn bệnh cần thiết xuất trình giấy má hứa hẹn sản phẩm cung cấp lại thẻ BHYT và sách vở minh chứng nhân thân mật (CMND/ CCCD/Hộ chiếu)

Chỉ cần thiết các bạn xuất không thiếu sách vở theo đòi quy toan là hoàn toàn có thể nhập cuộc nhà tù, trị căn bệnh vị BHYT. Các quyền hạn nhập thời hạn đợi cung cấp lại thẻ, người nhập cuộc vẫn thừa kế thông thường.

Như vậy, tuy vậy hiện nay hiện nay đã với cách thức thay cho thế cho tới thẻ BHYT tuy vậy trong tương đối nhiều tình huống dùng thẻ BHYT vẫn mang tới một số thuận lợi chắc chắn. Thông qua quýt những share nhập nội dung bài viết bên trên đây Bảo hiểm xã hội năng lượng điện tử eBH ao ước rằng với thể cung cung cấp nhiều vấn đề hữu ích cho chính mình hiểu.

Xem thêm: vẽ dây điện