mất giấy phép lái xe

Thủ tục tái hiện lại vị tài xế bị mất

Bạn đang xem: mất giấy phép lái xe

Thủ tục tái hiện lại vị tài xế bị mất mặt năm 2023

Về yếu tố này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT trả lời như sau:

1. Mất vị tài xế đã đạt được cung cấp lại?

Theo khoản 2, khoản 3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT, người tài xế bị mất mặt vị tài xế thì tùy tình huống sẽ tiến hành xét cung cấp lại vị tài xế hoặc là phải tham dự cuộc thi cung cấp lại vị tài xế, cụ thể:

- Trường phù hợp 1: Người đem giấy tờ quy tắc tài xế bị mất mặt, còn thời hạn dùng hoặc quá thời hạn dùng bên dưới 03 mon, được xét cung cấp lại giấy tờ quy tắc tài xế.

- Trường phù hợp 2: Người đem giấy tờ quy tắc tài xế bị mất mặt, quá thời hạn dùng kể từ 03 mon trở lên trên, mang tên vô làm hồ sơ của phòng ban quản lý và vận hành sát hoạnh họe, ko nằm trong tình huống hiện nay đang bị những phòng ban đem thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý, sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo gót quy quyết định, nên dự sát hoạnh họe lại những nội dung:

+ Quá hạn dùng kể từ 03 mon cho tới bên dưới 01 năm, nên dự sát hoạnh họe lại lý thuyết;

+ Quá hạn dùng kể từ 01 năm trở lên trên, nên sát hoạnh họe lại cả lý thuyết và thực hành thực tế.

2. Hồ sơ tái hiện lại vị tài xế bị mất mặt năm 2023

* Hồ sơ tái hiện lại vị tài xế bị mất mặt so với tình huống 1:

- Đơn đề xuất cung cấp lại vị tài xế theo gót mẫu;

Đơn đề xuất cung cấp lại vị lái xe

- Hồ sơ gốc phù phù hợp với giấy tờ quy tắc tài xế (nếu có);

- Giấy nhà tù sức mạnh của những người tài xế bởi phòng khám đem thẩm quyền cung cấp theo gót quy quyết định, trừ tình huống cung cấp lại giấy tờ quy tắc tài xế ko thời hạn những hạng A1, A2, A3;

- Bản sao giấy tờ minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn đem ghi số giấy tờ minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân (đối với những người Việt Nam) hoặc hộ chiếu còn thời hạn dùng (đối với những người quốc tế, người VN quyết định, cư ở nước ngoài).

(Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

* Hồ sơ tái hiện lại vị tài xế bị mất mặt so với tình huống 2:

- Bản sao giấy tờ minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu còn thời hạn đem ghi số giấy tờ minh chứng quần chúng hoặc thẻ căn cước công dân so với người Việt Nam; hộ chiếu còn thời hạn so với người VN quyết định cư ở nước ngoài;

- Bản sao hộ chiếu còn thời hạn bên trên 06 mon và thẻ tạm thời trú hoặc thẻ thông thường trú hoặc minh chứng thư nước ngoài giao phó hoặc minh chứng thư công vụ so với người nước ngoài;

- Giấy nhà tù sức mạnh của những người tài xế bởi phòng khám đem thẩm quyền cung cấp theo gót quy quyết định.

- Đơn đề xuất cung cấp lại giấy tờ quy tắc tài xế theo gót khuôn mẫu đem ghi ngày tiêu thụ làm hồ sơ của phòng ban tiếp nhận;

Đơn đề xuất cung cấp lại vị lái xe

Xem thêm: vẽ con gà mái

- Bản chủ yếu làm hồ sơ gốc của giấy tờ quy tắc tài xế bị mất mặt (nếu có).

(Khoản 3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

3. Hướng dẫn cách thức lại vị tài xế bị mất mặt năm 2023

* Cách tái hiện lại vị tài xế bị mất mặt so với tình huống 1:

- Cách 1: Người tài xế cho tới Tổng viên Đường cỗ VN hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ, nộp 01 cỗ làm hồ sơ, tự sướng thẳng và xuất trình, bạn dạng chủ yếu những làm hồ sơ nêu bên trên (trừ những bạn dạng chủ yếu vẫn gửi) nhằm so sánh.

- Cách 2: Sau thời hạn 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ, tự sướng và nộp lệ phí theo gót quy quyết định, còn nếu không vạc hiện tại giấy tờ quy tắc tài xế hiện nay đang bị những phòng ban đem thẩm quyền thu lưu giữ, xử lý; mang tên vô làm hồ sơ của phòng ban quản lý và vận hành sát hoạnh họe, thì được cung cấp lại giấy tờ quy tắc tài xế.

(Khoản 2 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

* Cách tái hiện lại vị tài xế bị mất mặt so với tình huống 2:

- Cách 1: Người tài xế nộp 01 cỗ làm hồ sơ cho tới Tổng viên Đường cỗ VN hoặc Sở Giao thông vận tải đường bộ.

- Cách 2: Sau 02 mon Tính từ lúc ngày nộp đầy đủ làm hồ sơ hợp thức theo gót quy quyết định, nên dự sát hoạnh họe lại.

- Cách 3: Nếu đạt thành quả sách hoạnh họe thì được cung cấp lại vị tài xế.

(Khoản 3 Điều 36 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT)

4. Làm lại vị tài xế bị mất mặt không còn từng nào tiền?

* Đối với tình huống 1 thì khi tái hiện lại vị tài xế bị mất mặt, người tài xế nên nộp lệ phí cung cấp lại Giấy quy tắc tài xế là 135.000 đồng/lần.

* Đối với tình huống 2 thì khi tái hiện lại vị tài xế bị mất mặt, người tài xế nên nộp:

- Lệ phí cung cấp lại Giấy quy tắc tài xế là 135.000 đồng/lần.

- Phí sát hoạnh họe lái xe:

+ Đối với ganh đua sát hoạnh họe tài xế máy (hạng xe pháo A1, A2, A3, A4): Sát hoạnh họe lý thuyết: 40.000 đồng/lần; Sát hoạnh họe thực hành: 50.000 đồng/lần.

+ Đối với ganh đua sát hoạnh họe tài xế xe hơi (hạng xe pháo B1, B2, C, D, E, F): Sát hoạnh họe lý thuyết: 90.000 đồng/lần; Sát hoạnh họe thực hành thực tế vô hình: 300.000 đồng/lần; Sát hoạnh họe thực hành thực tế bên trên lối giao thông vận tải công cộng: 60.000 đồng/lần.

(Thông tư 188/2016/TT-BTC)

Xem thêm: vẽ cô gái mặc áo dài

Nội dung nêu bên trên là phần trả lời, tư vấn của công ty chúng tôi giành riêng cho quý khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách hàng còn vướng vướng, mừng lòng gửi về Thư điện tử [email protected].