mạng xã hội tiếng anh

social network, social site

Bạn đang xem: mạng xã hội tiếng anh

Mạng xã hội là những trang web và phần mềm được cho phép người tiêu dùng tạo nên và share nội dung.

1.

Facebook, dụng cụ vượt trội nhất nhập số những nam châm hút từ truyền thông social, đang được thú vị 92,2 triệu visitor Mỹ nhập mon 8.

Facebook, the most powerful of the social truyền thông media magnets, attracted 92.2 million U. S. visitors in August.

2.

Mạng xã hội cung ứng những phương tiện đi lại muốn tạo và giữ lại những quan hệ trực tuyến.

Xem thêm: hàm countif nhiều điều kiện

Social truyền thông media provide the means to lớn create and maintain ties online.

Một số những thuật ngữ tương quan cho tới mạng xã hội:

- đăng nhập: log in

- đăng xuất: log out

Xem thêm: cách đăng mẫu lên capcut

- phân chia sẻ: share

- bình luận: comment

- thông báo: notification