lý lịch tư pháp làm ở đâu

Tên giấy má tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
+ Tờ khai đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp theo đòi khuôn mẫu quy ấn định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 03.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Tờ khai đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp theo đòi khuôn mẫu quy ấn định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP). Mẫu số 04.2013.docx Bản chính: 1 - Bản sao: 0
+ Bản chụp Chứng minh quần chúng. # hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của những người được cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp (Trường ăn ý nộp phiên bản chụp thì nên xuất trình phiên bản chủ yếu nhằm so sánh. Trường ăn ý không tồn tại phiên bản chủ yếu nhằm so sánh thì nộp phiên bản sao đem xác thực theo đòi quy ấn định của pháp luật). Bản chính: 0 - Bản sao: 1
+ Văn phiên bản ủy quyền vô tình huống ủy quyền cho những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường ăn ý người được ủy quyền là phụ vương, u, bà xã, ông xã, con cái của những người ủy quyền thì ko cần thiết văn phiên bản ủy quyền). Văn phiên bản ủy quyền nên được công triệu chứng, xác thực theo đòi quy ấn định của pháp lý nước ta. Bản chính: 1 - Bản sao: 0
Cá nhân đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp số 2 ko được ủy quyền cho những người không giống thực hiện giấy tờ thủ tục đòi hỏi cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp. Dường như, tình nhân cầu cấp cho Phiếu lý lịch tư pháp nằm trong đối tượng người dùng được miễn hoặc hạn chế phí nên xuất trình những sách vở và giấy tờ nhằm minh chứng. Bản chính: 0 - Bản sao: 0